X Horyzonty Bankowości 2022

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 | 14 czerwca 2022 r.

X Horyzonty Bankowości 2022

HORYZONTY BANKOWOŚCI

Multikonferencyjny projekt skierowany do przedstawicieli sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm sektora bankowego oraz środowisk naukowych.

Tegoroczna edycja odbyła się 14 czerwca 2022 r., w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94/98).

W tym roku w skład projektu weszły:

 • Debata na temat przyszłości polskiego sektora bankowego pt.: „Rola bankowości w gospodarce – odpowiedzialni za jutro”, do której zaproszeni zostali czołowi przedstawiciele banków.
 • Wręczenie nagród Rankingu BANKów Miesięcznika Finansowego BANK 2022
 • Konferencja BankTech
 • Konferencja Sektor Bankowy – odpowiedzialni za jutro

 

X HORYZONTY BANKOWOŚCI 2022 – Rozpoczęcie: godz. 9.00

CZĘŚĆ KONFERENCYJNA – godz. 11.00. Sesje równoległe.

BankTech

 

Sektor Bankowy – odpowiedzialni za jutro

 

Prelegenci

 • Brunon Bartkiewicz
  Prezes Zarządu
  ING Bank Śląski S.A.
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • dr Olaf Clemens
  Partner and Global ESG Practice Lead
  Capco
 • Iwona Duda
  Prezes Zarządu
  PKO Bank Polski
 • Norbert Jeziolowicz
  Norbert Jeziolowicz
  Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych
  Związek Banków Polskich
 • Mariusz Kaczmarek
  Wiceprezes Zarządu
  PrivatBank Ukraina
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Maciej Kornatowski
  Dyrektor, Business Development, Digital Payments Poland
  Mastercard
 • Maciej Krywoniuk
  Dyrektor Departamentu Strategii
  Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bartosz Kublik
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Stanisław Leszczyński
  Enterprise Lead, CEE
  Red Hat
 • Łukasz Libuda
  Customer Advisory Manager, Risk Practice
  SAS Institute
 • Piotr Maciaszek
  Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej
  KUKE SA
 • dr Konrad Maj

  Uniwersytet SWPS / Centrum HumanTech
 • Michał Mężykowski
  Head of Banking & Finance
  CMS Poland
 • Paweł Minkina
  Redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
  Wiceprezes CPBiI
 • Michał Mrożek
  Wiceprezes Zarządu
  ING Bank Śląski SA
 • dr Michał Nowakowski
  Współpracownik i researcher Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science
  Counsel Maruta / Wachta
 • Adam Pers
  Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
  mBank SA
 • Michał Pierzgalski
  Ekspert, Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
  Prezes
  Związek Banków Polskich
 • Michał Polak
  Michał Polak
  Wiceprezes Zarządu
  Warszawski Instytut Bankowości
 • Prof. Michał Polasik
  Fundacja FINSEC
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Piotr Puczyński
  Ekspert niezależny
 • Waldemar Rogowski
  Prof. Nadzw. dr hab. Waldemar Rogowski
  Główny Analityk
  BIK
 • Marek Ruciński
  Senior Account Executive – Public Sector
  SAS Institute
 • Piotr Soroczyński
  Główny Ekonomista
  Krajowa Izba Gospodarcza
 • Dr hab. Prof. UŚ Dariusz Szostek
  radca prawny, Partner
  Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
 • Edyta Tararuj
  Dyrektor Biura, Departament Produktów Klienta Indywidualnego
  PKO Bank Polski
 • Zbigniew Wiśniewski
  Wiceprezes Zarządu
  Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Janusz Władyczak
  Prezes Zarządu
  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA
 • Andrzej Wolski
  Dyrektor programowy
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
 • Arkadiusz Zabłoński
  Dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu
  BGK
 • Mikołaj Zaleski
  Manager ds. rozwiązań CX
  NTT Poland

Uczestnicy debaty 30-lecia “Miesięcznika Finansowego BANK”

 

 Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związek Banków Polskich Sektor bankowy jest naturalnym partnerem w realizacji polityki gospodarczej, a więc monetarnej i fiskalnej państwa. Bez względu na swój charakter, czy są one podmiotami prywatnymi, państwowymi, czy jednostkami specjalnymi, banki mają kluczowy udział zarówno w realizacji przedsięwzięć rozwojowych, jak i programów związanych z zapobieganiem niepożądanym zjawiskom.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes
Związek Banków Polskich
BANK 2022/05

 

 Iwona Duda, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA Możemy sobie wyobrazić klienta, który już w niedalekiej przyszłości podróżował będzie samochodem elektrycznym udostępnionym przez aplikację banku, zostanie pokierowany optymalną trasą nie tylko jeśli chodzi o czas dojazdu, zasięg samochodu, warunki na drodze i jego poziom zmęczenia, ale też obecność partnerskich ładowarek do samochodów elektrycznych. Usługa bankowa zapewni automatyczne rozliczenie z konta sesji ładowania. Jednocześnie automatycznie zostaną naliczone „zielone punkty” zbierane przez klienta podczas transakcji w eko-sklepach.

