Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2023

Sound Garden Hotel Warsaw | 13 września 2023 r.

 

Zdynamizować rozwój!
Finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w czasach rewolucji”

Stałe forum dialogu banków z przedsiębiorcami. Ze strony środowiska bankowego głównym gospodarzem była Rada Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców zrzeszająca niemalże wszystkie banki w Polsce finansujące tego typu przedsiębiorców.

Tegoroczne Forum było edycją szczególną, tak jak szczególny jest okres – to nie tylko jeszcze czas konfliktu wschodniego, destabilizacji wywołanej wysoką inflacją i galopującymi cenami energii, ale i obiecujący czas uruchamiania nowych funduszy unijnych, które od 2004 r. regularnie stymulują i wspierają dynamikę rozwoju w Polsce – także w sektorze MŚP oraz zalew nowych rewolucyjnych regulacji gospodarczych – w tym dotyczących relacji wierzyciel-dłużnik oraz zrównoważonego rozwoju.

Celem tegorocznej edycji Forum była wspólna analiza i zaprezentowanie informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu. Podczas forum przedstawiliśmy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwiliśmy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

Spotkanie było okazją do poznania oferty finansowej, najnowszych programów wsparcia jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP. Do udziału w Forum zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP.

Konferencja zgromadziła wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu.

Udział w charakterze prelegentów potwierdzili prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

Dyskusja na temat finansowania i obsługi przedsiębiorców odbędzie się w ramach czterech bloków tematycznych dotyczących:

  • stanu dostępu do kredytu i obsługi bankowej dla biznesu
  • otoczenia regulacyjnego biznesu
  • technologii w służbie współpracy banku z przedsiębiorcą
  • programów i instytucji wspierających dostęp przedsiębiorców do usług finansowych

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

instrumentyfinansoweue.gov.pl/forummmsp

Udział w wydarzeniu był bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane były do wyczerpania miejsc.
Konferencja odbyła się w języku polskim oraz angielskim.

Rzecznik MŚP o zagrożeniach dla firm wynikających z ESG

Pod hasłem Podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców niezwykle krytyczne stanowisko wobec koncepcji ESG oraz obowiązku raportowania niefinansowego przedstawił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Poprosiliśmy go o rozmowę tuż po jego wystąpieniu.

 

Forum Finansowania MMŚP 2023: otoczenie regulacyjne a dostęp przedsiębiorców do usług finansowych

Pod hasłem „Zdynamizować rozwój! Finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w czasach rewolucji” odbywały się 13 września ’23 dyskusje podczas stałego forum dialogu banków z przedsiębiorcami. Ze strony środowiska bankowego głównym gospodarzem była Rada Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, zrzeszająca niemalże wszystkie banki w Polsce finansujące tego typu przedsiębiorców.

 

Prezes ZBP o kredytach inwestycyjnych dla MMŚP

Podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców o tym co zrobić, aby polscy przedsiębiorcy więcej inwestowali rozmawialiśmy z dr. Tadeuszem Białkiem, prezesem Związku Banków Polskich.

 

Nagrody XV-lecia Liderów Instrumentów Finansowych UE w Polsce

Podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023 wręczono Nagrody XV-lecia Liderów Instrumentów Finansowych UE w Polsce. Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie najlepszym instytucjom finansowym, które podjęły się niełatwej misji krajowego wdrożenia centralnych instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej.

 

Forum Finansowania MMSP o inwestycjach 99 procent polskich firm

Firmy sektora Mikro i MSP stanowią ponad 99% zarejestrowanych i aktywnych podmiotów gospodarczych, to ponad 2 mln firm wytwarzających ponad 40% PKB naszego kraju i zatrudniających 6,5 mln osób, czyli ponad połowę wszystkich pracujących – mówił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich otwierając tegoroczne Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Paweł Borys o stanie gospodarki i firmach MŚP

Podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju skomentował bieżącą sytuację gospodarki i perspektywy mikro, małych i średnich firm.

 

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców już 13 września

„Zdynamizować rozwój! Finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w czasach rewolucji” – pod tym hasłem odbędzie się 13 września Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2023.

 

Kontakt

Miejsce wydarzenia