Przychody Pozaodsetkowe 2020

ONLINE | 9 lipca 2020 r.

 

„Przychody pozaodsetkowe w dobie niskich stóp procentowych”.

Środowisko niskich stóp procentowych towarzyszące zazwyczaj stabilnemu i długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu stawia przed bankami nowe wyzwania. Są nimi m.in. obniżka atrakcyjności lokat bankowych i ryzyko odpływu depozytów z banków czy splot zagadnień związanych z ryzykiem kredytowym, które powstaje w okresie zwiększonego popytu na kredyt wywołanego niskim oprocentowaniem i grozi różnymi rodzajami ryzyka w okresach wzrostu stóp procentowych, szczególnie w warunkach destrukcyjnego populizmu.

W Polsce, po okresie niskich, czasem wręcz zerowych opłat za szereg usług bankowych, zasypanie luki dochodowej, która pojawia się w wyniku spadku stóp procentowych, w warunkach sporu o spłatę kredytów hipotecznych i niespotykanych obciążeniach podatkowych staje się koniecznością. Jak tego dokonać i gdzie szukać sprzymierzeńców?

Na część z tych pytań odpowiedzieliśmy w czasie organizowanego przez CPBiI i ZBP webinaru.

 

Zobacz nagranie z konferencji w pełnej wersji:

Prelegenci

 • Tomasz Blicharz
  Tomasz Blicharz
  BooX Development and Promotion Team Leader
  Asseco Poland SA
 • Joanna Borawska
  Manager Zespołu Bancassurance
  Europ Assistance Polska
 • dr Jakub Borowski
  Główny Ekonomista
  Credit Agricole Bank Polska SA
 • Łukasz Cielniak
  Dyrektor ds. Bankowości Spółdzielczej
  Generali Investments
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Tomasz Kromolicki
  Dyrektor Zarządzający Siecią Bancassurance
  Concordia Polska TU SA
 • Mateusz Matłoka
  Dyrektor w biurze w Polsce, ekspert w zakresie bankowości
  Simon-Kucher & Partners
 • Kamil Parzuchowski
  Head of Asseco Innovation HUB
  Asseco Poland SA
 • Aleksandra Sroka-Krzyżak
  Dyrektor Departamentu Strategii
  PKO Bank Polski
 • Wojciech Trybuszkiewicz
  Dyrektor departamentu Bancassurance & Affinity
  Generali Polska
 • dr Benjamin Wellstein
  Partner, ekspert w zakresie bankowości
  Simon-Kucher & Partners
 • Andrzej Wolski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Tematy, jakie zostały omówione w czasie webinaru:

 • jak banki oceniają wpływ niskich stóp na ich sytuację finansową,
 • obserwowane strategie dostosowywania się do nowej sytuacji, rola przychodów pozaodsetkowych,
 • przykłady banków, które odniosły spektakularne sukcesy w osiąganiu przychodów pozaodsetkowych,
 • jakie są specyficzne cechy rynku polskiego i wyzwania dla banków polskich,
 • praktyczne, godne implementacji rozwiązania,
 • jak klienci reagują na rozwiązania banków, ryzyka prawne.

W czasie webinaru przedstawione zostały opinie banków i ich partnerów biznesowych. Szukanie źródeł dodatkowych przychodów w dochodach pozaodsetkowych jest wyzwaniem chwili.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy

 • przedstawicieli wyższego i średniego szczebla kierowniczego banków, menedżerów odpowiedzialnych za finanse, strategie rozwojowe, marketing, sprzedaż produktów i usług, specjalistów z obszaru ubezpieczeń, rynku kapitałowego i IT,
 • przedstawicieli kierownictw banków spółdzielczych, które zawsze otwierały się na nowe wygodne i akceptowalne przez klientów w społecznościach lokalnych rozwiązania,
 • partnerów którzy projektują wspólne z bankami produkty i usługi, pracują nad ich unowocześnianiem i implementacją.
 • analityków, badaczy i innowatorów. 

Temat przychodów pozaodsetkowych będzie nam towarzyszył ciągle w nowych, nie do końca jeszcze rozpoznanych i ciągle zmieniających się czasach.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy na kolejne.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 22 48 68 400, tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

Program

9.30

   

Otwarcie konferencji

9.40

 

Sesja I. Nowe wyzwania, Środowisko niskich stóp procentowych

 

 
 • Powitanie, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

 

    Wystąpienia wprowadzające:

 • Środowisko niskich stóp procentowych, dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA
    Panel dyskusyjny:

 • Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
    Uczestnicy:

  • Andrzej Banasiak, Dyrektor Zespołu Badań i Analiz, Związek Banków Polskich
  • Paweł Opolski, Dyrektor Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, Bank PEKAO SA
  • Piotr Kaczyński, Prezes Zarządu, Hexa Bank Spółdzielczy

10.50

   

Sesja II. Przychody pozaodsetkowe – doświadczenia praktyczne

   
W poszukiwaniu przychodów – rozwiązania rynku polskiego

 • Przychody odsetkowe – którędy droga, Aleksandra Sroka-Krzyżak, Dyrektor Departamentu Strategii, PKO Bank Polski SA
    Partnerzy sektora bankowego

 • Nowoczesny Bank. Nowe źródła przychodów., Kamil Parzuchowski, Head of Asseco Innovation HUB, oraz Tomasz Blicharz, Asseco BooX Product Marketer, Asseco Poland SA
 • Monetyzowanie danych w bankowości, dr Benjamin Wellstein, Partner, ekspert w zakresie bankowości, Simon-Kucher & Partners; Mateusz Matłoka, Dyrektor w biurze w Polsce, ekspert w zakresie bankowości, Simon-Kucher & Partners
 • Co się zmieniło w assistance po Covid19? Nowa odsłona ubezpieczeń medycznych., Joanna Borawska, Manager Zespołu Bancassurance, Europ Assistance Polska
    Doświadczenia praktyczne Grupy Generali we współpracy z bankami:

 • Zachowania konsumentów na rynku bancassurance po COVID 19, Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor departamentu Bancassurance & Affinity, Generali Polska
 • Nowe rozwiązania ubezpieczeniowe dla bankowości spółdzielczej, Tomasz Kromolicki, Dyrektor Zarządzający Siecią Bancassurance, Concordia Polska TU SA
 • Jak efektywnie lokować nadwyżki finansowe w dobie niskich stóp procentowych?, Łukasz Cielniak, Dyrektor ds. Bankowości Spółdzielczej, Generali Investments  
    Podsumowanie:

 • Andrzej Wolski, Wiceprezes Zarządu, CPBiI

12.20

 

Zakończenie, podsumowanie