Liderzy Bankowości Cyfrowej

ONLINE | 1 czerwca 2021 r.

Liderzy Bankowości Cyfrowej

 

Liderzy Bankowości Cyfrowej Round Table

Cykl zamkniętych debat eksperckich dla liderów sektora bankowego

 

Cyfryzacja kolejnych obszarów funkcjonowania sektora finansowego znacząco przyspieszyła wskutek obecnych, pandemicznych uwarunkowań. Korzystanie z usług finansowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych staje się standardem, a w ślad za zmianami technologicznymi postępuje ewolucja oczekiwań klientów. Współczesny użytkownik coraz częściej pragnie mieć dostęp do jak najszerszej palety usług, nierzadko obejmujących różne segmenty rynku, z jednego poziomu, którym może być platforma tworzona bądź współtworzona przez bank. W tym kontekście kluczowego znaczenia nabiera właściwe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań konsumenta w poszczególnych dziedzinach, a to z kolei można rozpoznać, jedynie budując widok 360 stopni każdego z użytkowników oraz równolegle podtrzymując z nimi relacje, w sposób, który pozwoli na optymalizację wykorzystania bankowej oferty przy równoczesnej minimalizacji zaangażowania klienta.

LBC 2021

 

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje współczesna technologia, w celu zacieśnienia kontaktów z klientami i zaoferowania im w pełni spersonalizowanej oferty, niezbędne jest w pierwszej kolejności właściwe zarządzanie danymi, zarówno tymi posiadanymi w organizacji, jak i pozyskiwanymi z zasobów zewnętrznych. To zaś możliwe jest dzięki optymalnemu wdrożeniu rozwiązań z dziedziny cloudcomputingu, przy równoczesnym wykorzystaniu takich technologii, jak sztuczna inteligencja i machine learning. W obszarze stricte biznesowym warto z kolei pomyśleć o należytym doborze partnerów, których oferta na bankowej platformie będzie nadawała jej charakter kompleksowy pod względem zaspokojenia potrzeb użytkowników. W jaki sposób osiągnąć te cele w niełatwym dla sektora bankowego okresie, którego wyznacznikami jest kryzys związany z pandemią i obniżenie się rentowności działalności kredytowej wskutek obniżki stóp procentowych do poziomu bliskiego zeru?

O tym, jak i wielu innych wyzwaniach towarzyszących kreowaniu nowego modelu obsługi klienta i budowy relacji pomiędzy nim a bankiem pragniemy dyskutować podczas naszego nowego cyklu spotkań środowiska bankowego Liderzy BankowościCyfrowej Round Table.

Harmonogram debat:

  • 1 czerwca 2021 r. – Budowanie zaangażowania klienta
  • 29 czerwca 2021 r. – Widok klienta 360 stopni
  • 25 listopada 2021 r. – Zarządzanie relacyjnością
  • Grudzień 2021– Dane w biznesie bankowym
  • Styczeń 2022– Budowanie ekosystemu usług dodatkowych
  • Styczeń 2022– Klient 2030 – kim jest?

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Katarzyna Cechowska–Jastrzębska
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. (22) 623 84 53

Kontakt z partnerem cyklu debat:

Piotr Mroziński
Financial Services Industry Leader, Salesforce Poland
pmrozinski@salesforce.com
tel. +353 86 024 2219

Administrator strony www:

Hanna Idzikowska
hanna.idzikowska@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#DebatyLBC