Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021

ONLINE | 9 oraz 23 września 2021 r.

 

FLBS 2021

Najważniejsza dla sektora banków spółdzielczych, doroczna konferencja organizowana przez: 
Związek Banków Polskich, we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, a także Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
i SGB–Bankiem SA, wpisana na stałe do kalendarza spotkań środowiska bankowości spółdzielczej, poświęcona omówieniu wyzwań stojących przed tym sektorem w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców.

Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

Wiodącym tematem tegorocznej edycji Forum była aktualna sytuacja sektora lokalnych instytucji finansowych, rok po wybuchu pandemii koronawirusa
COVID-19, a także bieżące i perspektywiczne wyzwania związane z prowadzeniem biznesu przez banki spółdzielcze.

Zapraszamy

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział w konferencji był BEZPŁATNY.
Pozostałe osoby prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Formuła

Konferencja ta, wzorem roku ubiegłego, odbyła się w trybie online
w formie dwóch webinariów.

Harmonogram:

Webinarium #1: 9 września 2021 r. – TRANSMISJA ON-LINE

Sesja I. Dostępność kredytu bankowego w bankach spółdzielczych dla klientów w świetle uwarunkowań regulacyjnych, obniżki oficjalnych stóp procentowych, pogorszenia kondycji części klientów bankowych. Przygotowania do zmiany zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Czy szybki wzrost portfela kredytów hipotecznych banków spółdzielczych jest szansą czy zagrożeniem dla banków?

Sesja II.  Możliwości zwiększenia dochodów pozaodsetkowych, wspólne działania zrzeszeniowe i indywidualne inicjatywy. Czy i jak zmieniać model biznesowy?

Sesja III. Restrukturyzacja kredytobiorców, dochodzenie roszczeń z kredytów.


Webinarium #2: 23 września 2021 r. TRANSMISJA ON-LINE

Sesja IV. Nowy Polski Ład – co wynika z niego dla bankowości spółdzielczej? Zielona gospodarka.

Sesja V. Banki spółdzielcze w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Sesja VI. Czy sektor bankowości spółdzielczej sprosta nowym oczekiwaniom technologicznym klientów po wybuchu pandemii koronawirusa?
Rozwój technologiczny warunkiem przetrwania lokalnych instytucji finansowych w dobie przyspieszonej elektronizacji gospodarki. Jaki postęp nastąpił w zakresie ujednolicania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych?

Sesja VII.  Wspólne działania w sektorze. Uwspólnianie usług back-office’owych.

Prelegenci

 • Artur Adamczyk
  Prezes Zarządu
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Robert Banach
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • Rafał Bednarek
  Wiceprezes Zarządu
  Biuro Informacji Kredytowej
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Paweł Borys
  Prezes
  Polski Fundusz Rozwoju
 • Aleksander Borzymowski
  Prezes Zarządu
  Zjednoczony Bank Spółdzielczy w Rumii
 • Szymon Choruży
  Inżynier Systemowy
  Betacom SA
 • Wojciech Ciesielski
  Major Account Manager
  Fortinet
 • dr Sławomir Czopur
  Prezes Zarządu
  Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Joanna Erdman
  Joanna Erdman
  Prezes Zarządu
  Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Paweł Gula
  Paweł Gula
  Prezes Zarządu
  Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.
 • Beata Hamkało
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Jaworze
 • Norbert Jeziolowicz
  Norbert Jeziolowicz
  Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych
  Związek Banków Polskich
 • Piotr Kaczyński
  Piotr Kaczyński
  Prezes Zarządu
  Hexa Bank Spółdzielczy
 • Paweł Kapel
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Lubaczowie
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Agata Korytko
  Dyrektor Pionu Rozwoju i Zarządzania Projektami IT
  Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.
 • Bartosz Kublik
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • prof. nadz. dr hab. Lech Kurkliński
  Dyrektor
  ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
 • Arkadiusz Lewicki
  Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
  Związek Banków Polskich
 • Cezary Maciejewski
  Prezes Zarządu
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
 • Krystyna Majerczyk-Żabówka
  Prezes Zarządu
  Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
 • Błażej Mika
  Wiceprezes Zarządu
  SGB-Bank SA
 • Aleksander Mikołajczak
  Aleksander Mikołajczak
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Paweł Mirowski
  Wiceprezes Zarządu
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Michał Ołdakowski
  Michał Ołdakowski
  Prezes Zarządu
  Spółdzielczy System Ochrony SGB
 • Jolanta Orełko, Business Development Manager, Pivotal Polska
  Jolanta Orełko
  Business Development Manager
  Pivotal Polska
 • Wojciech Pantkowski
  Wiceprezes Zarządu
  KIR
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
  Prezes
  Związek Banków Polskich
 • Zbigniew Pomianek
  Wiceprezes Zarządu
  Asseco Poland S.A.
 • Paweł Rudolf
  Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Jolanta Sadowska
  Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Bankowości Spółdzielczej
  IT Card
 • Mirosław Skiba
  Prezes Zarządu
  SGB-Bank SA
 • Halina Szymańska
  Prezes
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Robert Trętowski
  Wiceprezes Zarządu
  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
 • Waldemar Zieliński
  Prezes Zarządu
  Nicolaus Bank
 • dr Mariusz Zygierewicz
  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych
  Związek Banków Polskich

Pogoda jest dla dłużników, dla wierzycieli są prognozy złe… Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021

W polskim systemie prawnym od pewnego już czasu mamy do czynienia z rosnącym uprzywilejowaniem dłużnika przy jednoczesnym pokrzywdzeniu wierzyciela. Ta asymetria regulacyjna w zdecydowanej większości nie stanowi konsekwencji implementacji rozwiązań unijnych, tylko działań legislacyjnych, podejmowanych na szczeblu krajowym. Taki wniosek płynie z ostatniej debaty tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, moderowanej przez wiceprezesa ZBP, dr. Tadeusza Białka.

 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021, w poszukiwaniu nowych przychodów

Rekordowo niskie stopy procentowe i rosnące koszty prowadzenia działalności bankowej skłaniają instytucje finansowe do poszukiwania pozaodsetkowych źródeł przychodu. Jakie działania powinny podjąć banki lokalne, by optymalnie zagospodarować ten obszar, gdzie należy się spodziewać największych zmian, i jaką rolę w kreowaniu nowych możliwości zarabiania dla poszczególnych instytucji odegrać mogą zrzeszenia? Próby odpowiedzi na te pytania nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

 

FLBS 2021: Prezes SGB-Banku SA o strategii biznesowej banków spółdzielczych

Przed tegorocznym Forum Liderów Banków Spółdzielczych, którego pierwsza tura odbędzie się online 9 września rozmawiamy z Mirosławem Skibą, prezesem Zarządu SGB-Banku SA.

 

FLBS 2021: Banki spółdzielcze kredytami mieszkaniowymi szybko zdobywają klientów w wielkich miastach

O tym czy szybki wzrost portfela kredytów hipotecznych jest szansą czy zagrożeniem dla banków spółdzielczych rozmawiamy z Rafałem Bednarkiem, Wiceprezesem Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, tuż przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się 9 września.

 

Przed drugą częścią FLBS: banki spółdzielcze w programach odbudowy i zielonej transformacji polskiej gospodarki

Przed drugą częścią Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się 23 września rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#ForumLiderówBS