Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków 2022

13 grudnia 2022 r.
Novotel Airport w Warszawie, 1 sierpnia 1

 

Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków

Bezpieczeństwo systemu finansowego stanowi kwestię priorytetową dla całego sektora bankowego. To jeden z tych obszarów, w którym sektor bankowy nie konkuruje, ale łączy swe siły w celu zbudowania architektury odpornej i stabilnej. Działania te nabierają szczególnego znaczenia w obecnych realiach, kiedy to można spodziewać się nie tylko ataków ze strony zorganizowanych grup przestępczych, ale również prób destabilizacji systemu jako elementu wojny cybernetycznej.

Banki, regulatorzy i zwykli konsumenci zgodni są co do jednego: zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych powinno być uwzględniane na każdym etapie budowy, funkcjonowania oraz rozwoju usług i produktów. Niestety, świadomość społeczna nierzadko nie nadąża za rozwojem zagrożeń w cyberświecie.

Niespełna co trzeci Polak odczuwa współodpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowych usług elektronicznych, tymczasem prawie ¾ naszych rodaków scedowałoby całą odpowiedzialność za skutki ewentualnych fraudów na banki, twierdząc, iż są najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa.

Wsparciem dla instytucji finansowych w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego mogą być zarówno nowe regulacje, takie jak unijne rozporządzenie DORA, ale również rozwój systemów wymiany informacji, bez których nie sposób uniknąć prób wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy czy też zwykłych fraudów kredytowych.

Aspekty regulacyjne, technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwa sektora finansowego będą tematem konferencji poświęconej bezpieczeństwu banków, która odbędzie się 13 grudnia br.  

Program

Sesja I – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 • Rozporządzenie 2015/847 – aktualne zmiany w zakresie informacji towarzyszących transferom środków w tym niektórych kryptowartości oraz transferu wartości wirtualnych.
 • Sektorowe centrum usług AML (SCU-AML) – obecne etapy wdrożenia oraz główne kierunki rozwiązania.
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – istotne narzędzie w obszarze AML i Anty-fraud

Sesja II – Rozporządzenie DORA – na drodze budowania cyberodporności

 • Odporność operacyjna w świetle rozporządzenia DORA
 • Odporność rozwiązań chmurowych
 • Rekomendacje działań ZBP i EY w zakresie osiągnięcia zgodności z rozporządzeniem DORA

Sesja III – Współpraca sektora finansowego na rzecz bezpieczeństwa

 • Ryzyko nowych usług (produktów) finansowych
 • Znaczenie wymiany informacji dla bezpieczeństwa instytucji finansowych
 • Współpraca banków z niebankowymi instytucjami świadczącymi usługi finansowe
 • Budowanie dialogu liderów pożyczek pozabankowych z sektorem bankowym

 

Warunki udziału

Koszt uczestnictwa:

 • Pracownicy banków oraz środowisko akademickie – 300 zł (+ 23% VAT) / osoba
 • Pozostałe instytucje proszone są o kontakt z działem handlowym: konferencje@bank.pl

Nieodwołanie bezpłatnego zgłoszenia do 6 grudnia 2022 r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kwotą w wysokości
300 zł (+23% VAT), stanowiącą opłatę manipulacyjną uwzględniającą rezerwację miejsca, koszty cateringu oraz materiałów konferencyjnych.
Uczestnictwo można odwołać wyłącznie drogą e-mailową: rejestracja@wydawnictwocpb.pl

Klauzula Informacyjna dla uczestników spotkania

 

Organizatorzy

Partnerzy generalni

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Bieżące konferencje