IBM – profil działalności

 

 

Firma IBM w 2011 r. obchodziła stulecie swojego istnienia. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne. W ogłoszonej strategii biznesowej firma kładzie nacisk na cloud computing, analitykę biznesową i Big Data, technologie mobilne oraz biznes społecznościowy.

Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie,a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Firma posiada w Polsce również szereg specjalistycznych centrów, takich jak Centrum Dostarczania Usług i Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa we Wrocławiu, Centrum Dostarczania Usług w Katowicach, Laboratorium Oprogramowania i Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Krakowie oraz Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe  w Gdańsku.

IBM współpracuje ściśle z klientami wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki: finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetycznego, motoryzacyjnego, administracji publicznej, rynku MSP i innych.

 

Jako administrator danych osobowych, IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowiaków 32 w Warszawie, przetwarza dobrowolnie podane dane osobowe w ramach prowadzonej działalności biznesowej, w celu realizacji działań marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. IBM Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych spółkom zależnym działającym na całym świecie, których listę można znaleźć na stronie: http://www.ibm.com/planetwide/, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych .

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych lub wobec przekazywania ich innemu administatorowi danych osobowych w ramach grupy kapitałowej.