Kongres Edukacji Finansowej 2017

PGE Narodowy w Warszawie | 28 marca 2017 r.

Kongres Edukacji Finansowej 2017

 Realizowany w ramach European Money Week 2017

Kongres Edukacji Finansowej organizują cztery fundacje działające w sektorze finansowym i zajmujące się tą tematyką od wielu lat. Naszym celem jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej. Kongres ma być ważnym elementem rozwijającej się szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Pragniemy wspomagać rozwój edukacji finansowej w ramach realizacji obowiązkowej i nieobowiązkowej edukacji (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli, lekcje), także osób dorosłych oraz środowisk z utrudnionym dostępem do informacji, aby zapobiegać wykluczeniu finansowemu. Będziemy wspierać  organizacje pozarządowe i firmy w praktycznej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie.

Prelegenci

 • Ewa Bańkowska
  Ekspert ds. Odpowiedzialnych Finansów
  Fundacja Microfinanse Center
 • Magdalena Burnat – Mikosz
  Wiceprezes Zarządu
  Deloitte Advisory Sp. z o.o.
 • Jarosław Dominiak
  Prezes
  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Jarosław Głogowski
  Manager
  ING Bank Śląski S.A.
 • Mieczysław Groszek
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Jarosław Grzywiński
  p.o. Prezesa Zarządu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Tomasz Jaroszek
  Bloger, przedsiębiorca, aktywny inwestor
  Doradca.tv
 • Rafał Jaszczak
  Wolontariusz Projektu BAKCYL, Societe Generale Oddział w Polsce
 • Anna Jóźwiak
  Wolontariusz Projektu BAKCYL Citibank Europe PLC
 • Dr Piotr Kuszewski
  Wykładowca Szkoły Giełdowej
 • Krystyna Lewkowicz
  Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Katarzyna Majewska
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
  Prezes
  Związek Banków Polskich
 • Tomasz Prusek
  Dziennikarz-politolog, Prezes Fundacji Przyjazny Kraj
 • Albert Rokicki
  Ekonomista, niezależny analityk rynków finansowych, redaktor serwisu Longterm.pl
 • Sławomir S. Sikora
  Prezes Zarządu
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Urszula Szulc
  Dyrektor Projektu BAKCYL, Koordynator Sektorowego Projektu „Bankowcy dla Edukacji” Warszawski Instytut Bankowości
 • Cezary Szymanek
  Redaktor Naczelny
  Rzeczpospolita.pl
 • Mariola Szymańska-Koszczyc
  p.o. Prezesa Zarządu
  Warszawski Instytut Bankowości
 • Bartosz Świdziński
  Dyrektor, Dział Rozwoju Rynku
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Mariusz Turski
  Wiceprezes, Członek Zarządu i współzałożyciel Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • Tomasz Witkowski

 • Andrzej Wolski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • Grzegorz Zalewski
  Ekspert DM BOŚ, współzałożyciel wydawnictwa Linia
 • Waldemar Zbytek
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji

 

 

 

Kontakt

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Urszula Szulc
Dyrektor Projektów BAKCYL
Koordynator Programu Bankowcy dla Edukacji
uszulc@wib.org.pl
tel. 696 410 803

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć