Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2022

ONLINE | Webinarium I - 20 stycznia 2022 r. // Webinarium II - 3 lutego 2022 r.

 

Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2022 – TRANSMISJA ONLINE

W tegorocznym spotkaniu, z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, omówiona została bieżąca sytuacja sektora bankowości spółdzielczej oraz zostały przedstawione aktualne raporty na temat bankowości spółdzielczej. Zwróciliśmy uwagę na wnioski jakie wynikają z doświadczenia funkcjonowania instytucji finansowych w czasach pandemii w obszarze: cyberbezpieczeństwa, na bariery uniemożliwiające sprawne funkcjonowanie biznesu bankowego, na wyzwania technologiczne i konkurencyjne oraz na intensywność i przebieg procesów łączeniowych w bankach jakie zachodzą w czasie pandemii. W spotkaniu udział wzieli zaproszeni Goście m.in. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jak i wybitni eksperci ze świata nauki i instytucji okołobankowych.

Kontynuując dotychczasową praktykę związaną z formułowaniem rekomendacji podobnie i w tym roku wspólnie w ramach zdalnego uczestnictwa zaproponowaliśmy identyfikację przez uczestników spotkania aktualnych wyzwań dla sektora bankowości spółdzielczej w obszarach dotyczących współpracy produktowej, zmian legislacyjno – prawnych i regulacyjnych oraz systemów ochrony instytucjonalnej wraz z obszarem wizerunkowo – reputacyjnym.

Wynikiem prac Konwentu było przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.

Rejestracja

Rejestracja zakończona.

Zgłoszenie udziału w Konwencie na adres mailowy: rejestracja@wydawnictwocpb.pl w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu 605 255 291.
Pozostałe osoby prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Informacje

W spotkaniu co rocznie uczestniczą najważniejsze osoby w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izby gospodarcze.

Terminy

Kolejna V edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zrealizowana została w dniach:

20 stycznia 2022 r. 

3 lutego 2022 r.

w formule zdalnej ONLINE z wykorzystaniem rozwiązań zapewniających komunikację na odległość.

 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#KonwentBS