Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2022

ONLINE | 5 lipca 2022 r.

 

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2022: Dostęp przedsiębiorców do kredytu w niespokojnych czasach – Transmisja online

Stałe forum dialogu banków z klientem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ze strony środowiska bankowego głównym gospodarzem jest Rada Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców zrzeszająca niemalże wszystkie banki w Polsce finansujące tego typu przedsiębiorców.

Tegoroczne Forum było edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2022 – to nie tylko jeszcze czas pandemii, ale i konfliktu wschodniego, destabilizacji wywołanej wysoką inflacją i galopującymi cenami energii oraz brakiem nowych funduszy unijnych, które od 2004 r. regularnie stymulowały i wspierały dynamikę rozwoju w Polsce – także w sektorze MŚP.

Celem lipcowej edycji Forum była wspólna analiza i zaprezentowanie informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu. Podczas forum przedstawiono najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwimy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

Spotkanie było okazją do poznania oferty finansowej oraz najnowszych programów wsparcia jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP. Do udziału w Forum zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP.

 

Liczymy, że konferencja zgromadzi wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu. Udział w charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

Podczas spotkania przedstawione zostały bloki tematyczne z zakresu m.in.:

 • Dostęp do kredytu w czasach zmian
 • Otoczenie regulacyjne a dostęp do kredytu w erze turbulencji
 • Jak wesprzeć dostęp do usług finansowych w trudnych czasach?

Rejestracja

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. 

Dziękujemy za udział!

 

Raporty do pobrania:

Powitanie i wprowadzenie:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • Magdalena Zmitrowicz, Przewodnicząca Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

Wystąpienia:

 • Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii
 • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Marzena Guz Vetter, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Polsce

10.30-11.00 - Wprowadzenie:

Sytuacja na rynku kredytowym Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

 • Rafał Bednarek, Wiceprezes Biura Informacji Kredytowej SA

Prezentacja Raportu CBM Indicator nt. oceny Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców dostępu do usług bankowych w Polsce

 • prof. Jan Garlicki, Dyrektor Generalny, CBM Indicato

11.00-12.15 Panel dyskusyjny

Moderacja:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Uczestnicy panelu:

 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB SA)
 • Jacek Piechota, Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Jacek Szugajew, Prezes KredoBanku (Grupa Banku PKO BP SA)
 • Roman Rogalski, Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców, Konfederacja Lewiatan
 • Arkadiusz Przybył, Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska SA
 • Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA
 • dr Andrzej Banasiak, Dyrektor Zespołu Analiz i Prognoz ZBP

12.30-12.45 - Wprowadzenie:

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

12.45-13.50 - Panel dyskusyjny:

Moderacja:

 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Uczestnicy panelu:

 • Jerzy Koniecki, Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • dr Sławomir Czopur, Prezes Zarządu SOZ Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Ewa Łuniewska, Wiceprezes ING Banku Śląskiego SA
 • Janusz Pietkiewicz, Wiceprzewodniczący Sekcji ECO oraz Centrum ds. Zrównoważonego Rozwoju Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Mikołaj Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
 • Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu MŚP w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 • Przemysław Kalinka, Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej

14.00-14.15 - Wprowadzenie:

Wystąpienie

 • Jacek Żalek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Astrid Bartels, Dyrektor Działu „Access to Finance”, Komisji Europejska, Dyrekcja Generalna ds. GROW (ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i MŚP)

14.15-16.15 - Panel dyskusyjny:

Moderacja:

 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

Uczestnicy panelu:

 • Paweł Pach, Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu, Prezes PKO Leasing SA
 • Zbigniew Wiśniewski,Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Przedstawiciel Konwentu Marszałków RP, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego
 • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA
 • Gunnar Mai, Dyrektor Zarządzający, Europejski Fundusz Inwestycyjny
 • Bartosz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający Pionem Agrobiznesu oraz Food and Agro na Europę i Afrykę, Bank BNP Paribas Polska SA
 • Łukasz Nikitin, Koordynator Enterprise Europe Network, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wyniki ankiety konferencyjnej

Podsumowanie i zakończenie:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich