Kongres Forum Technologii Bankowych 2019

3 kwietnia 2019 r.
Pałac i Folwark Łochów

PRACUJEMY LOKALNIE ∙ MYŚLIMY GLOBALNIE

Od 15 lat Forum Technologii Bankowych jest unikalną platformą łączącą sektor bankowy i technologiczny. Przez cały ten czas Członkowie Forum – przedstawiciele świata dostawców technologicznych, wspierali polskie banki we wdrażaniu innowacji, pokonywaniu barier legislacyjnych, a także w zapewnianiu bezpieczeństwa nowoczesnym rozwiązaniom.  Reprezentanci banków i dostawców IT uczą się od siebie i inspirują się nawzajem. Dzięki temu powstały rozwiązania, którym przygląda się cały świat, a kilkanaście nagród światowych gremiów bankowości i świata finansów dla polskich banków za najbardziej innowacyjne rozwiązania jest najlepszym tego dowodem.

Rejestracja zamknięta!

Udział w konferencji był bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOKów i środowiska naukowego.

WORKING LOCALLY ∙ THINKING GLOBALLY

This year, we are celebrating the 15th anniversary of the establishment of the Banking Technologies Forum of the Polish Bank Association – a genuine platform networking banking and technology sectors. During this entire period, Members of the Forum – representatives of the world of technology suppliers – have been supporting Polish banks in implementing innovations, removing legislative barriers, and in ensuring safety and security of state-of-the-art solutions. Both bank representatives and IT suppliers learn from each other and inspire each other. With this, they are able to deliver internationally recognized solutions, which is best proved by numerous awards for the most innovative solutions, granted to Polish banks by the global banking and finance communities.

Registration closed!

Participation in the conference was free for representatives of banks, Skok and the scientific community.

Rada programowa

Organizatorzy

Patroni honorowi

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program (PL)

09.00

   

Rejestracja

10.00

   

Otwarcie konferencji

     
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Marek Zagórski, Minister cyfryzacji

10.20

   

KEY NOTE SPEECH

 

 
 • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski

10.50

 

Nagroda dla lidera cyfryzacji sektora bankowego

#1 Working locally

11.00

   

Moderatorzy

 • Krzysztof Frydrychowicz, Managing Partner, CIONET Polska
 • Bartosz Górczyński, Managing Partner, CIONET Polska

Dyskusja panelowa

 • Juan de Porras Aguirre, Wiceprezes Zarządu, Santander Bank Polska
 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Mark Loughran, Prezes Zarządu, Microsoft Polska
 • Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank

12.00

 

Przerwa kawowa

#2 Thinking globally

12.30

   

Specjal guest

Hitachi global approach to social innovations

 • Jürgen A. Krebs, CTO, Customer Advocacy & Strategic Solutions Central EMEA, Hitachi

13.00

  AI disruption

 • Jarosław Królewski, CEO, Synerise

Skąd się bierze cyfrowe zaufanie klientów?

 • Artur Józefiak, Security Services Lead for Central Eastern Europe, Senior Manager, Accenture

13.50

   

Lunch

#3 Strategic tech trends

14.45

 

Moderatorzy sesji

 • Karolina Marzantowicz, CEE Chief Technology Officer, IBM Polska
 • Batłomiej Nocoń, Ekspert Sektora Finansowego, Przegląd Tech Trends
 • Piotr Marzec, Head of Media Sales, CEE, Google Poland, The future is quantum
 • Piotr Biskupski, IBM Q Ambassador, IBM Polska

Wpływ ‘customer journey’ na obsługę klienta bankowego – postaw na ‘user experience’ i ‘product design’!

 • Adam J. Kępa, Vice President, Head of Growth, ITMAGINATION

5 spraw o których nie wolno zapomnieć w dobie transformacji cyfrowej. Czyli jak połączyć wodę z ogniem?

 • Robert Głowacki, Dyrektor ds. Handlowych, Quest-Dystrybucja

15.45

  Program Polska Bezgotówkowa – osiągnięcia i wyzwania

 • Paweł Widawski, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

16.30

 

WYSTĄPIENIE PROFESORA PIOTRA PŁOSZAJSKIEGO

17.00

 

Zakończenie kongresu i części otwartej wydarzenia

17.30

 

Networking

 

Program (ENG)

09.00

   

REGISTRATION

10.00

   

OPENING OF THE CONFERENCE

     
 • Włodzimierz Kiciński, Executive VicePresident, Polish Bank Association
 • Marek Zagórski, Minister cyfryzacji

10.20

   

KEY NOTE SPEECH

 

 
 • Brunon Bartkiewicz, Chairman of the Board, ING Bank

10.50

 

An award for the leader in the digitization of the banking sector

#1 Working locally

11.00

   

Moderators

 • Krzysztof Frydrychowicz, Managing Partner, CIONET Polska
 • Bartosz Górczyński, Managing Partner, CIONET Polska

DEBATE

 • Juan de Porras Aguirre, Vice President of the Board, Santander Bank Polska
 • Joao Bras Jorge, Chairman of the Board, Bank Millennium
 • Mark Loughran, General Manager, Microsoft Polska
 • Cezary Stypułkowski, Chairman of the Board, mBank

12.00

 

COFFEE BREAK

#2 Thinking globally

12.30

   

Specjal guest

Hitachi global approach to social innovations

 • Jürgen A. Krebs, CTO, Customer Advocacy & Strategic Solutions Central EMEA, Hitachi

13.00

  AI disruption

 • Jarosław Królewski, CEO, Synerise

Where does the digital trust of customers come from?

 • Artur Józefiak, Security Services Director, Senior Manager, Accenture

13.50

   

Lunch

#3 Strategic tech trends

14.45

 

Moderators

 • Karolina Marzantowicz, CEE Chief Technology Officer, IBM Polska
 • Batłomiej Nocoń, Financial Sector Expert
 • Piotr Marzec, Head of Media Sales, CEE, Google Poland, The future is quantum
 • Piotr Biskupski, IBM Q Ambassador, IBM Polska

The impact of ‘customer journey’ on banking customer service – bet on ‘user experience’ and ‘product design’

 • Adam J. Kępa, Vice President, Head of Growth, ITMAGINATION

5 shings you cannot forget in the era of digital transformation. How to connect water with fire?

 • Robert Głowacki, Sales Director, Quest-Dystrybucja

15.45

  Cashless Poland Programme – achievements and challenges

 • Paweł Widawski, Vice President of the Board, The Polska Bezgotówkowa Foundation

16.30

 

SPEECH OF PROFESSOR PIOTR PŁOSZAJSKI

17.00

 

End of the congress and the open part of the event

17.30

 

Networking

 

#KongresFTB

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje