Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2016

Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 | 7 czerwca 2016 r.

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Warszawie w Klubie Bankowca odbędzie się V. Kongres Prawa Bankowego i Informacji, organizowany  przez Związek Banków Polskich

Tegoroczna edycja Kongresu Prawa Bankowego i Informacji poświęcona będzie czterem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych, aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Banków oraz innych uczestników rynku finansowego.

  • Kredyty hipoteczne denominowane/indeksowane do waluty obcej
  • Zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów- nowe zasady postępowania dotyczące klauzul abuzywnych i nowe zasady postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
  • Prezentacja założeń wzorcowych regulacji LMA
  • Ocena zasadności potencjalnych roszczeń akceptantów dotyczących zwrotu uiszczonych opłat interchange

 

 

Uczestnictwo w Kongresie dla banków będących członkami ZBP jest nieodpłatne. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli banków nie będących członkami ZBP wynosi 600 zł (plus VAT) (rabat 15% za rejestrację min. 2 uczestników)

Osoby reprezentujące inne instytucje zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z działem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl

Kontakt

Sprawy organizacyjne: Marta Rakowska m.rakowska@aleBank.pl tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm: reklama@wydawnictwocpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Centrum Edukacyjno-Marketingowe ul. Solec 101/5 00-382 Warszawa