Forum Strategii Bankowych 2017

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre w Warszawie | 20 czerwca 2017 r.

Forum Strategii Bankowych 2017

Forum Strategii Bankowych to spotkanie członków zarządów banków, niezależnych ekspertów bankowych, przedstawicieli ZBP oraz instytucji międzybankowych.

Organizowane już po raz czwarty było ważnym elementem całodniowego wydarzenia Horyzonty Bankowości 2017, która odbyła się 20 czerwca w warszawskim Hotelu Hilton.

Forum Strategii Bankowych jest miejscem do otwartego wyrażenia stanowisk przez naukowców i bankowych ekspertów. Ich opinie dotyczą najważniejszych problemów polskiego sektora finansowego. Podczas otwartej dla publiczności dyskusji prezentowane są różne modele biznesowe i strategie banków planowane w perspektywie kolejnych 5-10 lat. Omawiane strategie zawierają odpowiedzi na pytania odnoszące się do sposobu realizacji celów banku w obliczu nowych wyzwań technologicznych, presji regulacyjnych i rosnących wymagań ich klientów. Dyskusje zawodowych praktyków dotyczą także oczekiwań inwestorów krajowych i zagranicznych. A ci odnotowali w 2016 r. po raz pierwszy spadek zysków z powodu niskich stóp procentowych, podatku bankowego, rosnącej składki na BFG i kosztownych projektów przewalutowania kredytów mieszkaniowych. Te zjawiska mogą prowadzić do wychodzenia z rynku polskiego kolejnych banków zagranicznych, co w sytuacji niedoboru krajowego kapitału może mieć negatywne następstwa dla możliwości finansowania całej gospodarki. A co gorsze, zmniejszy konkurencyjność w sektorze usług finansowych i doprowadzi do stopniowego ograniczenia możliwości kredytowania przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. To tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas tegorocznego Forum Strategii Bankowych.

Forum Strategii Bankowych była częścią multikonferencyjnego projektu Horyzonty Bankowości 2017, w skład którego wchodziły:

Część przedpołudniowa:

Część popołudniowa:

Gala rankingu „50 największych banków w Polsce 2017″ Miesięcznika Finansowego BANK

 • Wręczenie nagród Dziennikarskich im. Mariana Krzaka.
 • Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Etyka w Finansach” za najlepszy esej.
 • Wręczenie nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2017″ „Miesięcznika Finansowego BANK”.
 • Debata Horyzontów Bankowości z udziałem przedstawicieli sektora bankowego

Rangi wydarzeniu nadał jubileusz 25-lecia: Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Jubileusz 25-lecia świętował również “Miesięcznik Finansowy BANK”. 

Dziękujemy za udział w spotkaniu w gronie osób, które przyczyniły się do sukcesu polskiej bankowości.

Film jubileuszowy Centrum Prawa Bankowego i Informacji krótko podsumowujący historię i działalność firmy.

Rada programowa

 • Stanisław Brzeg – Wieluński
  Redaktor Naczelny
  „Miesięcznik Finansowy BANK"
 • Piotr Czarnecki
  Prezes Zarządu
  Raiffeisen Polbank S.A.
 • Janusz Derda
  Wiceprezes Zarządu
  PKO BP S.A.
 • dr Piotr Juda
  Ekspert niezależny
 • Krzysztof Kalicki
  dr hab. Krzysztof Kalicki
  Prezes Zarządu
  Deutsche Bank Polska S.A.
 • Stefan Kawalec
  Prezes Zarządu
  Capital Strategy Sp. z o.o.
 • Grzegorz Kuliszewski
  Grzegorz Kuliszewski
  Dyrektor Sektora Finansowego
  IBM Polska
 • Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A.
  Bartłomiej Nocoń
  Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej
  Związek Banków Polskich
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
  Prezes
  Związek Banków Polskich
 • Piotr Puczyński
  Ekspert niezależny
 • Adam Skowroński
  Prezes Zarządu
  Spółdzielczy System Ochrony SGB
 • Zdzisław Sokal
  Prezes
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Feliks Szyszkowiak
  Wice Prezes Zarządu
  Bank Zachodni WBK S.A.
 • Wiesław Thor
  Członek Rady Nadzorczej
  mBank S.A.
 • dr Zbigniew R. Wierzbicki
  Wiceprezes Zarządu
  CRM Finance Sp. z o.o.
 • Andrzej Wolski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • dr Mariusz Zygierewicz
  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Regulacyjnego
  Związek Banków Polskich

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sylwia Lewak-Jaśkowska
sylwia.jaskowska@cpb.pl
tel. 885 885 902

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć