FORUM BANKOWO-SAMORZĄDOWE 2022

Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa | 7 grudnia 2022 r.

Wyzwania finansowe dla współpracy JST z bankami w erze kryzysów

Podczas tegorocznego Forum poruszone zostały tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów. Zaprezentowane zostało także opracowanie nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce 2022. Ważnymi tematami które zostały podjęte w tym roku były: inwestycje JST i bariery w okresie przejściowym, czyli pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020, a programami perspektywy 2021-2027.

Dodatkowo rozmawialiśmy o wyzwaniach nowoczesnego i bezpiecznego samorządu w cyfrowej transformacji. Forum Bankowo-Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego. Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Informacje

Do udziału w Forum zaprosiliśmy liderów samorządowych (marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz skarbników i dyrektorów ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i regulatorów oraz środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.

Rejestracja zakończona. Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Agenda – Szczegółowy program

9.00 – Otwarcie, powitanie i wystąpienia wprowadzające
9.25 – Prezentacja Aesco Group „Finanse samorządowe w czasach kryzysu. Stan finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022
9.45 – Prezentacja Fitch Ratings “Wpływ obecnych regulacji i kryzysu na standing i rating JST”
10.00 – Debata 1: Finansowanie samorządów w erze kryzysów
11.45 – Debata 2: Inwestycje JST w okresie przejściowym
13.15 – Prezentacja KIR „Transformacja cyfrowa vs. usługi zaufania. Kompleksowa oferta KIR”
13.45 – Prezentacja Fundacji Polska Bezgotówkowa
14.05 – Debata 3: Nowoczesny i bezpieczny samorząd w cyfrowej transformacji
15.35 – Podsumowanie i zakończenie Forum
15.45 – Przedświąteczny obiad

 

 

Forum Bankowo-Samorządowe o cyfryzacji samorządów

Jak powinna przebiegać cyfrowa transformacji jednostek samorządu terytorialnego i czy podstawą tego procesu powinny być zawsze zakupy odpowiedniego sprzętu? Na ile banki i instytucje otoczenia okołobankowego są w stanie wspierać gminy i powiaty w migracji do świata wirtualnego? Kwestie te były omawiane podczas debaty kończącej tegoroczne Forum Bankowo-Samorządowe, moderowanej przez wiceprezesa Związku Banków Polskich, dr. Tadeusza Białka.

 

Medale Mikołaja Kopernika dla bankowców i samorządowców

Podczas tegorocznej edycji Forum Bankowo-Samorządowego, które odbyło się 7 grudnia 2022 r. w Klubie Bankowca, miała miejsce uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

 

Forum Bankowo-Samorządowe: Jak finansować działalność samorządów w dobie kryzysu?

“W Polsce też trzeba ograniczyć wewnętrzne konflikty, które przeszkadzają w osiągnięcia porozumienia w sprawach rozwojowych kraju” – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz otwierając tegoroczne Forum Bankowo-Samorządowe.

 

Forum Bankowo-Samorządowe: wyzwania finansowe dla współpracy JST z bankami w erze kryzysów

Podczas tegorocznego Forum, które odbędzie się 7 grudnia poruszone zostaną tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów. Zaprezentowane zostanie także opracowanie nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce 2022.

 

Kontakt

Koordynatorzy Projektu:

Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich
arkadiusz.lewicki@zbp.pl
tel. 639 459 595

Adrian Pieńkowski
Koordynator ds. Krajowych Programów i Środowisk Gospodarczych
w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich
adrian.pienkowski@zbp.pl
tel. 607 454 345

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Adrian Pieńkowski
Koordynator ds. Krajowych Programów i Środowisk Gospodarczych
w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich
adrian.pienkowski@zbp.pl
tel. 607 454 345

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 • Wystąpienie Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza
 • Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, dr. hab. Sebastiana Skuzy
 • Uroczyste wręczenie Medali Kopernika Związku Banków Polskich
 • Dorota Dziedzic, Senior Director, Szefowa Zespołu Analityków Sektora Publicznego na Europę Środkowo-Wschodnią, Fitch Ratings

Uczestnicy:

 • Tomasz Ławniczak, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • Krzysztof Matyjaszczyk, Członek Zarządu Związku Miast Polskich, Prezydent Częstochowy
 • Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA
 • Dariusz Marcjasz, Pełnomocnik ds. Sektora Publicznego, BLIK
 • Mateusz Walewski, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz, Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Wystąpienie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorza Pudy

Uczestnicy:
 • Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu Banku Spółdzielcza Grupa Bankowa
 • Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • dr Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
 • Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP
 • Izabela Kuś, Członek Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Skarbnik Miasta Gdańsk
 • Agneta Bukowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Michał Baj, Dyrektor Zarządzający, Pion Programów Inwestycyjnych i Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego
Moderator: Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

 

 • Monika Grabowska, Dyrektor obszaru sprzedaży i współpracy z agentami rozliczeniowymi Fundacji Polska Bezgotówkowa

Uczestnicy:

 • Grzegorz Cichy, Prezes Unii Miasteczek Polskich
 • Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia „„Miasta w Internecie”, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją samorządową Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu KIR
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny VISA w Polsce
 • Piotr Gudzbeler, Pełnomocnik Marszałka ds. Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Kierownik Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów
 • Radosław Szewczak, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego, Bank Citi Handlowy
 • Milena Komierzyńska, IT Tribe Liderka w BNP Paribas Bank Polska SA

Moderator: dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich