Forum Bezpieczeństwa Banków 2017

Hotel Novotel Centrum w Warszawie | 9 maja 2017 r.

Forum Bezpieczeństwa Banków 2017

Zakończyła się VI edycja Forum Bezpieczeństwa Banków. W trakcie przygotowań zadawaliśmy sobie pytanie: Czy jesteśmy coraz bezpieczniejsi, czy też coraz mniej wiemy i widzimy? To ważne, czy optymizm budujemy na realnym postępie w obszarze prewencji oraz na skutecznych zabezpieczeniach. Wszelkie nowe regulacje, jak np. PSD2, NIS, GDPR, a także najnowsze technologie nie zmienią tego, że wszyscy korzystamy z tych samych sklepów… Terroryści i antyterroryści mają broń znanych wszystkim producentów. Najnowsze narzędzia i technologie IT są także dostępne dla wszystkich. Jesteśmy przekonani, że nowe funkcjonalności narzędzi typu DevOps doceniają zarówno informatycy tworzący rozwiązania dla sektora finansowego, jak i oszuści. Chodzimy do tych samych sklepów, uczymy się w tych samych szkołach, a internet pozwala nam szybko znaleźć rozwiązanie napotkanej trudności. Tak jest po obu stronach „bastionu”.

Dlatego postanowiliśmy to zmienić. Podział na zagadnienia prawne, zgodność i ryzyko jej braku, bezpieczeństwo kredytowe, fizyczne, logiczne, IT często nie pozwala dostrzec istoty oszustwa. Z takiej perspektywy trudniejsze jest wykrycie luk i podatności stosowanych zabezpieczeń. Pokazaliśmy sposoby popełniania przestępstw oraz środki zaradcze – bez ich dzielenia na wzór hierarchicznej organizacji, ale podporządkowane najważniejszym procesom biznesowym. Na VI Forum Bezpieczeństwa Banków było jak w filmach Alfreda Hitchcocka –  na początku trzęsienie ziemi, po którym napięcie nieprzerwanie rosło.

Rada programowa

 • Andrzej Barcikowski
  Z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa NBP
  Narodowy Bank Polski
 • Tomasz Chlebowski
  Wiceprezes Zarządu
  ComCERT S.A.
 • Jerzy Cichowicz
  Prezes Zarządu
  Kalokagathia Sp. z o.o.
 • Janusz Derda
  Wiceprezes Zarządu
  PKO BP S.A.
 • Mieczysław Groszek
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Mateusz Górnisiewicz
  Koordynator ds. bezpieczeństwa banków
  Związek Banków Polskich
 • Dariusz Kozłowski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • Dariusz Polaczyk
  Dyrektor Departament Bezpieczeństwa Alior Bank / Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP
  Alior Bank S.A.
 • Paweł Widawski
  Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich
 • Andrzej Wolski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • Ryszard Woźniak
  Doradca Zarządu ZBP, Sekretarz Rady Bezpieczeństwa ZBP
  Związek Banków Polskich

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć