Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków 2022

Novotel Airport w Warszawie, 1 sierpnia 1 | 13 grudnia 2022 r.

 

Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków

Bezpieczeństwo systemu finansowego stanowi kwestię priorytetową dla całego sektora bankowego. To jeden z tych obszarów, w którym sektor bankowy nie konkuruje, ale łączy swe siły w celu zbudowania architektury odpornej i stabilnej. Działania te nabierają szczególnego znaczenia w obecnych realiach, kiedy to można spodziewać się nie tylko ataków ze strony zorganizowanych grup przestępczych, ale również prób destabilizacji systemu jako elementu wojny cybernetycznej.

Banki, regulatorzy i zwykli konsumenci zgodni są co do jednego: zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych powinno być uwzględniane na każdym etapie budowy, funkcjonowania oraz rozwoju usług i produktów. Niestety, świadomość społeczna nierzadko nie nadąża za rozwojem zagrożeń w cyberświecie.

Niespełna co trzeci Polak odczuwa współodpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowych usług elektronicznych, tymczasem prawie ¾ naszych rodaków scedowałoby całą odpowiedzialność za skutki ewentualnych fraudów na banki, twierdząc, iż są najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa.

Wsparciem dla instytucji finansowych w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego mogą być zarówno nowe regulacje, takie jak unijne rozporządzenie DORA, ale również rozwój systemów wymiany informacji, bez których nie sposób uniknąć prób wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy czy też zwykłych fraudów kredytowych.

Aspekty regulacyjne, technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwa sektora finansowego były tematem konferencji poświęconej bezpieczeństwu banków, która odbyła się 13 grudnia br.

Program

Sesja I – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 • Rozporządzenie 2015/847 – aktualne zmiany w zakresie informacji towarzyszących transferom środków w tym niektórych kryptowartości oraz transferu wartości wirtualnych.
 • Sektorowe centrum usług AML (SCU-AML) – obecne etapy wdrożenia oraz główne kierunki rozwiązania.
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – istotne narzędzie w obszarze AML i Anty-fraud

Sesja II – Rozporządzenie DORA – na drodze budowania cyberodporności

 • Odporność operacyjna w świetle rozporządzenia DORA
 • Odporność rozwiązań chmurowych
 • Rekomendacje działań ZBP i EY w zakresie osiągnięcia zgodności z rozporządzeniem DORA

Sesja III – Współpraca sektora finansowego na rzecz bezpieczeństwa

 • Ryzyko nowych usług (produktów) finansowych
 • Znaczenie wymiany informacji dla bezpieczeństwa instytucji finansowych
 • Współpraca banków z niebankowymi instytucjami świadczącymi usługi finansowe
 • Budowanie dialogu liderów pożyczek pozabankowych z sektorem bankowym

 

Warunki udziału – rejestracja zamknięta

Koszt uczestnictwa:

 • Pracownicy banków oraz środowisko akademickie – 300 zł (+ 23% VAT) / osoba
 • Pozostałe instytucje proszone są o kontakt z działem handlowym: konferencje@bank.pl

Nieodwołanie bezpłatnego zgłoszenia do 6 grudnia 2022 r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kwotą w wysokości
300 zł (+23% VAT), stanowiącą opłatę manipulacyjną uwzględniającą rezerwację miejsca, koszty cateringu oraz materiałów konferencyjnych.
Uczestnictwo można odwołać wyłącznie drogą e-mailową: rejestracja@wydawnictwocpb.pl

Klauzula Informacyjna dla uczestników spotkania

 

Safebank: DORA i cyberodporność banków

W drugiej części konferencji Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków – skoncentrowano się na rozporządzeniu DORA i budowaniu cyberodporności instytucji finansowych.

 

Safebank: Zadania banków w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Problematyka AML była jednym z wątków, dominujących w programie tegorocznego wydarzenia Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków. Zwrócił na to uwagę wiceprezes ZBP, dr Tadeusz Białek, rozpoczynając konferencję, która po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 powróciła do kalendarza imprez, organizowanych cyklicznie przez Związek Banków Polskich wraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

Safebank 2022: jak szeroka współpraca sektora finansowego?

“Współpraca sektora finansowego na rzecz bezpieczeństwa” – pod tym tytułem odbyła się trzecia sesja konferencji Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków 2022.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 • dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich

9.10 - Implementacja Rozporządzenia 2015/847 – gdzie jesteśmy?

