Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021

maj - czerwiec 2021 r.
ONLINE

 

Technologia w czasach pandemii. Wyzwania i szanse dla sektora bankowości spółdzielczej.

W trakcie tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej przyglądaliśmy się zmianom jakie zachodziły w obszarze technologii w okresie pandemii. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Technologia w czasach pandemii. Wyzwania i szanse dla sektora bankowości spółdzielczej.  

Odpowiedzieliśmy na pytanie, jak zmiany zachodzące w okresie pandemii przyczyniły się do wzrostu nie tylko zagrożeń, ale i szans, które sektor bankowości spółdzielczej winien wykorzystać w rozwijaniu modeli biznesowych oraz technologii.

Odbyły się sesje tematyczne poświęcone rozwiązaniom chmurowym, technologiom wykorzystywanym w sektorze bankowości spółdzielczej, rozwiązaniom bankowości e-commerce, obrotowi bezgotówkowemu, e-zdrowiu, modelom współpracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz rozwijaniu ubezpieczeń.

W ramach prowadzonych spotkań dyskutowaliśmy m.in. nad znaczeniem rozwiązań chmurowych, zaś w debacie z udziałem zaproszonych gości przedstawić najważniejsze kryteria związane z oczekiwanymi i docelowymi rozwiązaniami IT w obszarze technologii. W kolejnej części tegorocznego wydarzenia zwróciliśmy uwagę na rozwój technologii e-commerce i zastanowiliśmy się, jak wykorzystać te rozwiązania w sektorze bankowości spółdzielczej, ustaliliśmy czym tak naprawdę jest e-zdrowie i co oznacza dziś dla instytucji finansowych, przyjrzeliśmy się zmieniającym się modelom biznesowym opierającym się na technologiach oraz sprawdziliśmy jak rozwija się rynek ubezpieczeń w warunkach zdalnych.    

 

Tematyka i terminy

Spotkania zostały przeprowadzone w ramach cyklu trzech webinariów w dniach.

Dzień I – 20 maja 2021 r.  – Zakończone

SESJA I: Rozwiązania chmurowe jako alternatywa dla zmian podejścia w biznesie bankowym.

SESJA II: Technologia na rzecz sektora spółdzielczego – kryteria wyboru oczekiwanych rozwiązań w sektorze bakowości spółdzielczej.

Dzień II – 27 maja 2021 r. – Zakończone

SESJA III: Rozwój bankowości e-commerce jako oczekiwania klientów w czasach utrzymującej się pandemii?

SESJA IV: Zapewnienie ciągłości działania banku w obszarze cyberbezpieczeństwa w czasach pandemii.

SESJA V: E – zdrowie wyzwanie dla sektora finansowego?

Dzień III – 10 czerwca 2021 r. – Zakończone

SESJA VI: Proponowane modele współpracy oparte na strategiach bezpiecznego i skutecznego działania w warunkach zdalnego prowadzenia biznesu.

SESJA VII: Rynek ubezpieczeniowy w czasach pandemii.

Prelegenci

Rejestracja

Dla pracowników banków, SKOK-ów oraz kadry naukowej – uczestnictwo było bezpłatne. 

Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w Forum kontakt z działem: reklama@wydawnictwocpb.pl

Konkurs – ogłoszenie wyników

W trakcie I dnia Forum Technologii Bankowości Spółdzielczych ogłoszono laureatów Konkursu: Spółdzielcza Technologia Roku 2020. 

Wyniki

Organizatorzy

Partnerzy generalni

Partnerzy

Główni patroni medialni

Patroni medialni

FTBS, technologie w strategiach banków spółdzielczych

Debata ekspercka, moderowana przez Bartłomieja Noconia dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. W roli panelistów wystąpili Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku, Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS i Prezes Zarządu Karpatia Banku Spółdzielczego.

 

Platforma BS-API otwarta na współpracę z różnymi partnerami

Debata ekspercka, moderowana przez Dominika Koniecznego z Banku Spółdzielczego Rolnictwa w Krakowie. W roli panelistów wystąpili Roland Węgrzynowski, IT Manager w Gospodarczym Banku Spółdzielczy w Barlinku, Zbigniew Staniaszek, Kierownik Zespołu ds. Informatyki w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Artur Wichliński, Kierownik Wydziału Informatyki w Banku Spółdzielczym we Wschowie oraz Artur Gębicz, Dyrektor departamentu IT i Audytu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

 

Platforma BS-API otwarta na współpracę z różnymi partnerami

O doświadczeniach banku w rozwoju e-commerce w czasach pandemii rozmawiamy z Arturem Józefowskim, Dyrektorem Biura Bankowości Mobilnej i Internetowej w SGB-Banku, tuż przed kolejnym dniem Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

 

Lokalne banki na drodze do chmury

Ostatnim punktem pierwszej sesji Forum była debata ekspercka z udziałem przedstawicieli banków spółdzielczych. W roli moderatora wystąpił Jarosław Grochowski, p.o. prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, a w dyskusji udział wzięli Grzegorz Flanz, Wiceprezes Zarządu Nicolaus Banku, Dariusz Marcjasz, p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Piotr Mazur, Dyrektor Departamentu IT w SGB-Banku i Dariusz Konofalski, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku.

 

Technologia na rzecz sektora spółdzielczego – jak wybrać najlepszą?

Sesja 2 poprowadzona przez Włodzimierza Kicińskiego wiceprezesa ZBP, a uczestniczyli, w niej: Zbigniew Pomianek wiceprezes zarządu w Asseco Poland, Maciej Kułacz kierownik Biura Systemu Centralnego w SGB Bank, Grzegorz Głowacki członek zarządu ds. Informatyki i Innowacji w Banku Spółdzielczym w Brodnicy i Zbigniew Wiśniewski wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

 

Wywiady video:

Rozmowa z Bartoszem Kublikiem, prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, przewodniczącym Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających działającej przy ZBP
Rozmowa z Michałem Królem, Prezesem Zarządu Mikołowskiego BS w Mikołowie
Rozmowa z Piotrem Tomasikiem, Dyrektorem Biura Sprzedaży Centralnej KIR
 

 

 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

#ForumTechnologiiBS

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje