Konferencja Etyka w Finansach 2019

Hotel Novotel Centrum w Warszawie | 18 czerwca 2019 r.

Konferencja Etyka w Finansach 2019

Komisja Etyki Bankowej przy ZBP oraz Związek Banków Polskich dziękują za Państwa udział w konferencji Etyka w Finansach 2019.

Była ona podsumowaniem tegorocznej edycji Konkursu „Etyka w finansach”, podczas jej trwania zostali ogłoszeni jej laureaci.

Konferencja była także okazją do pogłębienia dyskursu na temat etyki w bankowości. Debata z udziałem ekspertów miała zachęcić uczestników do refleksji nad sposobami popularyzowania wśród interesariuszy sektora bankowego znaczenia roli i postaw etycznych w utrzymaniu właściwych relacji z klientami, budowaniu wzajemnego zaufania, a w konsekwencji umacnianiu pozycji i marki poszczególnych instytucji finansowych.

Spotkanie miało charakter otwartej wymiany poglądów i opinii, zarówno przez panelistów, jak i pozostałych uczestników konferencji na temat praktycznego stosowania standardów Kodeksu Etyki Bankowej w powiązaniu z omawianą na Konferencji Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej przy ZBP w zakresie kształtowania kultury etycznej w bankach. Dyskusja była także przyczynkiem do popularyzacji najlepszych doświadczeń i praktyk w zakresie działań podejmowanych przez poszczególne instytucje na rzecz kształtowania postaw etycznych wśród swoich pracowników.

Rejestracja

Dla pracowników banków, administracji publicznej, SKOK-ów oraz przedstawicieli uczelni udział w konferencji był bezpłatny.

Pozostałe osoby oraz firmy zainteresowane udziałem – kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

 

 

Kontakt

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

Agnieszka Wicha
Sekretarz Komisji Etyki Bankowej przy ZBP
SEKRETARZKEB@zbp.pl

Miejsce wydarzenia