Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015

Hotel Gromada w Warszawie | 19-20 maja 2015 r.

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostały zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności. Omówiony został również zakres prac, jakie banki spółdzielcze mogą podejmować wspólnie w ramach zrzeszeń, tak aby – dzięki synergii działań – osiągnąć sukces rynkowy. W szczególności tematyka Konferencji obejmowała:

  • wizje rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych wg ich Zrzeszeń,
  • analizę ryzyka teleinformatycznego – nowy zakres ochrony banku przed zagrożeniami,
  • nowe rozwiązania w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej, w tym rozwiązania mobilne w bankowości,
  • centra usług wspólnych dla Banków Spółdzielczych– wizja bezpieczeństwo i modele finansowe.

Jak co roku w forum wzięli udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum był wieczorny bankiet, podczas którego zostali nagrodzeni laureaci Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015”. Jego wyniki zostały opublikowane w majowym numerze miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Zobacz relacje z konferencji!

Relacja – 1 dzień

Relacja – 2 dzień

Relacja z wieczornej Gali i rozdania nagród Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015”

Kontakt

Sprawy organizacyjne: Marta Rakowska m.rakowska@aleBank.pl tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm: reklama@wydawnictwocpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Centrum Edukacyjno-Marketingowe ul. Solec 101/5 00-382 Warszawa

Galeria zdjęć