Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

Hotel Novotel Warszawa Airport | 27 marca 2024 r.

 

Forum Finansowania Agrobiznesu

Coroczna konferencja, okrągły stół bankowo-agrobiznesowy skoncentrowany na zarządzaniu finansami obu środowisk, poświęcony priorytetom współpracy obu sektorów oraz sektorów wspierających. Polski przemysł rolno-spożywczy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki kraju. Wartość tego rynku wynosi ok. 400 mld zł rocznie. Wartość rynku samej produkcji rolnej w Polsce to ponad 120 mld zł rocznie. Branża ta odpowiada za ponad 9% całkowitej produkcji wytworzonej i 6% łącznej wartości dodanej brutto. Polska branża spożywcza również wyróżnia się w porównaniu z innymi państwami UE, będąc także jednym z największych beneficjentów środków UE w Europie. Wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych corocznie przekracza 200 mld zł. Silny wpływ branży rolno-spożywczej obecny jest także na rynku pracy, zapewniając zatrudnienie dla prawie 3 mln  osób, czyli co szóstego pracującego w Polsce. Polskie rolnictwo to także obszar ogromnego potencjału inwestycyjnego dla branży technologicznej. Rośnie popularność robotów, dronów, GPS i technologii, także zdalnego przesyłu danych oraz rozliczeń. Prognozuje się, że wartość samego rynku usieciowienia rolnictwa wyniesie prawie miliard złotych rocznie. Sektor bankowy jest podstawowym partnerem biznesowym sektora agro. Rolniczy rynek kredytowy w Polsce to obecnie ponad 30 mld zł. Banki finansują też cały przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym jego cyfryzację.

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 skupi się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i banków w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji i przyszłych wyzwań. Forum 2024 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami agrobiznesu, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym, finansowym i technologicznym. Celem będzie stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Udział w forum:

Forum skierowane jest do liderów rynku agrobiznesowego – przede wszystkim produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz sektorów powiązanych, w tym także liderów rynku agrofinansowego, regulatorów oraz przedstawicieli instytucji okołoagrobiznesowych.

Forum obejmie następujące tematy:

 • Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy
  – czy potrafią się dogadać?
 • Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
 • Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
 • Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
 • Przyszłość unijnego rolnictwa i dostępu do kapitału dla agrobiznesu
 • Partnerzy rolnika w programach publicznych

Warunki udziału:

  • Konferencja skierowana jest do liderów i menedżerów rynku agrobiznesu
  • Konferencja jest bezpłatna
  • Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc
  • Udział możliwy jest wyłączenie za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora

Zarejestruj się

Kontakt

Koordynator Forum
Arkadiusz Lewicki
Arkadiusz.Lewicki@zbp.pl

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Marcin Dąbrowski
marcin.dabrowski@bank.pl
tel. 693 249 802

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Magdalena Wróblewska
Magdalena.Wroblewska@zbp.pl
tel. 607 929 391

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Wystąpienie Prezesa Związku Banków Polskich, dr Tadeusza Białka

Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktora Szmulewicza

Wystąpienie Główne: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Czesława Siekierskiego

10.30 Stan rynku finansowego dla rolnictwa w Polsce

 • Raport Grupy Biura Informacji Kredytowej – dr Mariusz Cholewa, Prezes BIK SA

10.45 Panel dyskusyjny

Moderator: dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich

 • Andrzej Gartner, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności
 • Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP (tbc)
 • Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Stefan Krajewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Mirosław Skiba, Prezes Banku SGB SA
 • Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 • Bartosz Urbaniak, Szef Agro Hub na Europę Wschodnią i Afrykę, Dyrektor Zarządzający BNP Paribas Bank Polska SA

12.20 Prezentacja


12.30 Panel dyskusyjny

Moderator: Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Robert Fintak, Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
 • Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności, Operatora BLIK
 • Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
 • dr Marek Radzikowski, Wiceprezes PKO Banku Polskiego
 • Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Marek Zagórski, Prezes Zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA

13.30 Prezentacja

13.40 Prezentacja


13.50 Panel dyskusyjny

Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Małgorzata Bojańczyk, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Grzegorz Brodziak, Wiceprezes Polskiej Federacji Rolnej
 • dr Piotr Kwiatkowski, Prezes Credit Agricole Polska SA
 • Wojciech Legawiec, Prezes Zarządu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Urszula Zalewska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

15.10 Panel dyskusyjny (wystąpienia, prezentacja, dyskusja)

Wystąpienie Komisarza UE ds. Rolnictwa, dr. Janusza Wojciechowskiego

Prezentacja TGE S.A.

Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Piotr Gębala, Prezes GPW Ventures ASI
 • Tomasz Jąder, Prezes Santander Leasing SA
 • Adam Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Aleksander Mikołajczak, Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy
 • Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (tbc)
 • Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Marian Sikora, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych (tbc)
 • Henryk Smolarz, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (tbc)
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE S.A.

#ForumFA