Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022

Hotel Airport Okęcie | 20 oraz 21 września 2022 r.

 

Polska bankowość spółdzielcza w dobie wyjątkowych wyzwań i możliwej globalnej transformacji systemowej

Forum Liderów Banków Spółdzielczych, organizowane przez Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości SA i SGB – Bank SA jest jedną z najważniejszych, corocznych konferencji dedykowanych sektorowi bankowości spółdzielczej.

Celem tegorocznego spotkania była dyskusja w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców, poświęcona konsekwencjom wydarzeń ostatniego roku (pandemia, wojna w Ukrainie, wakacje kredytowe, inflacja, stopy procentowe, stałe stopy procentowe) i wyzwaniom stojącym przed lokalnymi instytucjami finansowymi w najbliższej przyszłości. 

Rejestracja zamknięta

Dla przedstawicieli banków oraz środowiska naukowego udział w konferencji był BEZPŁATNY.

Pozostałe osoby prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Formuła

Po dwuletniej przerwie Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 odbyło się w trybie STACJONARNYM.

Tematyka

Dziękujemy za udział w konferencji.
Zapraszamy na kolejne Forum Liderów Banków Spółdzielczych już za rok.

I dzień – 20 września 2022 r. 

Sesja I – Skutki ostatnich nadzwyczajnych wydarzeń na kondycję i perspektywy sektora banków spółdzielczych
Sesja II – Jak powinny działać w najbliższej przyszłości banki spółdzielcze w warunkach wysokiej inflacji i wyższych stóp procentowych w dłuższej perspektywie?
Sesja III – Wyzwania i szanse bankowości spółdzielczej wynikające z zielonej transformacji
Sesja IV – Model biznesowy bankowości spółdzielczej – wyzwania wynikające ze zmian w otoczeniu geopolitycznym i ekonomicznym. Wnioski z dotychczasowych osiągnięć
Sesja V – Aktualne wyzwania prawne i regulacyjne dla bankowości spółdzielczej

II dzień – 21 września 2022

Sesja VI – Wyzwania technologiczne – co wojna na Ukrainie mówi nam o potrzebach zmian w technologii, wspólnych działaniach w bankowości spółdzielczej. Zapewnienie ciągłości działania. Czy powinniśmy być gotowi do korzystania z chmury?
Sesja VII – Cyberbezpieczeństwo – banki w dobie zwiększonych zagrożeń
Sesja VIII – Wnioski i rekomendacje Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022

Dodaj profil Miesięcznika Finansowego BANK do obserwowanych i śledź relacje online:        

Prelegenci

 • Artur Adamczyk
  Prezes Zarządu
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Robert Banach
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Rafał Bednarek
  Wiceprezes Zarządu
  Biuro Informacji Kredytowej
 • dr Kamil Burski
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
 • dr Sławomir Czopur
  Prezes Zarządu
  Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Adam Dudek
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Limanowej
 • Joanna Erdman
  Joanna Erdman
  Prezes Zarządu
  Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Krzysztof Góźdź
  Dyrektor Sprzedaży
  Secfense
 • Beata Hamkało
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Jaworze
 • Piotr Kaczyński
  Piotr Kaczyński
  Prezes Zarządu
  Hexa Bank Spółdzielczy
 • Krzysztof Karwowski
  Krzysztof Karwowski
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Szczytnie
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Krzysztof Kokot
  Wiceprezes
  Bank BPS
 • Dariusz Konofalski
  Dariusz Konofalski
  Prezes
  Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • Bartosz Kublik
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Radosław Kwiecień BGK
  Radosław Kwiecień
  Członek Zarządu
  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Arkadiusz Lewicki
  Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
  Związek Banków Polskich
 • Cezary Maciejewski
  Prezes Zarządu
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
 • Błażej Mika
  Wiceprezes Zarządu
  SGB-Bank SA
 • Aleksander Mikołajczak
  Aleksander Mikołajczak
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Michał Ołdakowski
  Michał Ołdakowski
  Prezes Zarządu
  Spółdzielczy System Ochrony SGB
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
  Prezes
  Związek Banków Polskich
 • Mirosław Skiba
  Prezes Zarządu
  SGB-Bank SA
 • dr inż. Bożena Skibicka
  Pełnomocnik Zarządu
  mis² Sp. z o.o. - Partner firmy Qlik
 • Paweł Szałamacha
  Członek Zarządu
  Narodowy Bank Polski
 • Edward Tybor
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA
 • Dariusz Wojciechowski
  Prezes Zarządu
  Łódzki Bank Spółdzielczy
 • dr Mariusz Zygierewicz
  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych
  Związek Banków Polskich
 • Ireneusz Zyska
  Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

FLBS 2022: banki spółdzielcze wobec sytuacji nadzwyczajnych

„Każdego roku sytuacja banków spółdzielczych była wyjątkowa np. ze względu na nowe regulacje, ale dziś obserwujemy wyjątkowy zbieg kilku kryzysów jednocześnie” – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz
na wstępie Forum Liderów Banków Spółdzileczych 2022.

 

 

FLBS 2022: banki spółdzielcze wobec inflacji

Jak powinny działać w najbliższej przyszłości banki spółdzielcze w warunkach wysokiej inflacji i wyższych stóp procentowych w dłuższej perspektywie?, to temat drugiej debaty podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022.

 

 

FLBS 2022: model biznesowy bankowości spółdzielczej w nowym otoczeniu ekonomicznym

Dynamiczne zmiany w sferze technologicznej, nieprzewidywalne uwarunkowania makroekonomiczne
i rosnący nacisk ze strony regulacyjnej składają się na sytuację, w jakiej przyszło funkcjonować polskim bankom lokalnym. O tym, jak te wszystkie czynniki wpływają na funkcjonowanie spółdzielczego sektora finansowego, dyskutowano podczas kolejnej sesji tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

 

 

FLBS 2022: o prawnych i regulacyjnych wyzwaniach dla bankowości spółdzielczej

W agendzie Forum Liderów Banków Spółdzielczych istotne miejsce zajmuje co roku problematyka prawno-regulacyjna. Tradycji stało się zadość i w obecnej edycji, a panel poświęcony kluczowym wyzwaniom prawnym zamknął część merytoryczną pierwszego dnia tegorocznego Forum.

 

 

FLBS 2022: nagrody i wyróżnienia dla wiodących banków spółdzielczych

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 wręczono wyróżnienia laureatom Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021” w dwóch kategoriach: Liderzy Efektywności oraz Liderzy Popularności wśród klientów.

 

 

FLBS 2022: banki spółdzielcze w zielonej transformacji

“Wyzwania i szanse bankowości spółdzielczej wynikające z zielonej transformacji”, pod takim odbyła się III debata podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

 

 

FLBS 2022: jak banki spółdzielcze bronią się przed hakerami?

W obliczu nieprzewidywalnej sytuacji za naszą wschodnia granicą kluczowego znaczenia nabiera kwestia cyberbezpieczeństwa, zarówno samych banków, jak i ich klientów. Obszar ten jest istotny nie tylko
z uwagi na ewentualne ataki ze strony rosyjskich hakerów, ale i permanentną presję ze strony cybergangów. Problematyce bezpieczeństwa poświęcony był ostatni panel tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

 

 

FLBS 2022: banki lokalne w chmurze

– Technologia może sprzyjać klientowi, stanowi ona usprawnienie procesów związanych z obsługą klienta, rzadziej jednak rozmawia się o tym, jak może ona usprawnić zarządzanie – podkreślał Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, rozpoczynając drugi dzień obrad tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Sesja, moderowana przez wiceszefa ZBP poświęcona była wyzwaniom technologicznym dla sektora, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ciągłości działania, tak aktualnej w obliczu obecnych wyzwań.

 

 
 
 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Moderator: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

 • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • dr Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
 • Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA

Moderator: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

 • Beata Hamkało, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze
 • Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Bank SA

Moderator: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
 • Cezary Maciejewski, Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego
 • Radosław Kwiecień, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu KIR
 • Igor Zacharjasz, dyrektor ds. rozwiązań dla kanałów cyfrowych i innowacji w dziale rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa

Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Piotr Kaczyński, Prezes Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego
 • Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Edward Tybor, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA
 • Dariusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Łódzkiego Banku Spółdzielczego
 • Marek Stryk, Dyrektor Makroregionu Sieci Sprzedaży Bankowości Spółdzielczej, Generali

Wystąpienia wprowadzające:

 • Katarzyna Urbańska, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związek Banków Polskich
 • dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych, Związek Banków Polskich
 

Moderator: dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Katarzyna Siemaszko, Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego
 • Bogumiła Szklarska, Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Ewa Kamińska, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
 • dr Kamil Burski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie

Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Joanna Erdman, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • dr inż. Bożena Skibicka, Pełnomocnik Zarządu mis² Sp. z o.o. - Partner firmy Qlik
 • Dariusz Konofalski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku
 • Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Błażej Mika, Wiceprezes SGB–Bank SA
 • Krzysztof Góźdź, Sales Manager, Secfense
 • Paweł Gula, Prezes Zarządu, Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.

Wystąpienie wprowadzające:

 • dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
 

Moderator: dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Bank SA
 • Robert Banach, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie
 • Tomasz Nizielski, Wiceprezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

#ForumLiderówBS