Forum Bankowe 2019

Hotel InterContinental Warszawa | 14 marca 2019 r.

Forum Bankowe 2019

Jubileuszowa edycja Forum Bankowego

Forum odbyło się 14 marca 2019 r, w Hotelu InterContinental w Warszawie. Dyskusje dotyczyły aktualnych zagadnień nurtującym środowisko sektora bankowego.

Tytułem przewodnim konferencji były wyzwania na nowe czasy.

Podzielone zostały na cztery części, przy czym dwie pierwsze kwestii o charakterze ekonomicznym, a pozostałe o zagadnieniach technologicznych.

Tematyka Forum

Fundamentalne znaczenie miała dyskusja na temat ekonomicznych warunków działania banków i możliwości finansowania rozwoju gospodarki przez sektor bankowy. Nominalnie wyniki finansowe sektora bankowego rosną w ostatnich latach, ale jednocześnie obserwuje się dwa zjawiska. Maleje rentowność banków liczona wskaźnikami ROA i ROE, powodując niskie zainteresowanie inwestorów angażowaniem kapitału w tym sektorze. Następuje też rozwarstwienie sektora – poprawa zysków dotyczy największych banków, pozostałe realizują słabe wyniki finansowe. Głównymi przyczynami tej sytuacji są niskie stopy procentowe oraz wysokie obciążenia sektora bankowego (podatek bankowy, wpłaty na BFG, sposób rozliczania CIT). Bez zmian poziomu obciążeń nie ma szans na zwiększenie możliwości finansowania gospodarki przez banki. Warto zatem przedyskutować, co można i należy zrobić, aby banki mogły finansować gospodarkę mocniej i w efekcie zahamować tempo pogarszania się koniunktury gospodarczej.

Tematyka części ekonomicznej

Drugim tematem były możliwe konsekwencje promowanej przez KNF koncepcji udzielania przez banki kredytów hipotecznych opartych na stałej stopie procentowej. Spodziewane w niedługim czasie przyjęcie przez KNF nowej Rekomendacji S wymusza poszukiwanie odpowiedzi przez banki na następujące pytania:

 • Jak wdrożyć rekomendację KNF i stosować w istniejących uwarunkowaniach ekonomicznych działania banków (ograniczony rynek kapitałowy, listy zastawne, możliwe zmiany stóp procentowych w przyszłości) i jednocześnie nie narazić się na ryzyko utraty reputacji u klientów?
 • Czy stała stopa procentowa zabezpiecza kredytobiorcę przed ryzykiem stopy procentowej?
 • Jaki powinien być zakres stosowania stałych stóp procentowych?
 • Jak banki mogą pozyskiwać długoterminowe finansowanie na stałą stopę procentową, jak zabezpieczać otwartą pozycję w ryzyku stopy procentowej?
 • Jaki wpływ będzie mieć stosowanie stałej stopy procentowej na wyniki banków?
 • Jak prowadzić komunikację z klientem w sprawie stałej stopy procentowej, ograniczyć ryzyko oskarżeń o nieprawidłowe praktyki?
 • Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania ma kluczowe znaczenie dla biznesu bankowego i kształtowania relacji między bankami a ich klientami.
 •  

Tematyka części technologicznej

W części technologicznej gorącym i aktualnym tematem było przygotowania banków do wdrożenia PSD2. W dniu konferencji, 14 marca 2019 r., wypadał akurat termin udostępnienia interfejsów testowych otwartej bankowości. Warto zatem zastanowić się, jak sektor bankowy jest przygotowany do nowego otwarcia rynku usług bankowych i jak może zmienić się rynek bankowy po finalnej dacie wejścia w życie tej regulacji (14 września 2019 r.).Nie ulega wątpliwości, że zmiany na rynku usług finansowych nastąpią, ale pytaniem pozostaje dziś, jakie firmy przedstawią nowe, innowacyjne rozwiązania implementujące RTS, w jakim kierunku pójdzie open banking (czy będzie to banking without banks, czy też banki zmienią się w zwinne organizacje szybko adoptujące się do zmian w otoczeniu) i jaką rolę na rynku będą odgrywać fintechy i bigtechy. W końcu ważna jest odpowiedź na pytanie, czy konsumenci oczekują nowych usług i jak oni skorzystają na zmianie regulacji.

Tematyka części cyberbezpieczeństwo

W ostatniej części, ale nie mniej ważnej, dyskusja była poświęcona kwestii cyberbezpieczeństwa. Obecnie to kluczowe ryzyko w ocenie prezesów banków, szczególnie ważne w dobie digitalizacji i nasilających się ataków na dane bankowe. Trzeba zatem podjąć pilnie zasadnicze decyzje dotyczące kształtu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa elektronicznego.Mamy nadzieję, że organizatorzy Forum Bankowego dobrze zidentyfikowali najważniejsze współczesne wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym i uczestnictwo w debatach prezesów banków i członków zarządów pozwoliło na przeprowadzenie interesujących debat, które okażą się inspirujące dla regulatorów, uczestników rynku i dla naukowców obecnych na konferencji.

     

Polecamy lekturę artykułów dot. Forum Bankowego na www.aleBank.pl.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program

9.30

   

Otwarcie konferencji

 

 
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

9.40

   

Wystąpienia wprowadzające:

     
 • prof. dr hab. Teresa Czerwińska, Minister Finansów
 • prof. dr hab. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

11.00

   

Przerwa kawowa

11.20

   

SESJA 1: Uwarunkowania regulacyjne finansowania polskiej gospodarki przez sektor bankowy

 

Moderator

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

Dyskusja panelowa

 • Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao SA
 • Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA
 • Lidia Jabłonowska-Luba, Wiceprezes Zarządu mBanku SA
 • dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA
 • dr hab. Lech Kurkliński, Dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego 

12.20

   

SESJA 2: Stała stopa procentowa w kredycie hipotecznym – jak ją wdrożyć i stosować w istniejących uwarunkowaniach ekonomicznych działania banków (rynek kapitałowy, listy zastawne, możliwe zmiany stóp procentowych w przyszłości) i jednocześnie nie narazić się na
ryzyko utraty reputacji u klientów

 

Moderator

 • Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu, Crédit Agricole Banku Polska SA

Wystąpienie wprowadzające

 • Paweł Preuss, Partner EY, Lider Zespołu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w EY 

Dyskusja panelowa

 • Mirosław Boda, Prezes Zarządu ING Banku Hipotecznego SA
 • Artur Adamczyk, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Maciej Reluga, Członek Zarządu Santander Banku Polska SA
 • Iwona Kozera, Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna i Południowowschodnia w EY
 • dr hab. Kamil Liberadzki, Zastępca Dyrektora Departamentu Regulacji Analiz i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

13.20

   

Przerwa obiadowa

13.55

   

SESJA 3: PSD2 – jak sektor bankowy jest przygotowany do nowego otwarcia rynku usług bankowych i jak może zmienić się rynek bankowy po dacie wejścia w życie tej regulacji

 

Moderator

 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Wystąpienie wprowadzające

 • Wojciech Soleniec, Partner EY, Grupa Rynków Finansowych w EY

Dyskusja panelowa

 • Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA
 • dr Mieczysław Groszek, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA
 • Wojciech Soleniec, Partner EY, Grupa Rynków Finansowych w EY
 • Maciej Biniek, Dyrektor ds. Usług Finansowych w Allegro
 • Paweł Bułgaryn, Kierujący Zespołem ds. Systemu Płatniczego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów
 • Emil Radziszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu SKOK i Instytucji Płatniczych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

14.55

 

Wręczenie Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

15.10

   

SESJA 4: Cyberbezpieczeństwo – kluczowe ryzyko w dobie digitalizacji – jak go skutecznie ograniczać wobec nasilających się ataków na dane bankowe oraz systemy

 

Moderator

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Dyskusja panelowa

 • Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji
 • Krzysztof Silicki, Dyrektor NASK-PIB
 • Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA
 • Katarzyna Majewska, Członek Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA
 • Piotr Kalbarczyk, Dyrektor PKO Banku Polskiego SA
 • Jacek Sygutowski, Associate Partner Dział Technology & Risk Advisory w EY
 • Krzysztof Grabczak, Software Practice Leader w Oracle

16.10

   

Zakończenie konferencji

16.15

   

Poczęstunek networkingowy

 

Galeria zdjęć

#ForumBankowe