FORUM BANKOWO-SAMORZĄDOWE 2023

Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1

| 14 grudnia 2023 r.

 

Kolejną edycję Forum Bankowo-Samorządowego zorganizowano pod hasłem: “Nowe Wyzwania, Nowe Strategie: Samorządy i Banki na Rzecz Wspólnego Rozwoju”. To wyjątkowe wydarzenie, które skupia się na omawianiu najistotniejszych tematów dotyczących współpracy między sektorem samorządowym a bankami w dynamicznym kontekście zmieniających się wyzwań.

W trakcie Forum zaprezentowano opracowanie dot. stanu finansów sektora samorządowego w Polsce w 2023 r. W jednym z głównych punktów rozmów skoncentrowano się na analizie i dyskusji nad współpracą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a sektorem bankowym w kontekście finansowania lokalnych projektów i inwestycji. Razem z ekspertami i liderami sektora bankowego i samorządowego omówiono skuteczne strategie finansowania oraz sposoby, w jakie banki mogą wspierać samorządy w realizacji ich celów rozwojowych.

Blok tematyczny „Lokalne Ambicje, Globalne Wyzwania: Samorządy i Banki na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości” poświęcono analizie zrównoważonego rozwoju i globalnych wyzwań, które mają wpływ na lokalne społeczności, gdzie omówiono, jak samorządy i banki mogą pracować razem, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, dbając o równowagę między potrzebami teraźniejszości a długoterminowymi aspiracjami.

Forum było również miejscem debaty nt. cyfrowych finansów dla efektywniej administracji. Podczas tego bloku skupiono się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu finansami samorządowymi, gdzie zaproszeni goście debatowali nt. innowacji w obszarze cyfrowych finansów, które mogą przyczynić się do efektywnej administracji, zwiększonej przejrzystości i usprawnienia procesów finansowych.

Ostatni blok tematyczny poświęcony był finansowaniu samorządowych projektów unijnych, podczas którego dyskutowano nad szansami i wyzwaniami idącymi z nową perspektywą unijną.

Forum Bankowo-Samorządowe 2023 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami samorządowymi, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem lokalnym. Naszym celem było stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Warunki uczestnictwa

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali liderzy samorządów (marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz skarbnicy i dyrektorzy ds. gospodarki lokalnej), a także bankowcy, regulatorzy oraz przedstawiciele okołosamorządowych i okołobankowych.

Udział w Forum był bezpłatny.

Dodaj profil Miesięcznika Finansowego BANK do obserwowanych i śledź relacje online:  

Dziękujemy za udział, zapraszamy już za rok na kolejną edycję Forum Bankowo-Samorządowego 2024.

Forum Bankowo-Samorządowe o nowych perspektywach finansowych dla polskich samorządów

Ponad 60% samorządów gmin i powiatów jest obsługiwanych głównie przez banki spółdzielcze – mówił podczas debaty w czasie Forum Bankowo-Samorządowego Krzysztof Karwowski, przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP.

 

Forum Bankowo-Samorządowe – 14 grudnia 2023 roku, Warszawa

Kolejna edycja Forum Bankowo-Samorządowego (14.12.2023) organizowana jest pod hasłem: „Nowe Wyzwania, Nowe Strategie: Samorządy i Banki na Rzecz Wspólnego Rozwoju”. To wyjątkowe wydarzenie, które skupi się na omawianiu najistotniejszych tematów dotyczących współpracy między sektorem samorządowym a bankami w dynamicznym kontekście zmieniających się wyzwań.

 

Kontakt

Koordynator Projektu:
Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich
arkadiusz.lewicki@zbp.pl
tel. 639 459 595
Koordynator Projektu oraz kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:
Adrian Pieńkowski
Koordynator ds. Krajowych Programów i Środowisk Gospodarczych
w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich
adrian.pienkowski@zbp.pl
tel. 607 454 345
Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64
Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

 • Wystąpienie Prezesa Związku Banków Polskich, dr. Tadeusza Białka
 • Wystąpienie Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Prezesa Unii Miasteczek Polskich, Grzegorza Cichego
 • Uroczyste wręczenie Medali Kopernika Związku Banków Polskich

09.30-09.45

Nowa Perspektywa Finansów Samorządowych

Stan finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce 2023

 • Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu Aesco Group

09.45-11.00

Panel dyskusyjny

Uczestnicy (alfabetycznie):

 • Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Damian Grzelka, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
 • Anna Jedynak-Rykała, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Krzysztof Karwowski, Przewodniczący Sekcji ZBP ds. Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie
 • dr Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
 • Krzysztof Mączkowski, Przewodniczący Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Skarbnik Miasta Łodzi
 • Marek Sowa, Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP
 • Jarosław Wróbel, Skarbnik Miasta Ełku, Związek Miast Polskich

Moderator: dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich


11.00-11.10

Finansowanie nowoczesnej edukacji – wyzwania i szanse

 • Mariusz Truszkowski, Założyciel Szkoły w Chmurze

11.30-11.40

Smart Żywiec – (r)ewolucja

 • Olga Wójcik-Michałowska, Przedstawiciel Miasta Żywiec

11.40-12:50

Panel dyskusyjny

Uczestnicy (alfabetycznie):

 • Grzegorz Cichy, Prezes Unii Miasteczek Polskich
 • Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 • Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości
 • dr Sławomir Listkiewicz, Członek Rady Fundacji Centrum PPP, Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego w Banku Pekao SA
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UNGC Network Poland
 • Małgorzata Zielińska, Dyrektor Sektora Publicznego w BNP Paribas Bank Polska SA

Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich


12.50-13.00

2024 – Rok Edukacji Ekonomicznej: Szanse i wyzwania

 • Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

13.30-13.45

Prezentacja: Polska Bezgotówkowa dla JST

 • Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa

13.45-14.45

Panel dyskusyjny

Uczestnicy (alfabetycznie):

 • Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
 • Jakub Kulej, Pełnomocnik BLIK ds. współpracy z sektorem publicznym
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny VISA w Polsce
 • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu KIR
 • Radosław Szewczak, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Citi Handlowy
 • Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa

Moderator: Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes Związku Banków Polskich


14.45-15.00

Jak podnieść skuteczność odzyskiwania miejskich należności

 • Łukasz Rączkowski, Ekspert Grupy BIK

15.00-16.00

Panel dyskusyjny

Uczestnicy (alfabetycznie):

 • Radosław Drozd, Wiceprezes Zarządu PKO Leasing SA
 • Przemysław Kalinka, Ekspert ds. gospodarczych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • Danuta Kamińska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Stanisława Kozłowska, Skarbnik Miasta Białegostoku, Związek Miast Polskich
 • Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego
 • Jacek Teodorski, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich