Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017

23 - 24 maja 2017 r.
Sangate Hotel Airport (dawniej Hotel Gromada) w Warszawie

Sektor Bankowości Spółdzielczej rozwija się bardzo dynamicznie, jak mało która branża potrzebuje nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań informatycznych oraz technologicznych. Ciągła rywalizacja z konkurencją na rynkach lokalnych wymaga inwestycji dokonywanych przez banki spółdzielcze w nowoczesne technologie.

W forum uczestniczyli prezesi i wiceprezesi, dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Podczas wieczornego bankietu, nagrodzeni zostali laureaci tegorocznego Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2017”.

Wyniki zostały opublikowane w majowym numerze miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Pracownicy banków i SKOK-ów uczestniczyli w konferencji bezpłatnie.

Rada programowa

Organizatorzy

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje