Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021

9 oraz 23 września 2021 r.
ONLINE

 

FLBS 2021

Najważniejsza dla sektora banków spółdzielczych, doroczna konferencja organizowana przez: 
Związek Banków Polskich, we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, a także Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
i SGB–Bankiem SA, wpisana na stałe do kalendarza spotkań środowiska bankowości spółdzielczej, poświęcona omówieniu wyzwań stojących przed tym sektorem w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców.

Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

Wiodącym tematem tegorocznej edycji Forum była aktualna sytuacja sektora lokalnych instytucji finansowych, rok po wybuchu pandemii koronawirusa
COVID-19, a także bieżące i perspektywiczne wyzwania związane z prowadzeniem biznesu przez banki spółdzielcze.

Zapraszamy

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział w konferencji był BEZPŁATNY.
Pozostałe osoby prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Formuła

Konferencja ta, wzorem roku ubiegłego, odbyła się w trybie online
w formie dwóch webinariów.

Harmonogram:

Webinarium #1: 9 września 2021 r. – TRANSMISJA ON-LINE

Sesja I. Dostępność kredytu bankowego w bankach spółdzielczych dla klientów w świetle uwarunkowań regulacyjnych, obniżki oficjalnych stóp procentowych, pogorszenia kondycji części klientów bankowych. Przygotowania do zmiany zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Czy szybki wzrost portfela kredytów hipotecznych banków spółdzielczych jest szansą czy zagrożeniem dla banków?

Sesja II.  Możliwości zwiększenia dochodów pozaodsetkowych, wspólne działania zrzeszeniowe i indywidualne inicjatywy. Czy i jak zmieniać model biznesowy?

Sesja III. Restrukturyzacja kredytobiorców, dochodzenie roszczeń z kredytów.


Webinarium #2: 23 września 2021 r. TRANSMISJA ON-LINE

Sesja IV. Nowy Polski Ład – co wynika z niego dla bankowości spółdzielczej? Zielona gospodarka.

Sesja V. Banki spółdzielcze w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Sesja VI. Czy sektor bankowości spółdzielczej sprosta nowym oczekiwaniom technologicznym klientów po wybuchu pandemii koronawirusa?
Rozwój technologiczny warunkiem przetrwania lokalnych instytucji finansowych w dobie przyspieszonej elektronizacji gospodarki. Jaki postęp nastąpił w zakresie ujednolicania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych?

Sesja VII.  Wspólne działania w sektorze. Uwspólnianie usług back-office’owych.

Prelegenci

Pogoda jest dla dłużników, dla wierzycieli są prognozy złe… Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021

W polskim systemie prawnym od pewnego już czasu mamy do czynienia z rosnącym uprzywilejowaniem dłużnika przy jednoczesnym pokrzywdzeniu wierzyciela. Ta asymetria regulacyjna w zdecydowanej większości nie stanowi konsekwencji implementacji rozwiązań unijnych, tylko działań legislacyjnych, podejmowanych na szczeblu krajowym. Taki wniosek płynie z ostatniej debaty tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, moderowanej przez wiceprezesa ZBP, dr. Tadeusza Białka.

 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021, w poszukiwaniu nowych przychodów

Rekordowo niskie stopy procentowe i rosnące koszty prowadzenia działalności bankowej skłaniają instytucje finansowe do poszukiwania pozaodsetkowych źródeł przychodu. Jakie działania powinny podjąć banki lokalne, by optymalnie zagospodarować ten obszar, gdzie należy się spodziewać największych zmian, i jaką rolę w kreowaniu nowych możliwości zarabiania dla poszczególnych instytucji odegrać mogą zrzeszenia? Próby odpowiedzi na te pytania nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

 

FLBS 2021: Prezes SGB-Banku SA o strategii biznesowej banków spółdzielczych

Przed tegorocznym Forum Liderów Banków Spółdzielczych, którego pierwsza tura odbędzie się online 9 września rozmawiamy z Mirosławem Skibą, prezesem Zarządu SGB-Banku SA.

 

FLBS 2021: Banki spółdzielcze kredytami mieszkaniowymi szybko zdobywają klientów w wielkich miastach

O tym czy szybki wzrost portfela kredytów hipotecznych jest szansą czy zagrożeniem dla banków spółdzielczych rozmawiamy z Rafałem Bednarkiem, Wiceprezesem Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, tuż przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się 9 września.

 

Przed drugą częścią FLBS: banki spółdzielcze w programach odbudowy i zielonej transformacji polskiej gospodarki

Przed drugą częścią Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się 23 września rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#ForumLiderówBS

Bieżące konferencje