Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2021

ONLINE | 8 lipca 2021 r.

 

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2021:
„Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii”

Tegoroczne Forum było edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2021 – czas pandemii, ale również rozpoczęcie etapu wychodzenia z wprowadzonych ograniczeń zarówno w życiu społecznym jak i gospodarczym, co skutkuje koniecznością umożliwienia uzyskania nowych instrumentów dla rozwoju gospodarczego. Celem konferencji była wspólna analiza, zaprezentowanie aktualnej i kompleksowej informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu.

Podczas forum przedstawiliśmy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwiliśmy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych. Spotkanie było zarówno okazją do poznania oferty finansowej oraz najnowszych programów wsparcia jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP. Konferencja zgromadziła wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu.

Udział w charakterze prelegentów potwierdzili prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

Dziękujemy za udział w konferencji. 

Organizatorzy

Podczas spotkania przedstawione zostały bloki tematyczne z zakresu m.in.:

  • Dostęp do kredytu u schyłku pandemii
  • Klimat regulacyjny a dostęp do kredytu w erze odbudowy
  • Jak wesprzeć dostęp do kredytu po pandemii?

Rejestracja zakończona

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. 

 

Transmisja online – link

 

Dyżur Ekspertów

W ramach Forum Finansowania MMŚP 8 lipca w godz. 15:00-17:00 odbyły się dyżury z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego ds. ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, w celu indywidualnych konsultacji dotyczących instrumentów finansowych UE oraz z przedstawicielami Biura Informacji Kredytowej.

Dane dostępowe do ekspertów znajdują się pod poniższymi linkami:

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK)
Numer spotkania (kod dostępu): 175 398 5353  
Hasło spotkania: 815170
Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju Webex 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Numer spotkania (kod dostępu): 175 708 5277
Hasło spotkania: 109455
Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju Webex 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Numer spotkania (kod dostępu): 175 415 2272
Hasło spotkania: 928635
Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju Webex 

Informujemy, że w ramach tego dyżuru administratorem danych osobowych jest Związek Banków Polskich.
Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem – w punkcie dotyczącym wydarzeń organizowanych przez KPK ds. IF PUE

https://www.zbp.pl/rodo

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/regulamin/

Uprzejmie informujemy, że w danym pokoju może przebywać jedna osoba korzystająca z konsultacji oprócz eksperta KPK/BIK, a pozostałe oczekują w kolejce w poczekalni. Czas oczekiwania jest uzależniony od ilości chętnych na indywidulane konsultacje.

Rekomendujemy sprawdzenie, czy w pozostałych pokojach czas oczekiwania jest krótszy.