Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym

ONLINE | 2 marca 2022 r.

Tematyka

Kluczowym wyzwaniem, które stoi dziś przed światem jest zmiana modelu konsumpcji. Koncepcja zielonej ekonomii pokazuje, że możliwe jest odejście od obecnego modelu, który przyczynia się do dewastacji planety. Zrównoważony rozwój jest dla przedsiębiorców nie tylko zagadnieniem etycznym, ale również kwestią ekonomiczną.

Wdrażanie kolejnych wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania stanowi coraz istotniejszy obszar aktywności unijnego ustawodawcy, jak też organów odpowiedzialnych za ład i stabilność na rynku finansowym. Jedną z konsekwencji tych działań jest stymulowanie rozwoju technologicznego we współczesnej gospodarce, nie tylko z uwagi na preferencje dla niskoemisyjnych rozwiązań. Czynnikiem ułatwiającym, a niekiedy wręcz umożliwiającym raportowanie ESG są wszak zaawansowane algorytmy, korzystające ze sztucznej inteligencji.

W trakcie szkolenia omówimy zmiany, które muszą zostać wdrożone w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych banku, aby sprostać wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju, m.in.:

 • ESG w ujęciu globalnym i europejskim
 • W jaki sposób nowoczesne technologie, które są już obecne w sektorze finansowym, mogą wesprzeć instytucje w realizacji obowiązków nakładanych przez regulacje z obszaru ESG?
 • W jaki sposób należy uwzględnić w prowadzonych działaniach kwestię przełożenia zapisów prawno-regulacyjnych na technolo­gię i włączenie środowiska dostawców tech­nologicznych pod kątem dialogu odnośnie tej problematyki?
 • Raportowanie przez podmio­ty gospodarcze danych z obszaru ESG.
 • Dostępność usług i produktów bankowych dla wszystkich klientów, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnospraw­nościami czy seniorów.

 

Uczestnicy

Dyrektorzy ds. zrównoważonego rozwoju, dyrektorzy ds. compliance, członkowie zarządów banków, osoby odpowiedzialne za strategię w banku, przedstawiciele środowiska naukowego, szefowie instytucji międzybankowych

Formuła szkolenia

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 szkolenie odbywa się w trybie online.

Warunki udziału

Dla przedstawicieli banków oraz środowiska naukowego udział w konferencji jest bezpłatny.

Dla pozostałych instytucji koszt udziału w szkoleniu – 199 zł netto/osoba

Prelegenci

 • Magdalena Andrejczuk
  Ekspertka ds. Zrównoważonego Rozwoju i ESG
  Allegro.pl
 • Patryk Darowski
  Dyrektor Zarządzający, Pion ryzyka branżowego i ESG
  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Phuong Gomard
  Partner odpowiedzialna za obszar zrównoważonego finansowania
  Mazars
 • dr Aleksandra Kardaś
  Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego
  Polska Akademia Nauk
 • Katarzyna Karpa-Świderek
  Rzecznik Prasowy
  Fundacja WWF Polska
 • Bartłomiej Kozek
  Kierownik Działu Zielonej Transformacji
  Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Maria Krawczyńska
  Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów
  BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Filip Osadczuk
  Head of Investor Relations & Sustainability, Management Board Representative for ESG
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Rafał Rudzki
  Dyrektor ds. ESG
  Żabka Polska sp. z o.o.
 • Borys Sawicki
  Senior Counsel, Radca Prawny
  Kancelaria SK&S
 • Ewa Solarz
  Menadżer ds. ESG
  Bank Pekao S.A.
 • Wojciech Wrochna
  Partner i Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny
  Kochański & Partners

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa