General Data Protection Regulation

Warszawa | 10 marca 2016 r.

W związku z osiągnięciem po kilku latach prac porozumienia politycznego (grudzień 2015 r.) w zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (General Data Protection Regulation – GDPR) Związek Banków Polskich (wraz ze swoim Przedstawicielstwem w Brukseli) organizuje w dniu 10 marca br. w Klubie Bankowca konferencję poświęconą rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – skutki w sektorze finansowym.

Konferencja będzie składać się z dwóch paneli, tj. panelu europejskiego prowadzonego w języku angielskim z udziałem m.in. przedstawiciela Komisji Europejskiej (DG Justice), przedstawiciela Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli a także panelu krajowego z udziałem m.in. przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawicieli nauki i praktyki (m.in. dr Arwid Mednis, dr Paweł Litwiński). Szczegółowy program konferencji jest dostępny poniżej do pobrania.

Do wzięcia udziału w Panelu europejskim zaprosiliśmy również Ministerstwo Cyfryzacji, które prowadziło na szczeblu rządowym kwestię ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i prezentowało stanowisko polskie w pracach nad regulacją. Prezentację otwierającą poprowadzi przedstawiciel Komisji Europejskiej, który później będzie uczestniczył w charakterze prelegenta w Panelu europejskim.

W celu zaangażowania wszystkich uczestników konferencji w dyskusję na temat nowej regulacji ochrony danych osobowych, pozwoliliśmy sobie udostępnić nowe narzędzie do wymiany poglądów i zadawania pytań – Slido.

Dzięki temu uczestnicy konferencji mogą łatwiej zadawać pytania prelegentom a także wyrażać zainteresowanie pytaniami zadanymi przez innych uczestników.

Aby to zrobić wystarczy wejść na stronę www.slido.com a następnie wpisać we wskazanym miejscu #GDPRWarszawa. Można to będzie zrobić podczas trwania konferencji, ale jest to już możliwe w tej chwili, jeśli chcą Państwo poprzez zadawanie pytań wskazać interesujące Państwa tematy. Będziemy wdzięczni za zadawanie pytań do pierwszego panelu (Europejskiego) w języku angielskim.

Udział w konferencji wiążę się z odpłatnością (300 pln netto) wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych przedsięwzięcia (m.in. koszty uczestnictwa zagranicznych gości).Wypełnione formularze zgłoszeń, którego wzór jest do pobrania poniżej, prosimy wysyłać drogą email na adres kamila.masik@cpb.pl. Dalsze informacje na temat Konferencji można uzyskać telefonicznie pod numerem 022 48 68 417.

Konferencja jest dedykowana w szczególności pracownikom departamentów prawnych, compliance, bezpieczeństwa i departamentów biznesowych.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa oraz sprawy organizacyjne: Kamila Masik, kamila.masik@cpb.pl, tel. (22) 48 68 417