Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2022

Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa | 24-25 maja 2022 r.

 

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

W trakcie tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, rozwiązań chmurowych, wyzwań cyfrowych przed jakimi staje dziś sektor finansowy w wymiarze technologicznym, organizacyjnym i finansowym, a także porozmawiać na temat ESG.

Terminy i miejsce

Dzień 1 – 24 maja 2022 r.
Dzień 2 – 25 maja 2022 r.

Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

Prelegenci

 • Aleksander Borzymowski
  Prezes Zarządu
  Zjednoczony Bank Spółdzielczy w Rumii
 • Szymon Ciach
  mec. Szymon Ciach – arch.

  Kancelaria Prawna Kochański & Parnters
 • Piotr Chrzanowski
  Prezes Zarządu
  SoftNet
 • Joanna Erdman
  Joanna Erdman
  Prezes Zarządu
  Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Serhij Fuks
  Prezes Zarządu
  AMA Institute
 • Grzegorz Głowacki
  Członek Zarządu ds. Informatyki i Innowacji
  Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Paweł Gula
  Paweł Gula
  Prezes Zarządu
  VerdIT Sp. z o.o.
 • Norbert Jeziolowicz
  Norbert Jeziolowicz
  Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych
  Związek Banków Polskich
 • Artur Józefowski
  Dyrektor Biura Bankowości Mobilnej i Internetowej
  SGB-Bank SA
 • Dariusz Jóźwiak
  Product Specialist
  Dell Technologies
 • Mariusz Kaczmarek
  Wiceprezes Zarządu
  PrivatBank Ukraina
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Krzysztof Kokot
  Wiceprezes
  Bank BPS
 • Piotr Mazur
  Dyrektor Departamentu Informatyki
  SGB-Bank S.A.
 • Błażej Mika
  Wiceprezes Zarządu
  SGB-Bank SA
 • Paweł Minkina
  Redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
  Wiceprezes CPBiI
 • Leszek Modzelewski
  Dyrektor Pionu Projektów i Wdrożeń CEE
  Hitachi Europe Ltd.
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
  Prezes
  Związek Banków Polskich
 • Zbigniew Pomianek
  Wiceprezes Zarządu
  Asseco Poland S.A.
 • Tomasz Roszak
  Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Jolanta Sadowska
  Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Płatniczych
  IT Card
 • dr inż. Bożena Skibicka
  Pełnomocnik Zarządu
  mis² Sp. z o.o. - Partner firmy Qlik
 • Mariusz Szeksztełło
  Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu
  Aplitt Sp. z o.o.
 • Maciej Toroszewski
  Advisory & Professional Services Manager
  Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
 • Robert Tórz
  Wiceprezes Zarządu
  Basement Sp. z o.o.
 • Robert Trętowski
  Wiceprezes Zarządu
  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
 • Bartosz Wójcicki
  Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych
  Biuro Informacji Kredytowej SA
 • dr Michał Nowakowski
  Współpracownik i researcher Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science
  Counsel Maruta / Wachta

Rada programowa

 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Piotr Matwiej
  Doradca Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Marta Rakowska
  Dyrektor Wydawnictwa
  Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o.
 • Piotr Mazur
  Dyrektor Departamentu Informatyki
  SGB-Bank S.A.
 • Andrzej Wolski
  Dyrektor programowy
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

 

FTBS 2022: Ile cyfrowych technologii w bankach spółdzielczych?

Rozmowa z Włodzimierzem Kicińskim, wiceprezesem Związku Banków Polskich.

 

 

FTBS 2022: kilka refleksji przed tegorocznym Forum

Przed zbliżającym się kolejnym Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które zostało zaplanowane na 24 i 25 maja br. warto pokusić się o cztery refleksje związane z technologią w sektorze bankowości spółdzielczej, pisze w komentarzu Piotr Matwiej, doradca zarządu Związku Banków Polskich.

 

 

FTBS 2022, banki spółdzielcze w chmurze obliczeniowej

Rozmowa z Bartłomiejem Noconiem, Dyrektorem Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich.

 

 

FTBS 2022: rola banków spółdzielczych w transformacji energetycznej

Rozmowa z prof. dr hab. Martą Postułą, Kierownikiem Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

FTBS 2022: transformacja cyfrowa i bankowość relacyjna

Rozmowa z Dariuszem Kołodziejskim, Wiceprezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 
 
 

 

9.50 - Otwarcie Forum
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
 • Błażej Mika – Wiceprezes Zarządu SGB-Banku
 • Krzysztof Kokot – Wiceprezes Zarządu Banku BPS
Gość specjalny:

Michael Ehrlich, Chief Technology Officer IronNet, USA

 • Transformacja banku do chmury – Standard „„PolishCloud 2.0”- Bartłomiej Nocoń – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich
 • Sprawozdawczość zrzeszeniowa w chmurze publicznej – wyzwania i korzyści. - Bartłomiej Burek – Kierownik Zespołu Hurtowni Danych, SGB-Bank SA, Jarosław Nowakowski – Starszy Menedżer, Accenture Polska
 • Jak chmura zmienia organizację w banku? - Maciej Toroszewski – Advisory & Professional Services Manager, Hewlett Packard Enterprise

Panel dyskusyjny

 • Moderator: Bartłomiej Nocoń – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich
 • Piotr Mazur – Dyrektor Departamentu Informatyki, SGB-Bank
 • Paweł Gula – Prezes Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych
 • Maciej Szkopek – Dyrektor Accenture Polska; partner projektu SGB-Banku
 • Łukasz Kotlarz – Dyrektor Zespołu Technologii, Nicolaus Bank w Toruniu
 • mec. Szymon Ciach – Kancelaria Prawna Kochański & Partners
 • Moc cyfrowej transformacji dla banków spółdzielczych - Serhij Fuks – Prezes Zarządu AMA Institute, Mariusz Szeksztełło – Z-ca Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, Aplitt Sp. z o.o.
 • Sektorowy AML - Tomasz Roszak – Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, KIR SA
 • Usługa AML dla Banków Spółdzielczych - Maciej Brążkowski – Kierownik Zespołu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, SGB-Bank SA
 • Bądź oszczędny, bądź bezpieczny! - Norbert Klimek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipce, Bożena Skibicka – Pełnomocnik Zarządu mis² Sp. z o.o.
 • Przyszłość nowoczesnej bankowości – optymalizacja obsługi gotówki w urządzeniach samoobsługowych - Jolanta Sadowska – Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Płatniczych, IT Card
 • Aplikacje wspierające komunikacje z klientami banku - Piotr Chrzanowski – Wiceprezes Zarządu SoftNet
 • Digitalizacja dokumentacji i procesów bankowych w bankach spółdzielczych - Leszek Modzelewski – Dyrektor Pionu Projektów i Wdrożeń CEE, Hitachi Europe Ltd., Robert Tórz – Wiceprezes Zarządu Basement Sp. z o.o.
 

Panel dyskusyjny

 • Moderator: Aleksander Borzymowski – Prezes Zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego
 • Robert Trętowski – Wiceprezes KIR SA
 • Bogumiła Małgorzata Szklarska – Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Maciej Brążkowski – Kierownik Zespołu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, SGB-Bank SA
 • Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa
45 minut
 • Finansowanie lokalnych eco-inwestycji niezbędnym działaniem w ramach green economy - prof. dr hab. Marta Postuła – Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Spółdzielcze przykłady realizowanych projektów w obszarze OZE: Konsorcjum banków spółdzielczych – projekt biogazowni jako przykład spółdzielczego współdziałania Ireneusz Górecki – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nasielsku, Tomasz Błaszczak – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

Panel dyskusyjny

 • Moderator: Piotr Cyburt – Przewodniczący Komitetu ESG
 • Ireneusz Górecki – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nasielsku
 • Tomasz Błaszczak – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie
 • Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich
 • Jarosław Kała – Koordynator ds. Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
 • Cyfrowi doradcy w bankach na podstawie doświadczeń banku komercyjnego - Dawid Kin – Dyrektor Departamentu Rozwoju Sztucznej Inteligencji, PKO BP
 

Panel dyskusyjny

 • Moderator: Paweł Minkina – Redaktor Naczelny „MF BANK”, Wiceprezes CPBiI
 • Grzegorz Głowacki – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy
 • dr Michał Nowakowski – Współpracownik i researcher Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych, Cyber Science Counsel w NGL Legal
 • Paweł Gula – Prezes Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia BPS
 • Wręczenie nagród w konkursie Spółdzielcza Technologia Roku 2021
 • Wręczenie nagród Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”

 

 • Mariusz Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu PrivatBanku Ukraina
 • Doświadczenia w zakresie rozwijaniu systemu jednolitego i rozproszonego - Artur Józefowski – Dyrektor Biura Bankowości Mobilnej i Internetowej, SGB-Bank

Panel dyskusyjny

 • Moderator: Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu Asseco Poland SA
 • Małgorzata Bernaciak – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego
 • Tomasz Nizielski – Wiceprezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego
 • Józef Myrczek – Prezes Zarządu Silesia Banku Spółdzielczego w Katowicach
 • Błażej Mika – Wiceprezes, SGB-Bank
 • Cyberbezpieczeństwo w erze pracy hybrydowej - Dariusz Jóźwiak – Product Specialist, Dell Technologies
 • Sektorowe rozwiązanie antyfraudowe BIK dla banków spółdzielczych - Bartosz Wójcicki - Dyrektor Biura, Biuro Informacji Kredytowej SA
 • Główne wyzwania dla banków spółdzielczych w obszarze cyberbezpieczeństwa - Daniel Krzywiec - Dyrektor Dep. Strategii Projektów i Cyberbezpieczeństwa, SGB Bank SA

Panel dyskusyjny

 • Moderator: Jarosław Biegański – Zastępca Dyrektora FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
 • Daniel Krzywiec - Dyrektor Departamentu Strategii Projektów i Cyberbezpieczeństwa, SGB Bank SA
 • Piotr Muszyński – Dyrektor ds. Infrastruktury, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
 • Dariusz Kołodziejski – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Bartosz Kamiński – Regional Director DACH, EE, IronNet
 • Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes Związku Banków Polskich
Zakończenie konferencji FTBS 2022

#ForumTechnologiiBS