Forum Usług Płatniczych 2015

Hotel Sound Garden Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18 | 29 października 2015 r.

Tematyka forum:

 • Rozwój przez innowacje czy efekt skali?

W 2014 r. zespół dr. Michała Polasika przeprowadził projekt badawczy zrealizowany w ramach grantu ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego przez Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości i we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Badanie miało wiele celów, m.in. określenie kierunków, a także perspektyw rozwoju polskiego rynku płatności detalicznych na najbliższe lata, poznanie strategii banków i agentów rozliczeniowych wobec wdrażania innowacji płatniczych, ocenę szans powodzenia różnych typów innowacji (np. płatności mobilnych, natychmiastowych oraz biometrii czy potrzeb sektora bankowego w zakresie nowoczesnych systemów przetwarzania i rozliczenia płatności detalicznych). Celem tej sesji jest prezentacja kluczowych wyników i wniosków z raportu. Będzie to jednocześnie premiera raportu.

 • Innowacje czy cięcie kosztów?

Niedawno wprowadzone oraz planowane regulacje płatnicze negatywnie wpływają na dochodowość tradycyjnych instrumentów płatniczych, które powoli wydają się stawać wyłącznie kosztem. Czy obniżanie kosztów stanie się główną cechą nowych produktów? Z drugiej strony niemal co dzień powstają nowe, często innowacyjne, usługi płatnicze. Czy zyski związane z ich wdrożeniem mają szansę pokryć dotychczasowe straty? Celem tej sesji jest przedstawienie różnych punktów widzenia na problem innowacji i kosztów w kontekście zmian regulacyjnych.

 • Regulacje prawne a przyszłość usług płatniczych w Polsce

Rynek usług płatniczych jest w ostatnich latach silnie regulowany. Wprowadzane zmiany wydają się być zagrożeniem dla funkcjonującego systemu, lecz dobrze wykorzystane mogą stać się szansą dla dalszgo rozwoju. By jednak było to możliwe, potrzebna jest wiedza nt. tego, jakie wyzwania stoją przed sektorem. Dlatego też celem sesji jest przedstawienie najważniejszych regulacji dotykających rynku usług płatniczych, które będą miały na niego wpływ w perspektywie kilku lat.

Prelegenci

 • Miłosz Brakoniecki
  Członek Zarządu
  Obserwatorium.biz
 • Paweł Bułgaryn
  Kierujący Zespołem ds. Systemu Płatniczego Departament Rozwoju Rynku Finansowego
  Ministerstwo Finansów
 • Bartosz Ciołkowski
  Dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację
  Mastercard Europe
 • Grzegorz Długosz
  Prezes Zarządu
  Polski Standard Płatności
 • dr Tomasz Jończyk
  Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia sesyjne
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Tadeusz Kościński
  Dyrektor odpowiedziany za Obszar Direct Banking
  Bank Zachodni WBK
 • Lech Kurkliński
  Dyrektor ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
  Warszawski Instytut Bankowości
 • Adrian Kurowski
  Dyrektor
  Visa Europe w Polsce
 • Piotr Majer
  Komitet Agentów Rozliczeniowych ZBP
  Elavon Financial Services Limited
 • Dariusz Mazurkiewicz
  Wiceprezes Zarządu
  Polski Standard Płatności
 • Michał Olczak
  Członek Zarządu
  Obserwatorium.biz
 • Wojciech Pantkowski
  Dyrektor Zarządzający Departamentem Klienta Detalicznego
  Bank Pekao
 • Marek Paradowski
  Prezes Zarządu
  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.
 • Prof. Michał Polasik
  Fundacja FINSEC
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Adam Tochmański
  Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego
  Narodowy Bank Polski
 • Jacek Uryniuk
  Redaktor Naczelny
  Cashless.pl
 • Tomasz Wardziak
  Product Delivery Manager
  MasterCard
 • Paweł Widawski
  Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich

Kontakt

Sprawy organizacyjne: Marta Rakowska m.rakowska@aleBank.pl tel. (22) 627 59 64 Sponsoring: reklama@wydawnictwocpb.pl Centrum Prawa Bankowego i Informacji Centrum Edukacyjno-Marketingowe ul. Solec 101/5 00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć