Forum Bezpieczeństwa Banków 2022

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 | 11 maja 2022 r.

 

XI Forum Bezpieczeństwa Banków w formule stacjonarnej

Forum Bezpieczeństwa Banków w swoich założeniach jest odpowiedzią Związku Banków Polskich oraz Wydawcy „Miesięcznika Finansowego BANK” na zapotrzebowanie środowiska bankowego na organizację wydarzenia pokazującego interdyscyplinarny charakter zagrożeń występujących w instytucjach finansowych.

Dziękujemy za udział

Spotkanie adresowane było w szczególności do członków zarządów nadzorujących problematykę bezpieczeństwa banków, dyrektorów i specjalistów komórek bezpieczeństwa informatycznego, ochrony informacji, ryzyka operacyjnego, audytu, compliance, prawnych oraz przedstawicieli pionu kredytowego i detalicznego.

Wśród naszych prelegentów znależli się praktycy, którzy chętnie podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Rejestracja

Dla pracowników banków uczestnictwo było bezpłatne

Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt: reklama@wydawnictwocpb.pl

Rejestracja na konferencję zakończona.

 

Uwaga:

Nieodwołanie bezpłatnego zgłoszenia do 4 maja 2022r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kwotą w wysokości
350 zł (+23% VAT), stanowiącą opłatę manipulacyjną uwzględniającą rezerwację miejsca, koszty cateringu oraz materiałów konferencyjnych.
Uczestnictwo można odwołać wyłącznie drogą e-mailową: rejestracja@wydawnictwocpb.pl

 

Podczas tegorocznego spotkania będziemy poruszali następujące tematy:

 • zagrożenia i cyberincydenty identyfikowane w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i wojną hybrydową, odporność banków za tego typu zagrożenia i cyberincydenty
 • działania jednostkowe banków
 • koordynacja działań polskiego sektora bankowego przez FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i CSIRT KNF
 • lessons learned
 • Accordion Sample Deproblemy, przed którymi stały banki w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usług i produktów bankowych
 • analiza luki – identyfikacja innych rodzajów ryzyka
 • współpraca międzybankowa i wymiana informacji o zagrożeniach związanych z zakłóceniem ciągłości działania
 • współpraca z NBP i UKNF w zakresie zachowania ciągłości działania
 • rekomendacje Zarządu ZBP w zakresie zachowania ciągłości działaniascription
 • otwieranie kont bankowych ob. Ukrainy w obliczu ucieczki przed wojną w wyniku rosyjskiej agresji ze szczególnym uwzględnieniem problemu dokumentów potwierdzających tożsamość i ich właściwej oceny onboarding wedle stanowiska UKNF dot. ob. Ukrainy
 • projekt nowego unijnego pakietu legislacji AML (w tym projektu rozporządzenia AML)
 • informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych – stosowanie rozporządzenia 2015/847
 • wprowadzone sankcje i ich stosowanie, w tym listy sankcyjne i legislacja sankcyjna
 • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
 • AML – ksero dowodu/paszportu a kwestie RODO

Prelegenci

 • Piotr Balcerzak
  Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Izabela Błachnio-Wojnowska
  Dyrektor biura ds. Programu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Krzysztof Butajło
  Ekspert ds. bezpieczeństwa IT
  Ratels, Forcepoint Titanium Partner
 • Karolina Czwarno-Kos
  Lead Security Officer
  BNP Paribas Bank Polska
 • Krzysztof Góźdź
  Dyrektor Sprzedaży
  Secfense
 • Jakub Jagielak
  Lider Technologiczny, Security
  Atende SA
 • Bartosz Kublik
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Radosław Obczyński
  Dyrektor, Departament Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej
  mBank SA
 • Maciej Ogórkiewicz
  CISO, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT
  ING Bank Śląski SA
 • Grzegorz Poznaniak
  Grzegorz Poznaniak
  Chief Information Security Officer
  Santander Bank Polska S.A.
 • Konrad Puchała
  Kierownik Działu Składowania i Ochrony Danych
  Advatech Sp. z o.o.
 • Artur Rudziński
  Dyrektor Działu Ryzyka i Ciągłości Działania IT, Dział Ryzyka i Ciągłości Działania IT
  Alior Bank SA
 • Robert Trętowski
  Wiceprezes Zarządu
  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
 • Bartosz Wójcicki
  Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych
  Biuro Informacji Kredytowej SA
 • Filip Zwierzyński
  Systems Engineer
  Dell Technologies

 

 

Rada programowa

 • Piotr Balcerzak
  Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich
 • Magdalena Barcikowska
  Sekretarz Rady Programowej
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Krzysztof Justyński
  Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa
  PKO Bank Polski
 • Dariusz Kozłowski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • Jan Lach
  Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku
  Bank Pekao SA
 • Katarzyna Majewska
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Magda Matuszewska
  Dyrektor ds. Ochrony Danych
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Marta Rakowska
  Dyrektor Wydawnictwa
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
 • Krzysztof Słotwiński
  Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania
  BNP Paribas Bank Polska SA
 • Andrzej Wolski
  Dyrektor programowy
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Forum Bezpieczeństwa Banków 2022. Kluczowe kierunki zmian
w przepisach dotyczących prania pieniędzy

Rozmowa z dr Tadeuszem Białkiem, wiceprezesem Związku Banków Polskich

 

Forum Bezpieczeństwa Banków 2022, konflikt zbrojny i wojna hybrydowa
a bezpieczeństwo sektora bankowego

Rozmowa z Maciejem Ogórkiewiczem, Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa IT w ING Banku Śląskim S.A.

 

Forum Bezpieczeństwa Banków 2022, w kwestiach bezpieczeństwa sektor bankowy ma wspólny interes

Rozmowa z Grzegorzem Poznaniakiem, Chief Information Security Officer w Santander Bank Polska.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 605 255 291

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

9.00 - Przywitanie uczestników, otwarcie XI Forum Bezpieczeństwa Banków 2022

 • Dr Tadeusz Białek − Wiceprezes Związku Banków Polskich

9.10 - Wystąpienie wprowadzające XI FBB - Działania Narodowego Banku Polskiego na rzecz bezpieczeństwa płatności w Polsce

 • Adam Tochmański Dyrektor Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski
Zakres tematyczny:
 • Zagrożenia i cyberincydenty identyfikowane w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i wojną hybrydową, odporność banków na tego typu zagrożenia i cyberincydenty;
 • Działania jednostkowe banków;
 • Koordynacja działań polskiego sektora bankowego przez FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i CSIRT KNF;
 • Lessons learned.

Wystąpienie wprowadzające

Piotr Balcerzak – Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Dyskusja panelowa

 • Piotr Balcerzak - Moderator – Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
 • Maciej Ogórkiewicz – CISO, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT, ING Bank Śląski S.A.
 • Grzegorz Poznaniak – Chief Information Security Officer, Santander Bank Polska S.A.
 • Jarosław Biegański – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
 • Izabela Błachnio-Wojnowska – Dyrektor biura ds. Programu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, BNP Paribas Bank Polska S.A.
10.45 - Bezpieczeństwo zaczyna się od fundamentu
 • Filip Zwierzyński – Systems Engineer, Dell Technologies
11.05 - Jak szybko wprowadzić uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w całej organizacji. Case study razem z bankiem BNP Paribas Polska
 • Krzysztof Góźdź – Dyrektor Sprzedaży, Secfense
 • Karolina Czwarno-Kos – Lead Security Officer, BNP Paribas Bank Polska
11.25 - Kontrola podstawą bezpieczeństwa, czyli kryzys zaufania tożsamości w systemach informatycznych
 • Jakub Jagielak – Cybersecurity Team Technology Leader, Atende S.A.
Zakres tematyczny:
 • Problemy, przed którymi stały banki w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usług i produktów bankowych;
 • Analiza luki – identyfikacja innych rodzajów ryzyka;
 • Współpraca międzybankowa i wymiana informacji o zagrożeniach związanych z zakłóceniem ciągłości działania;
 • Współpraca z NBP i UKNF w zakresie zachowania ciągłości działania;
 • Rekomendacje Zarządu ZBP w zakresie zachowania ciągłości działania.

Wystąpienie wprowadzające

Jarosław Biegański – Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Dyskusja panelowa

 • Jarosław Biegański – Moderator – Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
 • Bartosz Kublik – Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Artur Rudziński – Dyrektor Działu Ryzyka i Ciągłości Działania IT, Alior Bank S.A.
 • Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Zarządzający Pionem, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Piotr Balcerzak – Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
13.45 - Sektorowość rozwiązań antyfraudowych BIK
 • Bartosz Wójcicki – Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.
14.05 - Next big thing - Forcepoint Security Service Edge
 • Krzysztof Butajło – Ekspert ds. bezpieczeństwa IT, Ratels, Forcepoint Titanium Partner
14.25 - Natychmiastowe i pewne przywracanie baz danych dzięki IBM Safeguarded Copy oraz Cyber Vault
 • Konrad Puchała – Kierownik Działu Składowania i Ochrony Danych, Advatech Sp. z o.o.
Zakres tematyczny:
 • Otwieranie kont bankowych ob. Ukrainy w obliczu ucieczki przed wojną w wyniku rosyjskiej agresji ze szczególnym uwzględnieniem problemu dokumentów potwierdzających tożsamość i ich właściwej oceny;
 • Onboarding wedle stanowiska UKNF dot. ob. Ukrainy;
 • Projekt nowego unijnego pakietu legislacji AML (w tym projektu rozporządzenia AML);
 • Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych – stosowanie rozporządzenia 2015/847;
 • Wprowadzone sankcje i ich stosowanie, w tym listy sankcyjne i legislacja sankcyjna;
 • Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych;
 • AML - ksero dowodu/paszportu a kwestie RODO.

Wystąpienie wprowadzające

dr Tadeusz Białek – Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Dyskusja panelowa

 • dr Tadeusz Białek – Moderator – Wiceprezes, Związek Banków Polskich
 • Elżbieta Franków - Jaśkiewicz – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Departament Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów
 • Beata Szewczuk – Przewodnicząca Forum AML przy ZBP, Dyrektor Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Departament Bezpieczeństwa, Bank Pekao S.A.
 • Radosław Obczyński – Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBank S.A.
 • Robert Trętowski – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Katarzyna Urbańska – Związek Banków Polskich

#ForumBB