Czas sygnalistów. Jak przygotować bank do nowych regulacji?

SZKOLENIE ONLINE | 26 kwietnia 2021 r.

 

Obowiązująca od 13 lipca 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrażająca unijną dyrektywę AML wprowadziła obowiązek opracowania i ustanowienia wewnętrznych procedur dokonywania anonimowych zgłoszeń przez Sygnalistów. Ustawa zobowiązuje do zachowania poufności tożsamości tych osób oraz kary administracyjne dla przedsiębiorców za naruszenia przepisów ustawy. Ustawa ma zastosowanie przede wszystkim do podmiotów sektora finansowego, tj. banków i oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W 2019 uchwalono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa o ochronie sygnalistów). Polska ma obowiązek wdrożyć unijną dyrektywę do grudnia 2021 r. w zakresie regulacji odnoszących się do podmiotów sektora prywatnego zatrudniających co najmniej 250 osób. Nowe regulacje obejmą zatem wiele podmiotów sektora finansowego z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności. Oprócz aktualnie obecnych w polskim prawie wymogów, dyrektywa wprowadza dodatkowe obowiązki dotyczące wdrożenia skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz zapewnienia sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi. Dyrektywa nakłada również obowiązek wskazania osób odpowiedzialnych za obsługę zgłaszanych nieprawidłowości.

Wprowadzenie nowych przepisów będzie miało istotny wpływ na codziennie funkcjonowanie sektora finansowego. Banki oraz inne instytucje finansowe stoją aktualnie przed wyzwaniem dostosowania się do nowych przepisów. Do wejścia w życie nowych regulacji pozostało coraz mniej czasu, zatem podmioty sektora finansowego powinny już dziś podjąć działania w celu sprawdzenia czy spełniają wymogi dyrektywy o ochronie sygnalistów, a następnie polskiej ustawy która będzie implementować przepisy dyrektywy.

Zakres tematyczny:

 • Nowe regulacje dotyczące sygnalistów w realiach działalności banków – wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
 • Sygnalista: wróg, czy sprzymierzeniec? Rola sygnalisty i systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji 
 • Efektywne wdrożenie i zarządzanie systemem do zgłaszania nieprawidłowości 
 • Zgłoszenie nieprawidłowości: co dalej? Najczęstsze wyzwania w prowadzeniu postępowań wyjaśniających

Rejestracja płatna

Formularz rejestracyjny (PDF) 

Koszt udziału – 299 zł netto/osoba

 

Prelegenci

 • Katarzyna Randzio-Sajkowska
  Partner, Adwokat
  Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • Michał Opala
  Senior counsel, Adwokat
  Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • Mateusz Blocher
  adwokat, starszy prawnik
  Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Program

Czas sygnalistów. Jak przygotować bank do nowych regulacji?

10.00
 
Otwarcie konferencji
Katarzyna Randzio-Sajkowska, SK&S
10.15
 
Nowe regulacje dotyczące sygnalistów w realiach działalności banków – wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
– Mateusz Blocher, SK&S
11.00
 
Sygnalista: wróg, czy sprzymierzeniec? Rola sygnalisty i systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji
– Katarzyna Randzio-Sajkowska i Piotr Janecki, BSH 
11.30
 
Przerwa
11.45
 
Efektywne wdrożenie i zarządzanie systemem do zgłaszania nieprawidłowości
– Michał Opala, SK&S i Rafał Hryniewicz, e-nform 
12.30
 
Zgłoszenie nieprawidłowości: co dalej? Najczęstsze wyzwania w prowadzeniu postępowań wyjaśniających
– Katarzyna Randzio-Sajkowska i Michał Opala, SK&S