Iwona Duda
Prezes zarządu
PKO Bank Polski SA
BANK 2021/06

 

 

 Bartosz Kublik, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Podstawowe wyzwanie stojące przed sektorem lokalnych banków to przyspieszenie integracji organizacyjnej, biznesowej i technologicznej. Wyzwoli to efekt skali sektora i ograniczy koszty działania banków, by zachować konkurencyjność. Jest to szczególnie ważne wobec mega trendów, z którymi mierzy się cały sektor bankowy, w tym sektor banków spółdzielczych: globalizacji, cyfryzacji, zapewnienia cyberbezpieczeństwa, szoku regulacyjnego, zjawisk demograficznych, agendy ESG etc….

Bartosz Kublik
Prezes Zarządu
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
BANK 12/2021

 

 Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA Im więcej mamy wyzwań tym większy spokój musimy zachować, działać w sposób rozsądny i bardziej współpracować. Naszą powinnością jest pacyfikować skrajności tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym.

Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu
ING Bank Śląski SA
Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości (23 marca 2022 r.)

 

 

 Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA Efekt skali buduje przewagę konkurencyjną pod warunkiem profesjonalnego zarządzania każdym z elementów bankowego biznesu i skalibrowaniem usług do możliwości i potrzeb klienta

Jerzy Kwieciński
Wiceprezes
Bank Pekao SA
BANK 2021/12

 

 Prof. Tadeusz Winkler-Drews, Akademia Leona Koźmińskiego Ograniczenia nie leżą po stronie banków, ale wynikają z innych źródeł. Utrudnieniem są między innymi niektóre regulacje, które przeszkadzają sektorowi bankowemu w kreatywnych zachowaniach.

Prof. Tadeusz Winkler-Drews
Akademia Leona Koźmińskiego
Wyzwania Bankowości (4 listopada 2021 r.)

 

 

 

Horyzonty Bankowości 2022: Odpowiedzialni za jutro

Trudno będzie uniknąć recesji w Polsce – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich otwierając tegoroczne Horyzonty Bankowości, tuż przed Debatą 30-lecia „Miesięcznika Finansowego BANK”, pod tytułem „Rola bankowości w gospodarce – odpowiedzialni za jutro”.

 

 

Horyzonty Bankowości 2022: jak skutecznie finansować polską gospodarkę?

Panel dyskusyjny „Finansowanie gospodarki odpowiedzialni za jutro” podczas Horyzontów Bankowości moderował Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
W panelu uczestniczyli: Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
Marek Majsak, wiceprezes zarządu w Alior Banku, Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz Andrzej Dżuryk, członek Komitetu Zarządzającego banku Société Générale Oddział
w Polsce.

 

 

Horyzonty Bankowości 2022: Sił wciąż jeszcze wystarcza

Prowadzenie biznesu bankowego to coraz większe wyzwanie. Z jednej strony trzeba mierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony graczy z branży technologicznej, z drugiej – należy dbać o bezpieczeństwo, spełniać zwiększające się wymogi regulacyjne i obciążenia oraz promować zrównoważony rozwój. I – co istotne – być gotowym do pomagania społeczeństwu i gospodarce w niełatwych czekających nas czasach.

 

 

BankTech 2022: banki wobec regulacyjnych zmian w obszarze nowych technologii

„Wyzwania polskiego systemu bankowego w aspekcie tsunami regulacyjnego UE w obszarze nowych technologii” taki tytuł nosiła debata moderowana przez dr Tadeusza Białka wiceprezesa Związków Banków Polskich podczas konferencji BankTech w czasie Horyzontów Bankowści. W debacie uczestniczyli także:
dr hab. Dariusz Szostek, ekspert Parlamentu Europejskiego w European Parliament’s Artificial Intelligence Observatory (EPAIO) z Uniwersytetu Śląskiego, oraz dr Michał Nowakowski, współpracownik i researcher Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych, Cyber Science Counsel w NGL Legal.

 

 

BankTech 2022: prof. Michał Kosiński o uczuciach i świadomości sztucznej inteligencji

W ramach konferencji BankTech 2022 odbył się Fire Chat, w którym wzięli udział prof. Michał Kosiński,
prof. Stanford University (USA) oraz dr Konrad Maj, Kierownik Centrum Human Tech, Uniwersytet SWPS.

 

 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 426, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

#HoryzontyBANKowości