Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym

2 marca 2022 r.
ONLINE

 

Tematyka

Kluczowym wyzwaniem, które stoi dziś przed światem jest zmiana modelu konsumpcji. Koncepcja zielonej ekonomii pokazuje, że możliwe jest odejście od obecnego modelu, który przyczynia się do dewastacji planety. Zrównoważony rozwój jest dla przedsiębiorców nie tylko zagadnieniem etycznym, ale również kwestią ekonomiczną.

Wdrażanie kolejnych wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania stanowi coraz istotniejszy obszar aktywności unijnego ustawodawcy, jak też organów odpowiedzialnych za ład i stabilność na rynku finansowym. Jedną z konsekwencji tych działań jest stymulowanie rozwoju technologicznego we współczesnej gospodarce, nie tylko z uwagi na preferencje dla niskoemisyjnych rozwiązań. Czynnikiem ułatwiającym, a niekiedy wręcz umożliwiającym raportowanie ESG są wszak zaawansowane algorytmy, korzystające ze sztucznej inteligencji.

W trakcie szkolenia omówimy zmiany, które muszą zostać wdrożone w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych banku, aby sprostać wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju, m.in.:

  • ESG w ujęciu globalnym i europejskim
  • W jaki sposób nowoczesne technologie, które są już obecne w sektorze finansowym, mogą wesprzeć instytucje w realizacji obowiązków nakładanych przez regulacje z obszaru ESG?
  • W jaki sposób należy uwzględnić w prowadzonych działaniach kwestię przełożenia zapisów prawno-regulacyjnych na technolo­gię i włączenie środowiska dostawców tech­nologicznych pod kątem dialogu odnośnie tej problematyki?
  • Raportowanie przez podmio­ty gospodarcze danych z obszaru ESG.
  • Dostępność usług i produktów bankowych dla wszystkich klientów, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnospraw­nościami czy seniorów.

 

Uczestnicy

Dyrektorzy ds. zrównoważonego rozwoju, dyrektorzy ds. compliance, członkowie zarządów banków, osoby odpowiedzialne za strategię w banku, przedstawiciele środowiska naukowego, szefowie instytucji międzybankowych 

Formuła szkolenia

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 szkolenie odbywa się w trybie online.

Warunki udziału

Dla przedstawicieli banków oraz środowiska naukowego udział w konferencji jest bezpłatny.

Dla pozostałych instytucji koszt udziału w szkoleniu – 199 zł netto/osoba

Prelegenci

Organizatorzy

Partnerzy generalni

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje