FORUM BANKOWO-SAMORZĄDOWE 2022

7 grudnia 2022 r.
Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

 

Wyzwania finansowe dla współpracy JST z bankami w erze kryzysów

Podczas tegorocznego Forum poruszone zostaną tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów. Zaprezentowane zostanie także opracowanie nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce 2022. Ważnymi tematami które zostaną podjęte w tym roku będą także inwestycje JST i bariery w okresie przejściowym, czyli pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020, a programami perspektywy 2021-2027.

Dodatkowo porozmawiamy o wyzwaniach nowoczesnego i bezpiecznego samorządu w cyfrowej transformacji. Forum Bankowo-Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego. Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Informacje

Do udziału w Forum pragniemy zaprosić liderów samorządowych (marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz skarbników i dyrektorów ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i regulatorów oraz środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja nie stanowi potwierdzenia udziału w Forum. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową do 2 grudnia 2022 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda – Szczegółowy program

9.00 – Otwarcie, powitanie i wystąpienia wprowadzające
9.25 – Prezentacja Aesco Group „Finanse samorządowe w czasach kryzysu. Stan finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022
9.45 – Prezentacja Fitch Ratings „Wpływ obecnych regulacji i kryzysu na standing i rating JST”
10.00 – Debata 1: Finansowanie samorządów w erze kryzysów
11.45 – Debata 2: Inwestycje JST w okresie przejściowym
13.15 – Prezentacja KIR „Transformacja cyfrowa vs. usługi zaufania. Kompleksowa oferta KIR”
13.45 – Prezentacja Fundacji Polska Bezgotówkowa
14.05 – Debata 3: Nowoczesny i bezpieczny samorząd w cyfrowej transformacji
15.35 – Podsumowanie i zakończenie Forum
15.45 – Przedświąteczny obiad

 

 

Organizator

We współpracy

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Partnerzy

Patroni Medialni

Kontakt

Koordynatorzy Projektu:

Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich
arkadiusz.lewicki@zbp.pl
tel. 639 459 595

Adrian Pieńkowski
Koordynator ds. Krajowych Programów i Środowisk Gospodarczych
w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich
adrian.pienkowski@zbp.pl
tel. 607 454 345

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Adrian Pieńkowski
Koordynator ds. Krajowych Programów i Środowisk Gospodarczych
w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich
adrian.pienkowski@zbp.pl
tel. 607 454 345

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Bieżące konferencje