Forum Bezpieczeństwa Banków 2019

Hotel Novotel Centrum w Warszawie | 9 maja 2019 r.

Forum Bezpieczeństwa Banków 2019

VIII Forum Bezpieczeństwa Banków to wydarzenie, które corocznie wzbudza zainteresowanie wielu osób nie tylko z sektora bankowego.

To miejsce do wymiany informacji oraz doświadczeń związanych z bezpieczeństwem banków.

W tym roku chcemy popatrzeć na Bank przez pryzmat obowiązujących regulacji.
Regulacji, które w sposób znaczący wpłynęły nie tylko na Banki.

BANKI ROK PO…  

Niebawem minie rok od kiedy stosowane są przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – słynne RODO oraz Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

W gronie prelegentów są praktycy, którzy chętnie podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem i wiedzą podczas Forum, omawiając następujące kwestie:

 • Czy staliśmy się bardziej bezpieczni w cyberprzestrzeni i bardziej odporni na ataki hakerskie?  
 • Czy po wdrożeniu RODO jest wszystko jasne?
 • RODO to przeszkoda czy szansa?
 • PSD2 – jakie korzyści wnosi? To szansa czy problem dla Banków?

 


Dla pracowników banków, SKOK-ów i firm ubezpieczeniowych – uczestnictwo było bezpłatne. 

Uwaga:
Nieodwołanie bezpłatnego zgłoszenia do 26 kwietnia 2019 r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kwotą w wysokości 350 zł (+23% VAT), stanowiącą opłatę manipulacyjną uwzględniającą rezerwację miejsca, koszty cateringu oraz materiałów konferencyjnychUczestnictwo można odwołać wyłącznie drogą e-mailową: rejestracja@wydawnictwocpb.pl

Rada programowa

 • Piotr Balcerzak
  Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich
 • Magdalena Barcikowska
  Sekretarz Rady Programowej
 • Tomasz Chlebowski
  Wiceprezes Zarządu
  ComCERT S.A.
 • Robert Kośla
  Dyrektor w Departamencie Cyberbezpieczeństwa
  Ministerstwo Cyfryzacji
 • Dariusz Kozłowski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Procesów Bankowych i Informacji
 • Cezary Piekarski
  Dyrektor Zespołu ds. Zabezpieczeń Przed Złośliwym Oprogramowaniem
  Standard Chartered Bank
 • Ryszard Woźniak
  Doradca Zarządu Związku Banków Polskich
  Związek Banków Polskich

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program

9.15

   

Przywitanie uczestników, otwarcie VIII Forum Bezpieczeństwa Banków 2019

 

 
 • Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich

9.30

 

Raport przedstawiający wnioski z ćwiczeń CYBER-EXE

   
 • Mirosław Maj
 • Piotr Balcerzak

9.50

 

Sesja I – Debata: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Pomaga czy przeszkadza?

   

Kwestie wymagające omówienia

 • Identyfikacja usług kluczowych i operatorów usług kluczowych
 • Dotychczasowe doświadczenia sektora bankowego w wypełnianiu wymagań ustawowych
 • Funkcjonowanie mechanizmów zgłaszania incydentów bezpieczeństwa
 • Podnoszenie odporności sektora bankowego na ataki sieciowe
 • SCA – jak je skutecznie wdrażać?
   

Dyskusja panelowa

 

 

Moderator

 • Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

 

 

Uczestnicy debaty

 • Marcin Franczak, Menager Wydziału Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych mBanku SA
 • Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji
 • Maciej Mackiewicz, Kancelaria – Kochański i Partnerzy
 • Piotr Moroz, Dyrektor Bezpieczeństwa, Netia
 • Maciej Pyznar, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
 • Krzysztof Silicki, Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK

10.40

 

Podejście do wdrożenia wymagań ustawy o KSC

   
 • Bartłomiej Chojnowski, Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT PASSUS SA

11.00

 

Securing your way on digital transformation with Cloud Access Security Broker

   
 • David Barnett, Head of CASB for EMEA, Forcepoint

11.20

 

Wykorzystanie systemów samouczących się do optymalizacji działań w obszarze bezpieczeństwa

 

 
 • Daniel Wysocki, Security Specialist, Advatech
 • Hubert Ortyl, Business Development Manager, Advatech

11.40

 

Przerwa kawowa

12.00

 

Program badawczy ZBP w zakresie cyberbezpieczeństwa

12.10

 

Krajobraz zagrożeń – na jakie ataki musimy być gotowi

   
 • Robert Dąbrowski, SE Manager, Fortinet

12.30

 

Bezpieczeństwo w dobie współczesnych rozwiązań opartych na technologiach chmurowych.

   
 • Joanna Dąbrowska, Trend Micro

12.50

 

Praktyczne implementacje na styku z RODO: PGP, DLP, CASB, IDM

   
 • Artur Drobiecki, Sales Director Finance&Insurance Sector, COMP SA

13.10

 

Sesja II – Debata: RODO – Perspektywa sektor bankowego po roku stosowania rozporządzenia

    Po prawie roku stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) widzimy, jak w istotny sposób zmiany wpływają na posługiwanie się zasobami we wszystkich dziedzinach życia. Dziś trudno sobie wyobrazić takie dziedziny życia, w których można
by się było obyć bez korzystania z danych osobowych choćby w minimalnym zakresie.Coraz częstsze korzystanie z praw, które gwarantuje ogólne rozporządzenie RODO oraz zmiana podejścia do zarządzania danymi osobowymi i uporządkowanie działań w tym zakresie – to korzyści z nowej regulacji, m.in. wzrost znaczenia kwestii ochrony danych osobowych i prywatności, a także przeanalizowanie i uporządkowanie procesów związanych z przetwarzaniem danych.Jednak są też problemy z interpretacją i ze stosowaniem nowego prawa oraz niewłaściwe, niekiedy wręcz absurdalne, praktyki spowodowane strachem przed wysokimi karami.
Przedsiębiorcy, administracja publiczna oraz wszystkie inne podmioty zobowiązane do stosowania RODO wprowadzają wiele rozwiązań, które mają sprzyjać lepszej ochronie danych osobowych. Jednak ciągle nie jest to proces prosty i jasny!
   

Kwestie, które będą poruszone

 • Wyzwania codzienne związane z wdrożeniem RODO w bankach
 • Realizacja praw podmiotów danych przez banki
 • Powiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych na gruncie RODO – dotychczasowa praktyka banków oraz związane z nią wyzwania
 • Zastosowanie biometrii w bankach
 • Kluczowe zmiany w Prawie bankowym wynikające z tzw. ustawy sektorowej RODO
 • Prace ZBP nad kodeksem dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe
   

Dyskusja panelowa

   

Moderator

 • dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego, ZBP
   

Uczestnicy debaty

 • Michał Jaworski, Członek Zarządu, Microsoft sp. z o.o
 • dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji
 • Magda Matuszewska, Inspektor Ochrony Danych, Bank Handlowy w Warszawie SA
 • dr Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski

14.00

 

Przerwa kawowa

14.20

 

Zaufać drugiej stronie

   
 • Jakub Jagielak, Dyrektor ds. Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, Atende SA

14.40

 

Bezpieczeństwo klientów jest Twoim bezpieczeństwem

   
 • Ewa Śniechowska, Senior System Engineer, Palo Alto Networks
 • Mateusz Olszewski, Board Member, Sales Director, Veronym

15.00

 

Sesja III – Debata: Nowe wyzwania PSD2

    Znowelizowana dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) nakazała bankom otwarcie się za pomocą interfejsów programistycznych (API), co wywołało uzasadniony niepokój o bezpieczeństwo takich rozwiązań. Jedną z odpowiedzi sektora na nowe okoliczności są inicjatywy standaryzacyjne. Jednocześnie PSD2 zaostrza zasady uwierzytelniania klienta, wprowadzając wymóg silnej autentykacji w sytuacjach dotychczas tego niewymagających. Jak pogodzić wodę z ogniem? Otwartość ze zwiększoną kontrolą dostępu? Co nas czeka we wrześniu 2019 roku?
   

Kwestie, które będą poruszone

 • Bezpieczeństwo otwartych standardów komunikacji
 • Bezpieczeństwo implementacji, operacji i utrzymania systemów opartych na API
 • Wymogi bezpieczeństwa PSD2 i RTS a innowacyjność
   

Dyskusja panelowa

   

Moderator

   
 • Maciej Kostro, Doradca Zarządu, Sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej ZBP
   

Uczestnicy

   
 • dr Mieczysław Groszek, Prezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa,
 • Aleksandra Piech, Radca Prawny, Kochański i Partnerzy
 • Andrzej Sadłowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • Remigiusz Silawko, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Pionie Bankowości Detalicznej, Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Krzysztof Szczepański, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

16.00

 

Lunch

 

Galeria zdjęć

#ForumBB