III Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2019

Novotel Centrum Warszawa (ul.Marszałkowska 94/98) | 18 czerwca 2019 r.

III Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2019

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego dziękujemy za Państwa udział w trzeciej już, dorocznej konferencji, organizowanej przez Radę.

Podziękowania kierujemy do przedstawicieli wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, firm ubezpieczeniowych, innych instytucji rynku finansowego, organizacji branżowych, infrastruktury sektora, nadzoru, partnerów społecznych, stowarzyszeń branżowych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni.

W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmiało: CYFROWA TRANSFORMACJA SEKTORA. POSTAWMY NA UMIEJĘTNOŚCI!

W programie m.in. temat cyberbezpieczeństwa: człowiek może być najsilniejszym ogniwem, uczestnicy debaty podzielą się dobrymi praktykami w tworzeniu technologicznego środowiska pracy przyjaznego dla pracowników, będziemy również debatować nad tym, jak ożywić uczenie się przez całe życie w sektorze finansowym. To tylko niektóre tematy, które zostały poruszone podczas konferencji 18 czerwca 2019 r.

Więcej o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego na stronie rada.wib.org.pl

Rejestracja

Udział w konferencji był nieodpłatny.

Miejsce wydarzenia