Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019

Centrum Nauki Kopernik, Centrum Konferencyjne, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa | 27 marca 2019 r.

                                                                                                                                               

 

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019

To najważniejsze w Polsce forum dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z edukacji ekonomicznej (w tym szerzenia wiedzy nt. oszczędzania długoterminowego, inwestowania, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa) wśród różnych grup społecznych.

Organizatorzy

Trzecia edycja Kongresu, podobnie jak dwie poprzednie odsłony, organizowana była przez cztery fundacje działające we współpracy z sektorem finansowym na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa: Fundację Warszawski Instytut Bankowości (operator Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundację GPW, Fundację Think! (organizator Programu Rozwoju Przedsiębiorczości “Tydzień dla Oszczędzania”) oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

Tematyka kongresu

Kluczowym elementem Kongresu (oprócz popołudniowych dedykowanych sesji panelowych) była część plenarna, której istotnym elementem będzie debata inauguracyjna pt. „Kierunki rozwoju edukacji finansowej i postaw przedsiębiorczych w świecie nowoczesnych technologii” z udziałem wysokich przedstawicieli najważniejszych instytucji patronackich.

 

 

Relacja video z inauguracji tegorocznej edycji Kongresu

 

 

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Ariel Wojciechowski
awojciechowski@wib.org.pl
tel. 604 606 589

Kontakt dla mediów

Michał Polak
michal.polak@zbp.pl
tel. (022) 48 68 119

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
ul. Solec 38 lok. 104,
00-394 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program

Sesja plenarna

8.30

   

Otwarcie Kongresu

 

   

Wystąpienia zaproszonych gości:

     
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz – Drozdowska, Z-ca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

10.00

 

Debata: “Kierunki rozwoju edukacji finansowej i postaw przedsiębiorczych w świecie nowoczesnych technologii”

 

 

Moderator

 • Patrycjusz Wyżga – dziennikarz Programu III Polskiego Radia
   

Uczestnicy debaty

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • Marek Dielt, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych SA
 • Krzysztof Grad, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie rynku finansowego w Ministerstwie Finansów

11.00

 

Wolontariat, jako społeczny wymiar bankowości

 • Marzena Atkielska, Santander Bank Polska

11.15

 

Przerwa kawowa

11.45

 

Niekonwencjonalnie o Giełdzie

 

 
 • Alina Bączar-Bednorz, Fundacja GPW
 • Aneta Dąbrowska, Fundacja GPW

12.00

   

Młodzi przedsiębiorcy – od pomysłu do działania

 

 
 • dr Dariusz Danilewicz, Fundacja THINK!

12.15

 

Program poprawy jakości edukacji finansowej i przedsiębiorczości w polskich szkołach przyszłości

 

 
 • Sebastian Wieczorek, Fundacja im. Lesława A. Pagi, twórca inicjatywy FEDK

12.30

 

NAVOICA – przestrzeń zdobywania kompetencji zawodowych

   
 • Kinga Kurowska – Wilczyńska, Fundacja Młodej Nauki
 • Agnieszka Kaczmarek – Kacprzak, Fundacja Młodej Nauki

12.45

 

Wręczenie wyróżnień za rok 2018 w programach edukacyjnych sektora finansowego

   
 • Warszawski Instytut Bankowości, w Programie sektorowym Bankowcy dla Edukacji dla najbardziej aktywnych jednostek samorządu terytorialnego
 • Warszawski Instytut Bankowości, w Projekcie dla Edukacji Dzieci i Młodzieży BAKCYL dla najbardziej aktywnych wolontariuszy
 • Centrum Prawa Bankowego i Informacji, w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem dla najbardziej aktywnychwykładowców

13.00

 

Zakończenie sesji plenarnej, przerwa kawowa

     

 

Program

Sala A – Sektor finansowy dla edukacji ekonomicznej – współpraca i odpowiedzialność społeczna

13.15

   

Wystąpienia wprowadzające – Edukacja finansowa w Polsce

 

 
 • prof. Jan Krzysztof Solarz, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

13.30

 

Debata – Poprawa poziomu wiedzy finansowej Polaków jako warunek rozwoju kadr i lokalnych społeczności

 

   

Moderator

 • Waldemar Zbytek, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości
     

Uczestnicy debaty

 • Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS SA
 • Agnieszka Wachnicka, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego
 • Antoni Jan Tarczyński, Starosta Miński

14.15

 

Debata – Wyzwania edukacji finansowej i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa obowiązkowego

   

Moderator

 • Łukasz Kijek, Redaktor naczelny next.gazeta.pl
   

 

Program

Sala B – Dlaczego nie stać mnie, by nie inwestować – o aspektach inwestowania długoterminowego.

13.45

 

Debata – Dlaczego nie stać mnie, by nie inwestować – o aspektach inwestowania długoterminowego.

 

   

Moderator

 • Rafał Hirsch, Dziennik Gazeta Prawna
     

Uczestnicy debaty

 • dr Katarzyna Sekścińska, Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej UW
 • dr Anna Smolińska, Autorka bloga kobietainwestuje.pl
 • Albert Rokicki, Autor bloga longterm.pl, długoletni inwestor giełdowy
 • Ernest Bodiuch, Dziennikarz i współtwórca programów ekonomicznych na antenie Polsat, Polsat News i Polsat Biznes

 

 

 

Program

Sala C – Jak wspierać przedsiębiorczość młodych osób?.

13.45

 

Debata – Jak wspierać przedsiębiorczość młodych osób?.

 

   

Moderator

 • Anna Bichta, Fundacja THINK!
     

Uczestnicy debaty

 • Natalia Pawłowska, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • prof. Tomasz Rostkowski, Szkoła Główna Handlowa
 • Van Anh Dam, założycielka Kids Code Fun
 • Mateusz Prucnal, Fundacja Inspirator, Centrum Mentoris
 • Adrian Zwoliński, Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Program

Sala D – Wolontariat sektora finansowego w Projekcie BAKCYL.

 

 

 

NASI ODBIORCY: SZKOŁY I UCZNIOWIE

13.45

 

Debata – O dojrzewaniu, czyli jak rozmawiać z młodzieżą.

 

   

Moderator

 • Marcin Stroński, Wolontariusz Projektu BAKCYL
     

Uczestnicy debaty

 • Małgorzata Wyżykowska, Założyciel LO REALIZACJA w Toruniu, trener empatycznej komunikacji
 • Alicja Ulejczyk, Uczennica VIII LO im. Władysława IV w W-wie, Współzałożycielka Młodzieżowego Projektu Edukacji Finansowej EL BANKO 
 • Beata Rojek, Wolontariusz Projektu BAKCYL, Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • Agnieszka Smejda, Nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 369 w Warszawie
 • Jakub Bladziak, Uczeń LO REALIZACJA w Toruniu, Współzałożyciel Młodzieżowego Projektu Edukacji Finansowej EL BANKO

 

 

Podstawa programowa w szkołach, a lekcje BAKCYLA

   
 • Urszula Szulc, Dyrektor Projektu BAKCYL
   

MY: WOLONTARIUSZE I NASI PRACODAWCY

14.30

 

Debata – Wolontariat pracowniczy – przykłady dobrych praktyk

   

Moderator

 • Joanna Warmuz, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR, ING Bank Śląski
   

Uczestnicy debaty

 • Marzena Atkielska, Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska
 • Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Członek Zarządu Fundacji BGŻ BNP Paribas
 • Anna Strukowicz, Koordynator Programu Wolontariatu w Banku Pekao SA
 • Dorota Szostek-Rustecka, Prezeska Zarządu Fundacji Kronenberga przy City Handlowy
   

Podziękowania za rok 2018, wręczenie dyplomów

   
 • Krzysztof Kokot, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości
 • Urszula Szulc, Dyrektor projektów edukacyjnych Fundacji WIB
   

Warsztat – Blaski i cienie bycia wolontariuszem BAKCYLA

     

 

Galeria zdjęć

#KEFIP