Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – edycja specjalna 2020

ONLINE | maj - czerwiec 2020 r.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – edycja specjalna 2020

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – edycja specjalna 2020 – WEBINARIA 

Pandemia koronawirusa zdominowała dyskurs publiczny, spychając na drugi plan inne problemy współczesnego świata. Nic więc dziwnego, że i w rozważaniach nad przyszłością sektora finansowego poczesne miejsce zajmuje problematyka adaptacji banków do zasad funkcjonowania w tych dziwnych czasach. A przecież zjadliwy patogen nie wyeliminował żadnych dotychczasowych wyzwań dla branży. Co więcej, przyniósł kolejne. I o tym nie wolno zapominać.

Wszyscy dziś mierzymy się z wyjątkowo trudnymi problemami i zmianami. Z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować swoje życie i pracę zawodową. Na szczęście większość z nas ma możliwość pracy zdalnej. 

W czasach globalnej epidemii, webinaria są cenną alternatywą dla szkoleń tradycyjnych, umożliwiając osobom podnoszenie swoich kompetencji i zdobywanie wiedzy, bez potrzeby przemieszczania się.

Pragniemy, jako Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznik Finansowy BANK” nadal – mimo nakładanych ograniczeń – dostarczać rzetelne i istotne dla bankowców informacje. Zapewnić im, bez względu na to gdzie wykonują swoje obowiązki, rzetelny i przydatny zestaw wiadomości.

Dziękujemy za udział w 5 webinariach, składających z warsztatów i szkoleń online.

Tematyka i terminy

Webinarium #1:
Tarcza antykryzysowa i mojeID

Zobacz program oraz nagranie:

Webinarium #2:
Chmura obliczeniowa w bankowości spółdzielczej

Zobacz program oraz nagranie:

   

Webinarium #3:
Trwały nośnik szansą dla bankowości spółdzielczej?

Zobacz program oraz nagranie:

Webinarium #4:
Technologia na rzecz biznesu – BS API, aktualny stan prac
Jednolity Plan Kont jako skuteczne narzędzie w optymalizacji kosztów
Jak skutecznie zarządzać optymalizacją kosztów w grupie – wybrane przykłady.

Zobacz program oraz nagranie:

Webinarium #5: Bankowość spółdzielcza – Bezpieczeństwo i stabilność grupy.

Zobacz program oraz nagranie:

Szczegółowe programy oraz linki do poszczególnych wystąpień znajdą Państwo w programach poniżej.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 22 48 68 400, tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

 

Webinarium #1
     
10.30     Otwarcie Forum – Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich 
10.40

Część 1

   
 1. Tarcza Antykryzysowa i tarcza PFR jako przesłanki dla uruchomienia działań na rzecz klientów z wykorzystaniem systemu komunikacji elektronicznej w sektorze bankowości spółdzielczej – Dariusz Selak, Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR
 2. Instrumenty BGK oferowane klientom banków w ramach rozwiązań Tarczy Antykryzysowej – Włodzimierz Kocoń, Wiceprezes Zarządu,BGK – Radosław  Kwiecień, Członek Zarządu, BGK  oraz Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK
 3. Działania Krajowej Izby Rozliczeniowej w procesie wsparcia technologii wykorzystywanej w bankowości spółdzielczej dla uruchomienia Tarczy PFR. – Robert Trętowski, Wiceprezes, KIR
 4. Rola banków zrzeszających w procesie implementacji rozwiązań Tarczy PFR: – w Banku BPS – Jerzy Frydlewicz, Dyrektor Departamentu Informatyki, Bank BPS; – w SGB Banku – Piotr Mazur, Dyrektor Departamentu Informatyki, SGB Bank
 5. Automatyzacja obsługi subwencji – Tarcza finansowa PFR Maciej Kurek, Opiekun Produktu, Asseco Poland SA
12.00

Część 2

    Otwarcie sesji – Andrzej Wolski, Wiceprezes Zarządu, CPBiI

 1. mojeID i mSzafir – szansą na poszerzenie dostępu do usług cyfrowych – Michał Pierzgalski, Ekspert, Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny, KIR 
 2. Dostęp do usług cyfrowych jako jednolite rozwiązania dla zrzeszeń. – moderator – Wojciech Pantkowski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej , ZBP: -wystąpienie Banku BPS – Tomasz Góra, PM/Analityk prowadzący projekt, Bank BPS; – wystąpienie SGB Banku – Bartosz Mantaj, Kierownik Projektu mojeID, SGB Bank
 3. Współpraca sektora bankowości spółdzielczej z Krajową Izba Rozliczeniową oraz Ministerstwem Cyfryzacji w procesie udostępniania usług cyfrowych w społecznościach lokalnych. – Michał Pierzgalski, Ekspert, Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny, KIR

 

Webinarium #2
     
10.30   Otwarcie Forum – Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
10.35   Chmura i technologie – Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
10.40     Komunikat KNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej – Maciej Kurzajewski, Doradca Przewodniczącego KNF
11.00   Rozwiązania chmurowe z perspektywy dużego Banku – Maciej Leśniewski, Dyrektor Centrum IT, Bank Pekao SA
11.15     Podsumowanie raportu: Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym – Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture w Polsce
11.40   Rozwiązania chmurowe istniejące w sektorze bankowości spółdzielczej – wystąpienie przedstawicieli firm technologicznych działających w sektorze bankowości spółdzielczej

 1. „Bezpieczne korzystanie z chmury obliczeniowej. Jak bezpiecznie zaadoptować na potrzeby banku zasoby i aplikacje dostępne w chmurze obliczeniowej” – Wojciech Ciesielski, Fortinet oraz Adam Łobodziński, Betacom SA
 2. „Bank w chmurze – pomysł na trudne czasy”– Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych, Asseco Poland SA
 3. „Bank w obłokach – chmura w BS w świetle rekomendacji KNF” – Gabriel Grudzień, Dyrektor handlowy, Sektor Finansów, Atende SA
 4. „Chmura obliczeniowa w bankowości spółdzielczej” – Maciej Malinowski, Architekt rozwiązań wsparcia serwisu, Hewlett Packard Enterprise
13.00   Wnioski wypływające z istniejących rozwiązań chmurowych dla banków – panel dyskusyjny z udziałem banków spółdzielczych

13.25   Podsumowanie – Andrzej Wolski, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji

 

 

Webinarium #3
     
10.30   Otwarcie Forum – Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
10.40

Część 1

 
 1. Aspekty prawne trwałego nośnika i wykładnia UOKIK, dr Tadeusz Białek, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
 2. Rozwiązania implementujące trwały nośnik:
 1. Trwały nośnik w Banku Polskiej Spółdzielczości, Jarosław Grochowski, Prezes Zarządu, Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia BPS
 2. Trwały nośnik w SGB-Banku jako szansa na poprawę efektywności biznesowej banków spółdzielczych,Bartosz Mantaj, Główny Specjalista ds. bankomatów i kart płatniczych, SGB-Bank S.A.
 3. Regulacyjne uwarunkowania współpracy, dr Mariusz Sudoł, Hitachi
 4. Zrzeszeniowe rozwiązanie trwałego nośnika informacji oparte o macierz WORM i aplikację HCPublikator, Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu, Basement Sp. z o.o., Robert Tórz, Wiceprezes Zarządu, Basement Sp. z o.o.,Tadeusz Woszczyński, Country Manager Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi Europe Ltd.
 5. Trwały nośnik KIR – dodatkowe funkcjonalności wspierające rozwiązania Zrzeszeń,Michał Pierzgalski, Ekspert, Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny, KIR
12.10

Część 2

 
 1. Panel dyskusyjny z udziałem banków spółdzielczych:
 • Roland Węgrzynowski, Kierownik Zespołu IT, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
 • Michał Ziemek, Kierownik Wydział Produktów Bankowych, Bank Spółdzielczy we Wschowie
 1. Dokumenty prywatne oparte na trwałym nośniku – korzyści dla klientów, którzy poszli w pełną digitalizację, Grzegorz Prajzner, Business Development Manager, Blockchain, ATENDE S.A.
 2. Trwały nośnika na blockchain – bezpiecznie i prosto, Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, Dyrektor Zarządzający Obszarem IT, BIK S.A.
 3. Trwały nośnik w bankowości – modele rozwiązań, Piotr Puczyński, ekspert niezależny
 4. Pytania i odpowiedzi

 

Webinarium #4
     
10.30   Otwarcie Forum – Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
10.35    
 1. Sytuacja sektora bankowości spółdzielczej wobec wyzwań ekonomicznych, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 2. Przykłady BS – API jako rozwiązania wspierającego rozwój technologii w zrzeszeniach:
  w Banku Polskiej Spółdzielczości, Paweł Gula, Wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości.
  w SGB Banku, Błażej Mika, Wiceprezes, SGB Bank
 3. Jednolity plan kont jako podstawa dla standaryzacji procesów gwarantujących redukcję kosztów, Anna Zawada, Główny Księgowy, Prokurent Banku BPS
 4. Jednolity system IT szansą na efektywne zarządzanie kosztami ? Tomasz Murawski, Wiceprezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego
 5. Rozwiązania technologiczne sprzyjające rozwijaniu biznesu w banku spółdzielczym– rozwijanie przychodów pozaodsetkowych ?: Trendy w obszarze płatności wpływające na rozwijanie przychodów pozaodsetkowych rozmowa z Aleksandrem Leichtem, Dyrektorem Kanału Bankowego w Europie, Elavo
 • Kantor i aplikacje dla biznesu, Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu, Robert Tórz, Wiceprezes Zarządu, Basement Sp. z o.o.
 • Bezpieczna wymiana plików i digitalizacja dokumentacji dla Banków Spółdzielczych, Krzysztof Waszkiewicz, Senior Presales Manager CEE, Hitachi Europe Ltd.
 • Centralizacja i automatyzacja przetwarzania jako czynnik redukcji kosztów, Jan Szymanowski, dr n. techn., dyrektor zarządzający, ProService Finteco
    Panel dyskusyjny z udziałem banków spółdzielczych, Paweł Kapel, Prezes Zarządu BS Lubaczów, Dariusz Konofalski, Prezes Zarządu BS w Płońsku, Aleksander Borzymowski, Prezes Zarządu Bank Rumia Spółdzielczy

 

Webinarium #5
     
10.30   Otwarcie Forum – Wyzwania dla sektora bankowości spółdzielczej w obszarze bezpieczeństwa – Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich 
10.45    
 1. Bezgotówkowo bezpieczniej, dr Mieczysław Groszek, Prezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
 2. Ataki na banki i ich klientów w dobie epidemii, Adam Heartle, ZaufanaTrzeciaStrona.pl 
 3. Bezpieczeństwo banków oraz ich klientów w czasie pandemii – doświadczenia FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
 4. Kompleksowa ochrona kanałów online dla banków spółdzielczych, Bartosz Wójcicki, Dyrektor, Biuro Usług Antyfraudowych, BIK S.A.
 5. Jak wzmocnić bezpieczeństwo grupy? – rozwiązania partnerów:
 • DNS – pierwsza linia frontu przed cyberatakami dzięki Cisco Umbrella, Jakub Jagielak, Business Development Manager, Security, Atende SA
 • Szeroka ochrona, integracja i automatyzacja. Filary nowoczesnej architektury bezpieczeństwa – Wojciech Ciesielski, Major Account Manager, Fortinet, Adam Łobodziński, Security Architect, Betacom S
 • SIEM w SOC lub SOC ze SIEM. Dobre praktyki w wykorzystaniu systemów SIEM/SOC w organizacji nie tylko w czasie pandemii – Grzegorz Cebula, Presales & Implementation Director Security & Business Continuity Unit, IT Solution Factor
 • Chmura czy Edge ? – Jak Akamai pomaga największym bankom na świecie. Czego uczy nas pandemia? Michał Nycz, Account Executive, Akamai Technologies
 1. Jak skutecznie przygotować się do nasilających się zagrożeń? – Marcin Fronczak, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
    Panel dyskusyjny z udziałem banków spółdzielczych i systemów ochrony

 • Artur Gębicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu, Spółdzielczy System Ochrony SGB,
 • Dariusz Kołodziejski, Wiceprezes, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
    Podsumowanie cyklu webinariów w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

#ForumTechnologiiBS