Horyzonty Bankowości 2016


HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016

20 czerwca 2016 r. Hotel DoubleTree ul. Skalnicowa 21, Warszawa

 

Miesięcznik Finansowy BANK - 2016.06

Zobacz pełne wydanie Rankingu w czerwcowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK

 

Multikonferencyjny projekt, w skład którego wchodziły:

Część przedpołudniowa w godz. 9:00 – 14:00

 

Część popołudniowa w godz. 15:00 – 17:00

Gala rankingu „50 największych banków w Polsce 2016” Miesięcznika Finansowego BANK

Już po raz piąty w jednym dniu, w jednym miejscu, pod wspólnym hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016”, odbyły się spotkania i konferencje, w których udział wzięli główni przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

Wydarzenie było okazją do rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz znakomitą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Będący częścią projektu „Ranking 50 największych banków w Polsce” „Miesięcznika Finansowego BANK” – jest jednym z najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych rankingów banków w Polsce. Ranking dociera do czytelników  w postaci obszernej publikacji będącej dodatkiem do czerwcowego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK”.

 
ORGANIZATORZY
PARTNERZY GENERALNI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium