Forum Bezpieczeństwa Banków 2021

ONLINE | 6 maja 2021 r.

 

X Forum Bezpieczeństwa Banków 

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów strategicznych obszaru bezpieczeństwa naszego państwa, ma gwarantować ochronę kluczowych sektorów gospodarki, obywateli oraz przedsiębiorców. Z tej racji wymaga on stałego monitorowania, rozwoju i rozbudowy. Postępująca cyfryzacja świata stwarza co prawda nowe możliwości dla sektora bankowego, ale równolegle zwiększa stawiane mu wymagania. Między innymi o rozmawialiśmy podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji Forum Bezpieczeństwa Banków.

RODO i bezpieczeństwo danych osobowych

Czyli:
Biometria i jej wykorzystanie w bankach;
Przetwarzanie danych w chmurze – wyzwania dla sektora bankowego;
Bankowe naruszenia ochrony danych w świetle Wytycznych EROD 1/2021 w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych.

Od 25 maja 2018 roku, czyli dnia, w którym kraje unijne musiały zacząć stosować przepisy RODO, minęły niemal trzy lata. Wciąż jednak problematyka ochrony danych osobowych – w dużej mierze dzięki pandemii, ale nie tylko – nie zeszła na drugi plan. Co więcej, wiele kwestii nadal nie zostało rozwiązanych i w 2021 roku będą one kolejnymi wyzwaniami.

Udział w Forum był doskonałą okazją do czynnego uczestnictwa w dyskusjach poświęconych aktualnym wyzwaniom, związanym ze skuteczną ochroną danych osobowych w kontekście współczesnych problemów, takich jak – wynikające z rozwoju gospodarki cyfrowej – zagrożenia praw i wolności obywatelskich, pandemia COVID-19, powszechne stosowanie zdalnych narzędzi komunikacji w pracy czy nauczaniu. W jego trakcie przedstawione i omówione zostały także stanowiska nadzorcy w wielu kwestiach z tego obszaru.

 

 

Ale to nie wszystko!
W tym roku w trakcie Forum Bezpieczeństwa Banków zajęliśmy się też kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wspólnie określaliśmy i wyłapywaliśmy trendy, które bezpośrednio będą wpływać na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w 2021 roku. Sprecyzujemy co będzie najważniejsze – zarówno dla instytucji obowiązanych, jak i organów państwowych. Przedstawiliśmy znaczące dla rozwoju AML i CFT czynniki, omówiliśmy też czekające nas nowe wyzwania. Spróbowaliśmy również zdefiniować, jakich zmian możemy się w tych kwestiach spodziewać.

Zmiany prawne dotyczące AML i CFT to już nieomal codzienność dla wielu rynków, segmentów oraz instytucji obowiązanych. Trwają prace nad nowelizacją polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która implementuje V dyrektywę i m.in. rozszerza katalog instytucji obowiązanych.

Żyjemy w czasach błyskawicznego rozwoju technologii, innowacji, sztucznej inteligencji i uczenia się maszynowego. Dotyczy to także przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Istnieją już i wciąż są rozwijane systemy analityczne AML, które mają wbudowane wszystkie elementy niezbędne do zagwarantowania pełnej zgodności z prawem oraz maksymalnej automatyzacji procesów.

Transmisja online – link

Prelegenci

 • Marzena Andrzejczak
  Head of R&D
  Comarch SA
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Piotr Balcerzak
  Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich
 • Monika Błaszczyk
  dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności
  Santander Bank Polska SA
 • Wojciech Ciesielski
  Major Account Manager
  Fortinet
 • Mariusz Cholewa
  dr Mariusz Cholewa
  Prezes Zarządu
  Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Joanna Dąbrowska
  Sales Engineer
  Trend Micro
 • Dorota Echaust-Przybytniak
  Zastępca Inspektora Ochrony Danych
  Pekao Bank Hipoteczny S.A.
 • Karolina Gałęzowska
  Inspektor Ochrony Danych
  Bank Millennium S.A.
 • Jakub Jagielak
  Lider Technologiczny, Security
  Atende SA
 • Zuzanna Karolak
  Forensic & Compliance Lead for Cental Europe
  SAS Institute
 • Paweł Kryszkiewicz
  Product Manager
  Comarch SA
 • Magda Matuszewska
  Dyrektor ds. Ochrony Danych
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Prof. Arwid Mednis

  Uniwersytet Warszawski
 • Radosław Obczyński
  Dyrektor, Departament Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej
  mBank SA
 • Maciej Ogórkiewicz
  CISO, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT
  ING Bank Śląski SA
 • Adam Rafajeński
  Cyber Practice Director
  Deloitte Polska
 • Tomasz Roszak
  Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Wioletta Stobieniecka
  Senior Data Scientist
  SAS Institute
 • Jarosław Żółtowski
  Dyrektor, Biuro Bezpieczeństwa Finansowego, Departament Bezpieczeństwa
  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Jakub Walarus
  Dyrektor, Lider Działu Ryzyka Technologicznego, Resilience Response Leader, GDPR Advisory Leader, Consulting
  EY Polska
 • Prof. Wojciech Wiewiórowski
  Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  EDPS
 • Magdalena Wojciechowska
  Zespół Inspektora Danych Osobowych
  mBank S.A.
 • Katarzyna Woźniak
  wicedyrektor, Financial Crime Unit
  PwC

Rejestracja

Wśród naszych prelegentów znaleźli się praktycy, którzy chętnie podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Dziękujemy za udziału w X Forum Bezpieczeństwa Banków w formule
e – konferencji!

Dla pracowników banków, SKOK-ów i firm ubezpieczeniowych – uczestnictwo było bezpłatne. 

Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt: reklama@wydawnictwocpb.pl

Rada programowa

 • Magdalena Barcikowska
  Sekretarz Rady Programowej
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Piotr Balcerzak
  Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich
 • Tomasz Chlebowski
  Wiceprezes Zarządu
  ComCERT S.A.
 • Robert Kośla
  Dyrektor w Departamencie Cyberbezpieczeństwa
  Ministerstwo Cyfryzacji
 • Dariusz Kozłowski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Procesów Bankowych i Informacji
 • Jan Lach
  Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku
  Bank Pekao SA
 • Magda Matuszewska
  Dyrektor ds. Ochrony Danych
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Andrzej Wolski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • Jarosław Żółtowski
  Dyrektor, Biuro Bezpieczeństwa Finansowego, Departament Bezpieczeństwa
  Bank Gospodarstwa Krajowego

Europejski Inspektor Ochrony Danych o granicach prywatności konsumentów i obywateli UE

Rozmowa z Wojciechem Wiewiórowskim, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

 

Co myślą bankowcy o cyberbezpieczeństwe banków i ich klientów?

Na zlecenie Związku Banków Polskich firma badawcza Kantar przeprowadziła wśród menedżerów sektora bankowego krótką ankietę.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. 605 255 291

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#ForumBB