Kongres Edukacji Finansowej 2017

28 marca 2017 r.
PGE Narodowy w Warszawie

 Realizowany w ramach European Money Week 2017

Kongres Edukacji Finansowej organizują cztery fundacje działające w sektorze finansowym i zajmujące się tą tematyką od wielu lat. Naszym celem jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej. Kongres ma być ważnym elementem rozwijającej się szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Pragniemy wspomagać rozwój edukacji finansowej w ramach realizacji obowiązkowej i nieobowiązkowej edukacji (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli, lekcje), także osób dorosłych oraz środowisk z utrudnionym dostępem do informacji, aby zapobiegać wykluczeniu finansowemu. Będziemy wspierać  organizacje pozarządowe i firmy w praktycznej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie.

Prelegenci

 

 

 

Organizatorzy

Patroni

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Urszula Szulc
Dyrektor Projektów BAKCYL
Koordynator Programu Bankowcy dla Edukacji
uszulc@wib.org.pl
tel. 696 410 803

Miejsce wydarzenia

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje