Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2018

Klub Bankowca, Warszawa | 6 czerwca 2018 r.

Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2018

VI Kongres Prawa Bankowego, organizowany wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna edycja poświęcona była trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Banków oraz innych uczestników rynku finansowego.

Tematyka tegorocznego Kongresu:

  • Kredyty hipoteczne denominowane / indeksowane do waluty obcej,
  • Klauzule Modyfikacyjne,
  • Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności – aktualna pozycja prawna banku jako wierzyciela.

W trakcie tegorocznego Kongresu zostały poruszone następujące tematy z udziałem.:

Kredyty hipoteczne denominowane/indeksowane do waluty obcej
 – prof. dr hab. Adam Brzozowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 – Jolanta Florek, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 – adw. Konrad Orlik, Partner w Kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy
 – r. pr. Tomasz Spyra, Partner w Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski (SPCG)
 – dr Michał Jabłoński, Prezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki/Kancelaria Dentons
 – r. pr. Anna Cudna-Wagner, Partner w CMS Cameron McKenna Nabarro Olswag Pośniak i Sawicki

Klauzule Modyfikacyjne
 – Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów
 – Bartosz Wyżykowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego
 – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 – dr Marcin Olechowski, Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
 – dr Antoni Bolecki, Partner w Kancelarii Hansberry Tomkiel

Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności – aktualna pozycja prawna banku jako wierzyciela
 – dr Rafał Reiwer Sędzia, Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości
 – Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej
 – Karol Rajewski, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 – dr hab. Robert Kulski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 – r. pr. Jacek Siński, Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
 – dr Wojciech Wąsowicz, Associated Partner w Kancelarii ‎Noerr Biedecki

Partnerem strategicznym Kongresu Prawa Bankowego i Informacji była kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S) – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka komandytowa.

Koszt udziału w konferencji:

 

 

dla przedstawicieli banków członków ZBP
udział bezpłatny

 

dla banków nie będących członkami ZBP
600 zł/os (plus VAT) (rabat 15% za rejestrację min. 2 uczestników)


dla przedstawicieli firm oraz kancelarii prawnych
750 zł/os (plus VAT)

dla przedstawicieli uczelni
300 zł/os (plus VAT)

 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć