FATCA 2016

Warszawa, Klub Bankowca ul. Smolna 6 | 26 kwietnia 2016 r.

W związku ze zbliżającymi się terminami identyfikacji i raportowania na potrzeby regulacji FATCA, konferencję poświęcilismy aktualnym problemom wdrażania tej regulacji.

W trakcie Konferencji w zakresie regulacji FATCA omówione zostały w szczególności kwestie:

– identyfikacji,

– raportowania w kontekście formularza FAT-1,

– blokady rachunków,

 

Końcowy panel konferencji został poświęcony implementacji Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania – tzw. Common Reporting Standard (CRS), ponieważ w ramach ZBP prowadzone są intensywne prace nad przygotowaniem dokumentu stanowiącego jednolity poradnik nad wdrożeniem dyrektywy

W trakcie Konferencji w zakresie dyrektywy CRS zostały omówione m.in.:

– obowiązki instytucji finansowych,

– identyfikacji klientów,

– omówienie najważniejszych efektów prac dedykowanego zespołu roboczego ZBP.

 

Udział w Konferencji wiązał się z odpłatnością (300 pln netto) wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych przedsięwzięcia (m.in. koszty uczestnictwa zagranicznych gości). Wypełnione formularze zgłoszeń można było przesyłać drogą email na adres kamila.masik@cpb.pl w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. do końca dnia.

 

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa oraz sprawy organizacyjne:

Kamila Masik, kamila.masik@cpb.pl, tel. (22) 48 68 417