Forum Bankowe 2021


Najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego po wybuchu epidemii koronawirusa

Konferencja ONLINE | 10 i 17 marca 2021 r.

 

Najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego po wybuchu epidemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa spowodowała całkowicie nową sytuację gospodarczą w kraju, niespotykaną w przeszłości. W 2020 r., po raz pierwszy w najnowszej historii polska gospodarka skurczyła się. Pandemia zahamowała tempo wzrostu produkcji przemysłowej a zwłaszcza rozwoju usług. Sektor bankowy zareagował szybko i pozytywnie na sygnały płynące od klientów i uruchomił moratoria kredytowe, łagodząc wymogi klientom wobec banków.

Nie ulega jednak wątpliwości, że skutki gospodarcze pandemii są i będą zapewne poważne dla wielu klientów, a w konsekwencji mogą przełożyć się na wyniki instytucji finansowych. Istnieje obawa o tempo wzrostu portfela NPL, co w warunkach wysokich obciążeń fiskalnych banków może prowadzić do wyraźnego pogorszenia wyników finansowych. Z drugiej strony pandemia uwidoczniła szanse na przyszłość. Na poziomie makroekonomicznym wskazała na potrzebę unowocześnienia gospodarki, co wraz z koniecznością transformacji energetycznej będzie dużym wyzwaniem, ale i szansą na dobre wykorzystanie środków własnych oraz środków unijnych określonych w nowej perspektywie.

Pandemia pokazała także bardzo wyraźnie korzyści wynikające z zaawansowania technologicznego banków, w tym możliwość zdalnej obsługi klientów oraz aktywny udział w programach pomocowych przygotowanych przez państwo. Ten rozwój świadczenia usług bankowych w kanale technologicznym daje szansę na dalszy wzrost sprzedaży oferty bankowej i lepsze dotarcie do klienta, ale też wymaga jeszcze większej troski o bezpieczeństwo działania w cyberprzestrzeni. Te tematy będą w opinii organizatorów dominować w trakcie tegorocznej edycji Forum Bankowego, na które już dziś Państwa serdecznie zapraszamy.

Terminy 

Webinarium I – 10 marca 2021 r. – zakończone

Webinarium II – 17 marca 2021 r. – zakończone

Tematyka

Wystąpienia gości specjalnych:

 • Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
 • prof. Adam Glapiński, Prezes NBP

Nowe projekty strategiczne dla kraju i dla sektora bankowego, w szczególności:

 • dochodzenie do zasad zielonego ładu i udział banków w tym procesie,
 • przestrzeganie wymogów sustainable finance,
 • możliwości wykorzystania nowej perspektywy środków unijnych do finansowania ambitnych celów.

Skutki ekonomiczne pandemii dla wyników finansowych banków

 • aktualna sytuacja w zakresie obniżenia wyników odsetkowych, możliwość ich częściowego zastąpienia dochodami pozaodsetkowymi,
 • obserwowane zmiany w popycie na kredyt,
 • skutki stosowania wakacji kredytowych dla sytuacji klientów i banków, zmiany jakości portfela kredytowego, faktyczne możliwości restrukturyzacji finansowej klientów,
 • jakie zastosować podejście do obowiązku stosowania stałych stóp procentowych przy kredytach mieszkaniowych w warunkach ultraniskich stóp procentowych?

Skutki technologiczne pandemii dla sektora bankowego. Przyspieszenie rewolucji technologicznej w organizacji banku i świadczeniu usług:

 • możliwe dalsze trendy – organizacji banku i świadczenia usług,
 • czy prawo nadąża za postępem technologicznym?,
 • działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wykorzystania banków do działań przestępczych na skutek korzystania z nowych technologii,
 • zmiana podejścia do liderowania zespołom pracowników w dobie dużego znaczenia pracy zdalnej.

Bądź na bieżąco z informacjami na temat Forum Bankowego

Polecamy lekturę artykułów na www.aleBank.pl

Obserwuj profil Miesięcznika Finansowego BANK na Linkedin! 

Rejestracja 

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział w konferencji był bezpłatny.

Pozostałe instytucje oraz sponsorów prosimy o kontakt: reklama@wydawnictwocpb.pl

 

Forum Bankowe 2019 w liczbach:

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#ForumBankowe