Przesłanie technologiczne dla Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020

ONLINE | 22 września 2020 r.

 

Przesłanie technologiczne dla Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020

Realizacja projektów  technologicznych w sektorze bankowości spółdzielczej odgrywa ważną i istotną rolę. W tym duchu Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej, wskazała na potrzebę kontynuowania współpracy w oparciu o wcześniejszy model działania związany z projektem BS-API i potrzebę wypracowania wzajemnego porozumienia dla nowych projektów technologicznych jako ważnych dla rozwoju całego sektora bankowości spółdzielczej.

Realizacja projektu opartego o BS-API zakończyła się sukcesem i pozwoliła na rozwijanie bankowości mobilnej. Istnieje potrzeba wykorzystania doświadczenia z realizacji projektu BS-API  w nowych projektach poprzez utrzymanie szybkiego tempa wprowadzania nowych rozwiązań i wykorzystanie istniejącego potencjału technologicznego i organizacyjnego.

W ramach wydarzenia przewidziane zostało podpisanie Listu Intencyjnego oraz bezpłatne webinarium dla banków spółdzielczych, poświęcone omówieniu dotychczasowych doświadczeń w obszarze technologii z realizacji projektów oraz oczekiwań banków w związku z podpisaniem Listu Intencyjnego. Jest to kontynuowanie działań jakie rozpoczęły się w roku 2019 w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Wydarzenie organizowane zostało przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy współpracy z bankami zrzeszającymi: SGB Bankiem SA i Bankiem Polskiej Spółdzielczości  SA

Nowa formuła

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 konferencja zorganizowana została w trybie ONLINE.

 

 

FTBS 2020 – Przesłanie technologiczne dla Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020 – transmisja z konferencji

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 22 48 68 400, tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

#ForumTechnologiiBS