Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia 2018

Klub Bankowca, Warszawa | 22 listopada 2018 r.

Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia 2018

Szanowni Państwo,

W dniu 22 listopada br. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się Konferencja na temat:

Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia. Edycja druga.

W trakcie Konferencji zostały poruszone następujące tematy:

  • Zasady przedsądowej restrukturyzacji zadłużenia finansowego,
  • Proces restrukturyzacyjny w praktyce – case study,
  • Nowe ramy restrukturyzacji (projekt dyrektywy): Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniająca dyrektywę 2012/30/UE,
  • Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne oraz prace Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych i producentów rolnych.
  • Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali praktycy i uczestnicy procesów restrukturyzacji, przedstawiciele Europejskiej Federacji Bankowej i przedstawiciele Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej (w zakresie prac nad Dyrektywą) oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w zakresie restrukturyzacji rolnej).

Do udziału w Konferencji zaproszeni byli praktycy i uczestnicy procesów restrukturyzacji, przedstawiciele Europejskiej Federacji Bankowej i przedstawiciele Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej (w zakresie prac nad Dyrektywą) oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w zakresie restrukturyzacji rolnej).

Koszt udziału:
Z uwagi na konieczność pokrycia kosztów organizacji Konferencji wprowadzona została niewielka opłata z tytułu uczestnictwa w Konferencji wyłącznie na pokrycie kosztów jej organizacji w wysokości – 150 zł netto + VAT / osoba członkowie ZBP. Dla przedstawicieli innych podmiotów i instytucji niż członkowie ZBP opłaty wskazano w formularzu rezerwacji.

 

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji:

Anna Usiądek-Kazusek
Zespoł Prawno-Legislacyjnego
tel. (22) 48-68-415
e-mail: anna.usiadek-kazusek@cpb.pl

Miejsce wydarzenia