Kongres Obrotu Gotówki 2015

Klub Bankowca w Warszawie | 9 września 2015 r.

Wynaleziona w VII w. p.n.e. przez Fenicjan gotówka do dzisiaj pozostaje głównym środkiem płatności w transakcjach wykonywanych przez osoby fizyczne. Na przestrzeni wieków próby zastąpienia gotówki inną formą płatności nie odniosły sukcesu. Niektóre rozwiązania, takie jak czeki, znikają z rynku i są zastępowane przelewem, płatnością kartą lub telefonem. Nowoczesne metody płatności są stosunkowo młode i, jak na razie, nie wyeliminowały obrotu gotówkowego.

Statystyki publikowane przez Narodowy Bank Polski wskazują na systematyczny wzrost ilości gotówki znajdującej się w obiegu. Koszty zarządzania gotówką stanowią dużą pozycję w budżetach instytucji finansowych. Środowisko bankowe ograniczając koszty, aktywnie wspiera elektroniczne formy płatności. Większość banków korzysta z zewnętrznych podmiotów w zakresie transportów, przeliczania i przechowywania gotówki. Wzajemna konkurencja tych firm doprowadziła rentowność działalności na granicę opłacalności. Zwrotne przejęcie procesowania gotówki przez instytucje finansowe wydaje się nierealne. Usystematyzowanie procesów, automatyzacja i lepsze zarządzanie, wdrażając rozwiązania informatyczne, wydaje się jedyną drogą do utrzymania kosztów na obecnym poziomie.

W dłuższej perspektywie takie działania przyniosą wymierne oszczędności związane z kosztami procesowania gotówki.

Wzajemna współpraca Narodowego Banku Polskiego, banków, firm CIT oraz dostawców technologii, jest warunkiem usprawnienia procesów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w Polsce. Niższe koszty obsługi gotówki dla Banków, zmniejszenie obciążenia dla gospodarki kraju oraz obniżenie pracochłonności w sortowniach to wspólne cele, które powinny przyświecać zmianom w obrocie gotówkowym w najbliższych latach.

 

Kongres Obrotu Gotówki jest pierwszym spotkaniem organizowanym przez Związek Banków Polskich, poświęconym tematyce obrotu gotówkowego na rynku polskim.

28 maja 2015 z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji odbyło się pierwsze spotkanie rady programowej pod przewodnictwem Pana Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich.

Uczestnicy spotkania ustalili, że Kongres będzie wydarzeniem jednodniowym, podzielonym na trzy bloki tematyczne:

  • Blok pierwszy poświęcony będzie planowanym zmianom oraz regulacjom na rynku obrotu gotówki.
  • Blok drugi poświęcony będzie zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem, podnoszeniem jakości jak również standaryzacji. Tematyka powinna objąć również zagadnienia z zakresu logistyki.
  • Blok trzeci poświęcony będzie dobrym praktykom i międzynarodowym doświadczeniom w zakresie obrotu gotówki. W tej części kongresu poruszone będą zagadnienia związane z dylematami przed którymi stoi rynek w Polsce.

 

Kontakt

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć