Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2019

Klub Bankowca, Warszawa | 6 czerwca 2019 r.

Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2019

Szanowni Państwo,

W imieniu Związku Banków Polskich, dziękujemy za Państwa udział w organizowanym w dniu 6 czerwca br. w Klubie Bankowca w Warszawie VII Kongresie Prawa Bankowego i Informacji.

 

W trakcie tegorocznego Kongresu poruszone zostały następujące tematy z udziałem m.in.:

Aktualne tendencje orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z udziałem m.in. r. pr. Anny Cudnej Wagner, Partner w CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki, przedstawicieli Kancelarii, Zięba i Partnerzy oraz Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)

Wystąpienia oraz dyskusje w tym bloku tematycznym

dotyczyły najistotniejszych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania sektora bankowego orzeczeniach i sprawach zawisłych przed ETS. Przedmiotem analizy będą m.in. orzeczenia w sprawach dotyczących kredytów denominowanych, indeksowanych (np. sprawa C 260/18, wyrok TSUE z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie C-118/17), dyrektywy PSD (wyrok TSUE  z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-245/18) i innych.

Stosowanie RODO w polskim sektorze bankowym  – rok doświadczeń z udziałem m.in.: dr Wojciecha Wiewiórowskiego, Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, przedstawiciela Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dr Arwida Mednisa

Drugi blok tematyczny

dotyczy jednego z kluczowych, najszerzej dyskutowanych zagadnień ostatnich lat, tj. wdrożeniu oraz rozpoczęciu stosowania RODO. Rozważania w przedmiotowym temacie skupią się w szczególności na perspektywie sektora bankowego, tj. dotychczasowych doświadczeniach banków we wdrażaniu RODO, jak również najważniejszych obserwacjach i wnioskach z roku dotychczasowego stosowania RODO, a także na konsekwencjach wdrażania ustawy RODO sektorowa (zmiany w pr.bankowym – profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, wyjaśnienia)

Prawo nowych technologii z udziałem m.in.: prof. dr hab. Dariusza Szostka (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Włodzimierza Szpringera (SGH), prof. dr hab. Sławomira Żółtka (Uniwersytet Warszawski)

Trzeci blok tematyczny

dotyczył niezwykle interesującego zagadnienia, które nieustannie uzyskuje na coraz większym znaczeniu, tj. prawie nowych technologii oraz jego wpływie na kształt i funkcjonowanie sektora bankowego. Nowe technologie już na stałe wpisały się w bieżącą działalność podmiotów sektora bankowego, oddziałując na coraz większą ilość obszarów funkcjonowania banków. W tym też względzie zjawiska takie jak np. technologia blockchain czy sztuczna inteligencja (AI) oraz PSD2 stanowią nie tylko o nowych możliwościach technologicznych i biznesowych banków, lecz również – o szeregu wyzwań prawnych, z którymi musi zmierzyć się zarówno sektor bankowy, podmioty nadzorcze jak i ustawodawca.

Rejestracja

Udział w Kongresie dla banków będących członkami ZBP był nieodpłatny.

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia