Forum Bankowe 2017

15 marca 2017 r.
Hotel Sheraton w Warszawie

Doroczna konferencja środowiska bankowego, podczas której dyskutowano o najważniejsze problemy i wyzwania stojących przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. To spotkanie prezesów banków, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz firm infrastruktury bankowej.

Tegoroczne Forum zorganizowane zostało pod hasłem przewodnim „Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowaniach regulacyjnych i ekonomicznych”.

Konferencja została podzielona na trzy części:

    • Sesja I: Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego
    • Sesja II: Stosowanie stałej stopy procentowej przez banki
    • Sesja III: Nowe krajowe projekty infrastrukturalne  w zakresie nowych technologii

Wnioski wypracowane podczas Forum Bankowego stają się zwykle podstawą formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich w czasie Walnego Zgromadzenia ZBP.

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział w konferencji był bezpłatny.

Organizatorzy

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy

Sponsorzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje