Bezpieczeństwo banków wobec nowych wyzwań

Hotel Gromada Airport, Warszawa | 14 grudnia 2016 r.

 

Podczas konferencji zostały poruszone istotne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa banków w aspekcie nowych wyzwań:

Cyberbezpieczeństwo – ryzyko teleinformatyczne w Banku

Wdrożona Rekomendacja D zobowiązuje Banki do systematycznego wykonywania analizy ryzyka teleinformatycznego. Wyniki tej analizy powinny być regularnie prezentowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. W zakresie oceny ryzyka kredytowego, płynnościowego,  czy nawet operacyjnego Banki już od wielu lat wypracowały standardy ich szacowania. Ocena ryzyka teleinformatycznego jest stosunkowo nowym obszarem i często metody jego szacowania oraz oceny w zależności od Instytucji Finansowej są różne. W epoce bankowości internetowej, zmasowanych ataków elektronicznych na Banki, dobra ocena ryzyka teleinformatycznego może pozwolić na skuteczne podjęcie działań zmniejszających zagrożenie. Poprawnie wykonana analiza ryzyka teleinformatycznego pozwoli dobrze zaplanować inwestycje w rozwiązania bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Aktualny profil zagrożeń a zarządzenia kryzysowe

Niezwykle istotnym zagadnieniem związanym z zapewnieniem ciągłości biznesowej jest dobre zarządzanie w warunkach podwyższonego ryzyka i w sytuacjach kryzysowych. Stworzenie poprawnych procedur, wdrożenie ich jak również regularne kontrole oraz ćwiczenia są niezbędnymi elementami BCM. Plany powinny być zatem na bieżąco aktualizowane wraz z pojawiającymi się zagrożeniami. Jakie są obecnie dobre praktyki wdrożenia planów w instytucjach finansowych? Jak podejść do testowania planów, tak aby zapewnić możliwość ich faktycznej weryfikacji?

Wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo banków

Przykładem takiego zagrożenia jest m.in. internet rzeczy. Coraz więcej urządzeń dostępnych na rynku (AGD RTV) posiada wbudowany procesor oraz dostęp do internetu. 21 października 2016 doszło do ataku DDoS w wyniku, którego przez wiele godzin nie było dostępu do wielu popularnych serwisów. Potencjalnym zagrożeniem mogą być m.in. drony czy drukarki 3D.

Wpływ nowych regulacji na bezpieczeństwo banków

Na bezpieczeństwo działalności Instytucji Finansowych składa się wiele aspektów, w tym otoczenie prawne funkcjonowania banków – prawo bankowe, PSD II, NIS, Rekomendacja H.

Kontakt

Sprawy organizacyjne: Marta Rakowska m.rakowska@aleBank.pl tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm: reklama@wydawnictwocpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Centrum Edukacyjno-Marketingowe ul. Solec 101/5 00-382 Warszawa

Galeria zdjęć