 • Marta Kijuk, Dyrektor ds. Rynku (Payments & Receivables), Sektor Bankowości Transakcyjnej, Bank Handlowy w Warszawie SA

9.30 - Projekt nowelizacji Rozporządzenia 2015/847 – co przed nami?

 • Beata Szewczuk, AML Office Head, Bank Pekao SA

9.50 - Sektorowe Centrum Usług AML (SCU AML) - obecne etapy wdrożenia oraz główne kierunki rozwoju

 • Agnieszka Czaja, Ekspert, Departament Zarządzania Danymi, KIR

10.10 - Realizacja obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w formule Managed Services

 • Marcin Bizoń, Associate Partner, Financial Crime, EY
 • Krzysztof Spychała, Partner, Financial Crime, EY

10.25 - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – istotne narzędzie w obszarze AML i Anty-fraud

 • Grzegorz Czaja, Główny Specjalista w Departamencie Informacji, Ministerstwo Finansów

10.45 - ”Euro-AML” nowy pakiet legislacyjny - aktualne zmiany prawne i regulacyjne – co zastąpi dyrektywę 5?

 • Paweł Szulik, Radca Prawny w Zespole Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
 • Odporność operacyjna w świetle rozporządzenia DORA
 • Odporność rozwiązań chmurowych
 • Rekomendacje działań ZBP i EY w zakresie osiągnięcia zgodności z rozporządzeniem DORA

11.35 - Kiedy zapomnimy ostatnie hasło do systemu bankowego?

 • Marcin Majchrzak, Yubico, Dyrektor Handlowy
 • Krzysztof Góźdź, Secfense, Dyrektor Handlowy Secfense

11.55 - Bezpieczeństwo usług chmurowych przetwarzających dane stanowiące tajemnice bankową w kontekście wymagań regulacyjnych

 • Przemysław Kulesza, Group IT Security Manager, GFT Poland
 • Marcin Szymczak, Senior Cloud Architect, GFT Poland

12.15 - Gotowość sektora bankowego na wdrożenie DORA - wyniki badania EY i ZBP

 • Joanna Gałajda, Manager, EY Law
 • Wojciech Dańczyszyn, Senior Manager, Cyber Security, EY Technology Consulting

12.30 - Panel dyskusyjny

Moderator:
 • dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
Paneliści:
 • Łukasz Pawlak, Chief Information Risk Officer, Santander Bank Polska SA
 • Jarosław Górski, Chief Information Office, mBank SA
 • Daniel Krzywiec, Dyrektor Departamentu Strategii Projektów i Cyberbezpieczeństwa, SGB-Bank SA
 • Jakub Walarus, Partner, Cyber Security, EY Technology Consulting

13.25 - Efektywne zarządzanie poziomami uprawnień w systemach heterogenicznych sektora bankowego

 • Tomasz Joniak, Senior Sales Engineer, Delinea

13.45 - Zero trust w środowiskach aplikacyjnych

 • Marcin Kornafel, Starszy Inżynier ds. Bezpieczeństwa, Sevenet SA
 • Tomek Jedynak, Specjalista rozwiązań cyberbezpieczeństwa, Cisco

14.35 - Biometria behawioralna – wnosimy bezpieczeństwo na inny poziom

 • Bartosz Wójcicki, Dyrektor/Product Owner, Biuro Usług Antyfraudowych, Biuro Informacji Kredytowej SA
Panel dyskusyjny: Szukamy efektów synergii w obszarze bezpieczeństwa
 • Ryzyko nowych usług (produktów) finansowych
 • Znaczenie wymiany informacji dla bezpieczeństwa instytucji finansowych
 • Współpraca banków z niebankowymi instytucjami świadczącymi usługi finansowe
 • Budowanie dialogu liderów pożyczek pozabankowych z sektorem bankowym

14.55 - Panel dyskusyjny

Moderator:

 • Wojciech Kordas, Przewodniczący Prezydium Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP, Dyrektor Centrum Eksperckiego Przeciwdziałania Oszustwom, ING Bank Śląski SA

Paneliści:

 • Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego
 • dr Tadeusz Białek, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
 • Bartosz Wójcicki, Dyrektor/Product Owner, Biuro Usług Antyfraudowych, Biuro Informacji Kredytowej SA
 • Konrad Krupiński, Financial Crime Prevention Manager, AION Bank