Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2015

Hotel Gromada, ul. 17 stycznia 32, Warszawa | 2 grudnia 2015 r.

Podczas forum przedstawiono, wyzwania jakie stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych) a także przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, bankowców oraz środowiska naukowe uczelni ekonomicznych.

 

Tematyka sesji:

SESJA I Inauguracyjna:

 • Banki i JST – ocena 25 lat współpracy
 • Dialog społeczny – fundament tworzenia warunków rozwoju lokalnego
 • Co dalej z samorządami?
 • Wykorzystanie i utracone szanse 25-lecia

SESJA II: Forum Bankowo – Samorządowe

 • Stan i dostępność usług finansowych dla JST
 • Wykorzystanie środków unijnych 2014-2020 przez JST ze współfinansowaniem banków
 • Przyszłość lokalnych funduszy poręczeń kredytowych. Czas na decyzję!
 • Instrumenty dłużne czy kapitałowe dla JST?
 • Zmiany w systemie zamówień publicznych ułatwieniem dla inwestycji samorządowych?

SESJA III: Zrównoważony rozwój i zmiany w sposobie zarządzania JST

 • Project management – strategia i operacyjna współpraca JST z pośrednikami
 • Równoważenie rozwoju – moda czy konieczność?
 • Co należy zmienić w samorządzie? – dwugłos MAiC i forum Od-nowa
 • Zrównoważony rozwój w praktyce, doświadczenia i rekomendacje

SESJA IV Debata “Istota samorządności” i podsumowanie konferencji

 • Komunikacja społeczna – zapomniany atrybut dobrego zarządzania
 • Dyskusja
 • Podsumowanie, wnioski i rekomendacji

Gala wieczorna

 • Wręczenie wyróżnień środowiska bankowego z okazji 25-lecia JST
 • Uroczysta Kolacja

 

Kontakt

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:
reklama@wydawnictwocpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Galeria zdjęć