Fundamenty Bezpieczeństwa Banków

Novotel Warszawa Airport | 13 grudnia 2018 r.

Fundamenty Bezpieczeństwa Banków

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o o  we współpracy z Związkiem Banków Polskich byli organizatorami konferencji

„Fundamenty Bezpieczeństwa Banków”,

która odbyła się dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie, w hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

 

W trakcie Konferencji poruszone i omówione zostały kwestie:

  • Jawność życia publicznego –projekt ustawy o jawności życia publicznego
  • STIR – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1499)
  • Odpowiedzialność zbiorowa podmiotów – Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560)
  • AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (COM(2016) 826 final)
  • Nowy dowód osobisty – projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

 

Koszt udziału w konferencji:

  • dla przedstawicieli banków  250 zł (plus 23%VAT) / osoba
  • dla przedstawicieli SKOK – 300 zł (plus 23%VAT) / osoba
  • dla przedstawicieli firm komercyjnych 1200 zł (plus 23%VAT) / osoba (dla członków Forum Technologii Bankowych ZBP przewidujemy 20% rabat).

Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja zakończona
Wpływy z tytułu uczestnictwa zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Konferencji.

Konferencja była adresowana: w szczególności do działów cyberbezpieczeństwa, audytu, dyrektorzy departamentów prawnych, działów compliance, działów prawnych i działów operacyjno-biznesowych.
Udział w Konferencji pozwalał na uzyskanie punktów za obowiązkowe szkolenie zawodowe adwokatów/radców prawnych.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. 516 474 850

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia