Forum Bankowo-Samorządowe 2018

Warszawa | 3 - 4 grudnia 2018 r.

Forum Bankowo-Samorządowe 2018

 

 

Forum Bankowo – Samorządowym 2018

Dziękujemy za udział w kolejnej  edycja dorocznego spotkania samorządowców i bankowców, organizowanej przez Związek Banków Polskich we współpracy z Partnerami Samorządowymi. Było to doskonałe miejsce pozyskania wiedzy, wymiany doświadczeń, badania trendów.

Forum odbywało się w tym roku w ramach bloków tematycznych: bloku bankowo-finansowego w którym znalazła się tematyka stanu finansów JST, finansowania działalności i rozwoju, w tym po roku 2020 a także wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realnym wymiarze oraz bloku digitalizacji i innowacyjności technologicznej samorządu terytorialnego – w którym poruszone zostały tematy rozwoju technologicznego i bezpieczeństwa cyfrowego samorządowych klientów sektora finansowego.

Spotkanie finansistów i samorządowców było też pierwszym plenarnym spotkaniem tych środowisk po zmianie kadencji w Samorządzie Terytorialnym. Celem organizatorów był lepsze zrozumienie i edukacja wzajemna obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem był także dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Wysoka merytoryka towarzysząca forum tworzyła idealne środowisko wspierania wielu obszarów działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dzięki Forum władze samorządów miały możliwość zapoznania się z skutecznymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują. Jednocześnie środowisko bankowe może śledzić zapotrzebowania i trendy samorządów, aby wspólnie wypracowywać obopólne korzyści, przynoszące jeszcze lepsze efekty.

Ubiegłoroczna edycja Forum, pokazała jak bardzo ważne są takie inicjatywy. Tworzymy wydarzenie bankowo-samorządowe w Polsce, w której uczestniczą prezesi największych banków w Polsce, kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Nasze fora są chętnie odwiedzane także przez polityków i regulatorów rynku. O sukcesie forum, potwierdzającym profesjonalne podejście do tematu może świadczyć coraz większa frekwencja z roku na rok. 

 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Galeria zdjęć