Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

Hotel Novotel Warszawa Airport | 27-28 marca 2024 r.

 

Forum Finansowania Agrobiznesu

Coroczna konferencja, okrągły stół bankowo-agrobiznesowy skoncentrowany na zarządzaniu finansami obu środowisk, poświęcony priorytetom współpracy obu sektorów oraz sektorów wspierających. Polski przemysł rolno-spożywczy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki kraju. Wartość tego rynku wynosi ok. 400 mld zł rocznie. Wartość rynku samej produkcji rolnej w Polsce to ponad 120 mld zł rocznie. Branża ta odpowiada za ponad 9% całkowitej produkcji wytworzonej i 6% łącznej wartości dodanej brutto. Polska branża spożywcza również wyróżnia się w porównaniu z innymi państwami UE, będąc także jednym z największych beneficjentów środków UE w Europie. Wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych corocznie przekracza 200 mld zł. Silny wpływ branży rolno-spożywczej obecny jest także na rynku pracy, zapewniając zatrudnienie dla prawie 3 mln osób, czyli co szóstego pracującego w Polsce. Polskie rolnictwo to także obszar ogromnego potencjału inwestycyjnego dla branży technologicznej. Rośnie popularność robotów, dronów, GPS i technologii, także zdalnego przesyłu danych oraz rozliczeń. Prognozuje się, że wartość samego rynku usieciowienia rolnictwa wyniesie prawie miliard złotych rocznie. Sektor bankowy jest podstawowym partnerem biznesowym sektora agro. Rolniczy rynek kredytowy w Polsce to obecnie ponad 30 mld zł. Banki finansują też cały przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym jego cyfryzację.

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 skupiło się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i banków w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji i przyszłych wyzwań. Forum 2024 było wyjątkową okazją do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami agrobiznesu, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym, finansowym i technologicznym. Celem było stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Udział w forum:

Forum skierowane było do liderów rynku agrobiznesowego – przede wszystkim produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz sektorów powiązanych, w tym także liderów rynku agrofinansowego, regulatorów oraz przedstawicieli instytucji okołoagrobiznesowych.

Forum objęło następujące tematy:

 • Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy
  – czy potrafią się dogadać?
 • Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
 • Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
 • Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
 • Przyszłość unijnego rolnictwa i dostępu do kapitału dla agrobiznesu
 • Partnerzy rolnika w programach publicznych

Warunki udziału:

  • Konferencja skierowana była do liderów i menedżerów rynku agrobiznesu
  • Konferencja była bezpłatna
  • Zgłoszenia przyjmowane były do wyczerpania miejsc
  • Udział możliwy był wyłączenie za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora

Rejestracja zakończona

Skąd rolnik może brać pieniądze? Forum Finansowania Agrobiznesu

Polski sektor bankowy dostarcza blisko 80% finansowania sfery realnej gospodarki, z czego blisko 31 mld zł trafia do branży rolnej. To relatywnie nieduża kwota, biorąc pod uwagę około 1,6 bln zł, jakie pochłonie sama tylko modernizacja energetyki i ciepłownictwa w najbliższych latach. Dane te przytoczył podczas Forum Finansowania Agrobiznesu Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, prowadząc debatę poświęconą dostępowi polskiego rolnictwa do kapitału.

 

Prezes ZBP o nadziejach związanych z Forum Finansowania Agrobiznesu

„Nasz dzisiejszy debiut myślę, że był udany” – powiedział dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich podsumowując nową inicjatywę ZBP jaką jest Forum Finansowania Agrobiznesu, które zostało zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisją Europejską oraz Partnerami reprezentującymi agrobiznes, przede wszystkim sektor rolniczy.

 

Czy polska wieś jest gotowa na smart farming?

Informatyzacja obejmuje kolejne dziedziny gospodarki, i rynek rolno-spożywczy nie stanowi tu wyjątku. O tym, jakie możliwości stwarza digitalizacja agrobiznesu, jakie bariery mogą pojawić się w toku realizacji tego procesu, a także o ofercie instytucji finansowych dla branży agro – dyskutowano podczas drugiej sesji Forum Finansowania Agrobiznesu 2024.

 

Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych

27 marca 2024 w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników rankingu LIDERZY FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali towarzyszącej Forum Finansowania Agrobiznesu, odbywającego się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej.

 

Goście Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 o wyzwaniach związanych z finansowaniem sektora rolnego

Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Brodziak, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej w swoich wystąpieniach otwierających Forum Finansowania Agrobiznesu wskazywali na znaczenie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, bankami a administracją państwową.

 

Forum Finansowania Agrobiznesu – nowa inicjatywa Związku Banków Polskich

„Forum Finansowania Agrobiznesu ma być w założeniu okrągłym stołem, przestrzenią dla konstruktywnego dialogu gospodarczego i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań” – mówił otwierając Forum dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

 

Kontakt

Koordynator Forum
Arkadiusz Lewicki
Arkadiusz.Lewicki@zbp.pl

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Marcin Dąbrowski
marcin.dabrowski@bank.pl
tel. 693 249 802

Sprawy organizacyjne:

Magdalena Wróblewska
Magdalena.Wroblewska@zbp.pl
tel. 607 929 391

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

 

27 marca

Wystąpienie Prezesa Związku Banków Polskich, dr. Tadeusza Białka

Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktora Szmulewicza

Wystąpienie Główne: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr. Czesława Siekierskiego

10.30 Stan rynku finansowego dla rolnictwa w Polsce

Raport Grupy BIK

 • dr Mariusz Cholewa, Prezes Biura Informacji Kredytowej SA

10.45 Panel dyskusyjny

Moderator: dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich

 • Stefan Krajewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 • Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 • Andrzej Gartner, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców
 • Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu SGB-Bank SA
 • Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Bartosz Urbaniak, Szef Agro Hub na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska SA

12.20 Płodozmian danych. 4 rzeczy, które musisz wiedzieć o cyfryzacji finansowania rolnictwa - Prezentacja AgroWE

12.30 Panel dyskusyjny

Moderator: Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Zbigniew Ziejewski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
 • Marek Zagórski, Prezes Zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA
 • dr Marek Radzikowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA
 • Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Justyna Siekierczak, Członek Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych

13.40 Smithfield Polska – lider zrównoważonych zmian – Prezentacja Smithfield Polska

13.50 Panel dyskusyjny

Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Joanna Gierulska, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations, Smithfield Polska
 • dr Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu Credit Agricole Polska SA
 • Tomasz Klimecki, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
 • Grzegorz Brodziak, Wiceprezes Polskiej Federacji Rolnej
 • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Marek Ulman, Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych i Alternatywnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

15.10 Panel dyskusyjny (wystąpienia, prezentacja, dyskusja)

Wystąpienie specjalne: Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i Unii Rynków Kapitałowych, Mairead McGuinness

Prezentacja TGE SA pt.: Giełdowy Rynek Rolny Szansą dla Rozwoju Agrobiznesu

Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Adam Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • dr hab. Monika Stanny, Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Państwowa Akademia Nauk
 • Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE S.A.
 • Piotr Gębala, Prezes GPW Ventures ASI
 • Tomasz Jąder, Prezes Santander Leasing SA, Dyrektor Zarządzający w Santander Bank Polska SA
 • Aleksander Mikołajczak, Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy
 • Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

28 marca — warsztaty

 • Bartosz Kublik, Związek Banków Polskich
 • Arkadiusz Lewicki, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. IF PUE
 • Adrian Pieńkowski, Związek Banków Polskich
 • Maciej Piskorski, BNP Paribas Bank Polska SA
 • Roman Działkowski, SBG-Bank SA
 • Marek Ulman, KPK ds. Instrumentów Finansowych UE
 • Jacek Iwaniuk, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Eryk Frontczak, HeavyFinance
 • Tomasz Poniński, Montis Capital
 • Jarosław Wójtowicz,, Towarowa Giełda Energii

#ForumFA