IT@BANK 2021

10 - 17 - 24 listopada 2021 r.
ONLINE

 

Konferencja IT@BANK 2021 to 3 wirtualne spotkania pod wspólnym hasłem „Cyfrowe finanse przyszłości”. – TRANSMISJA ONLINE

Po okresie lockdownów spowodowanych wybuchem pandemii, nastał czas odbudowy gospodarki – prowadzonej jednakże według nowych założeń. Niewielu już oczekuje pełnej eliminacji zagrożenia związanego z pojawiającymi się kolejnymi mutacjami wirusa COVID-19. Wszyscy jednak starają się dostosować własne strategie biznesowe do nowej sytuacji. Coraz bardziej istotną rolę w budowaniu modeli biznesowych w świecie finansów odgrywają technologie. Wszystko to skłoniło nas do tego, by kolejną doroczną edycję IT@BANK poświęcić przeglądowi strategicznych wyzwań związanych z rozwojem technologicznym sektora finansowego.

Naszą konferencję rozpoczęliśmy od przyjrzenia się najważniejszemu czynnikowi każdej strategii, czyli ludziom, którzy będą ją realizować. Ustaliliśmy nowe niezbędne kompetencje, skupimy się też na konieczności wypracowania nowego podejścia do budowania zespołów i utrzymywania talentów w organizacji.

Całkowicie nowym wątkiem była dyskusja o tym, jak technologie mogą wesprzeć spełnianie wymogów ESG. Postaraliśmy się poznać i przybliżyć doświadczenia innych sektorów w tym zakresie.

Poruszyliśmy również kwestie bezpieczeństwa – tym razem z perspektywy utrzymania ciągłości procesów. Doświadczenia odbudowujących się gospodarek po okresie zakłóceń w procesach ciągłości dostaw pokazują, jak wiele problemów może powstać w najmniej oczekiwanych przez nas miejscach.

Na zakończenie cyklu naszych spotkań skupiliśmy się na istocie IT w organizacji, czyli architekturze technologicznej, określając także możliwe dalsze kierunki rozwoju modeli biznesowych.

Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów na co dzień rozwiązujących poruszane przez nas problemy. Jesteśmy przekonani, że to zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny, a przy tym nie zabraknie praktycznych odniesień do bieżącej sytuacji sektora finansowego w Polsce.

NOWA FORMUŁA

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19, tegoroczna konferencja została zorganizowana w trybie online. 

WARUNKI UDZIAŁU

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział był bezpłatny.

Pozostałe osoby zainteresowane wykupieniem biletu prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

HARMONOGRAM

DZIEŃ I – 10.11.2021 r.

Sesja 1 – Nowe wyzwania i nowe kompetencje – jak przygotować naszą organizację do osiągania sukcesów? Zarządzanie talentami czy wojna o talenty w sektorze finansowym?
Sesja 2 – Jak technologia może pomóc w budowie organizacji zgodnej z wymogami ESG?

DZIEŃ II – 17.11.2021 r.

Sesja 1 – Bezpieczeństwo procesów bankowych w obliczu zagrożeń świata post-pandemicznego
Sesja 2 – Business continuity / Data analytics w służbie zabezpieczania procesów ciągłości działania i odpowiedzi na cyberataki

DZIEŃ III – 24.11.2021 r. 

Sesja 1Bank w pełni cyfrowy? Czy nadszedł czas na zmianę architektury technologicznej banku?
Sesja 2 – Jakie trendy i innowacje będą kształtować cyfrowe strategie bankowe w najbliższej przyszłości? Debata strategiczna.

Paweł Minkina, Redaktor Naczelny, Miesięcznik Finansowy BANK

W trzeciej dekadzie XXI wieku obserwować będziemy zmiany społeczne, przemysłowe i technologiczne podyktowane przyśpieszającą rewolucją cyfrową. Już dziś przychodzi zmierzyć się nam z nowym formatem pracy, edukacji, medycyny czy komunikacji. Niewiadomą pozostaje jednak pytanie, jak kreowane obecnie rozwiązania określą naszą codzienność, zachowania, przyzwyczajenia oraz dla kogo te zmiany okażą się per saldo korzystne. Powyższe zmiany wiązać się będą również z dalszą transformacją świata finansów. Mając to na uwadze warto podkreślić, że Polska stale pozostaje w gronie europejskich liderów technologii bankowych. Być może obszar cyfrowych finansów przyszłości będzie stanowił impuls do dalszych przemian gospodarki cyfrowej kraju. Zapraszam na cykl trzech konferencji IT@BANK stanowiących przegląd strategicznych wyzwań związanych z rozwojem technologicznym sektora finansowego.

Paweł Minkina
Redaktor Naczelny
Miesięcznik Finansowy BANK

 

Prelegenci

IT@BANK 2021: W chmurze bezpieczniej?

Przed drugim dniem konferencji IT@BANK 2021 rozmawiamy z Tomaszem Stachlewskim, CEE Senior Solutions Architecture Manager w AWS, który podczas konferencji przedstawi prezentację pt. „Ochrona z Chmury – czyli sposób na atak 100 milionów fałszywych użytkowników”.

 

Przed drugim dniem konferencji IT@BANK: Technologie pomogą przewidzieć zjawiska krytyczne

Przed drugim dniem konferencji IT@BANK rozmawiamy z Piotrem Puczyńskim, niezależnym ekspertem.

 

Przed IT@BANK: Rynek finansowy na wojnie o talenty

Przed konferencją IT@BANK rozmawiamy z jednym z jej uczestników Markiem Młyńcem, partnerem w firmie doradczej PwC.

 

Przed IT@BANK: Jak technologia może wspomóc banki w spełnieniu wymogów ESG?

O programie konferencji IT@BANK, przed jej pierwszą odsłoną, która będzie miała miejsce 10 listopada rozmawiamy z Karolem Mazurkiem, Dyrektorem Zarządzającym Accenture.

 

IT@BANK: cyfrowe finanse przyszłości, czyli dyskusja o wyzwaniach dla banków w dobie postpandemicznej

Tegoroczna edycja konferencji IT@BANK obejmować będzie pięć bloków tematycznych, realizowanych w formie online w ramach trzech webinariów. Hasło wydarzenia na ten rok brzmi „Cyfrowe finanse przyszłości”, mówi Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich w wywiadzie dla aleBank.pl przed pierwszą częścią konferencji IT@BANK.

 

IT@BANK 2021 – Cyfrowe finanse przyszłości

Po okresie lockdownów spowodowanych wybuchem pandemii, nastał czas odbudowy gospodarki – prowadzonej jednakże według nowych założeń. Niewielu już oczekuje pełnej eliminacji zagrożenia związanego z pojawiającymi się kolejnymi mutacjami wirusa COVID-19. Wszyscy jednak starają się dostosować własne strategie biznesowe do nowej sytuacji. Coraz bardziej istotną rolę w budowaniu modeli biznesowych w świecie finansów odgrywają technologie. Wszystko to skłoniło nas do tego, by kolejną doroczną edycję IT@BANK poświęcić przeglądowi strategicznych wyzwań związanych z rozwojem technologicznym sektora finansowego.

 

Rada programowa

Organizatorzy

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#ITBANK

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje