I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego 2017

Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa (piętro 32) | 20 czerwca 2017 r.

I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego 2017

I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

„Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”

Pierwsza w corocznym cyklu konferencja organizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie kierowane było do przedstawicieli wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, ubezpieczycieli oraz innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić wspólną dyskusję.

 • „Sektor finansowy w perspektywie 2023: sprostać wyzwaniom, wykorzystać szanse”
 • „Za jakie kompetencje sektor finansowy będzie płacił?”
 • „Jak wyższe uczelnie odpowiedzą na nowe potrzeby kompetencyjne sektora finansowego?”
 • „Pracownik sektora finansowego 3.0”
 • „Kompetencje przyszłości w sektorze finansowym z perspektywy rynku europejskiego”

To tylko niektóre tematy, które zostały poruszone przez naszych prelegentów/ uczestników debaty:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 • Krzysztof Kokot, Prezes Zarządu, Warszawski Instytut Bankowości
 • Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 • Andrzej Maciążek, Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 • Magdalena Legęć, Wiceprezes BGŻ BNP Paribas, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 • Beata Świercz, Kierownik Sekcji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Piotr Siciak, Dyrektor, doradztwo dla sektora usług finansowych, KPMG
 • Agnieszka Milewczyk, General Manager, Korn Ferry/Hay Group Poland
 • Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 • Clemens Spoorenberg, doświadczony bankowiec, ex Prezes European Bank and Financial Services Training Network, ex Prezes NIBE SVV, Holandia
 • Piotr Piasecki, Prezes, Polska Izba Firm Szkoleniowych
 • Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Kierownik Zakładu Systemu Finansowego, Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 • Dorota Dublanka, Dyrektor, Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich i Efektywności Organizacyjnej, Krajowa Izba Rozliczeniowa
 • Piotr Sobków, Wiceprezes, Izba Domów Maklerskich, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 • Marcin Stroński, Raiffeisen Polbank, Sekretarz Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
 • Zespół Badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Marcin Kocór, dr Barbara Worek, Dorota Pawluś

 

Podczas konferencji zaprezentowane były oraz zaprosiliśmy Państwa do badania Bilans Kapitału Ludzkiego Sektora Finansowego – pierwszego w Polsce sektorowego badania kompetencji.

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt mailowy (rada@wib.org.pl)

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Konferencja odbyła się 20 czerwca 2017 r., w godzinach 10.00 – 15.30.

Więcej informacji  o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego na stronie www.rada.wib.org.pl

Kontakt

Sekretariat Rady
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
ul. Wiejska 12a
00-480 Warszawa
tel. 22 826 99 24
faks 22 826 81 26
e-mail:rada@wib.org.pl
www.wib.org.pl 

Kontakt dla uczestników z instytucji
Małgorzata Gromiec
tel. 22 826 99 24
e-mail:mgromiec@wib.org.pl

Informacje organizacyjne
Maria Cybok
tel. 22 826 99 24
e-mail:mcybok@wib.org.pl

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć